Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

Okul Öncesi Eğitimde Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
69. satır: 69. satır:
 
Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.
 
Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.
   
===Öncelik Sırası Genel Ve Özel Şartlar===
+
===Öncelik Sırası Genel Ve Özel Şartlar
   
 
1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.
 
1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.
81. satır: 81. satır:
 
NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.
 
NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.
   
==E-Kadrosuz Usta Öğreticilerle Sözleşme Yapılnması==
+
E-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE SÖZLEİME YAPILMASI
   
 
Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).
 
Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).
87. satır: 87. satır:
 
Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
 
Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
   
==F-Kadrosuz Usta Öğreticilere Ödenek Ek Ders Ücreti ==
+
F-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİ
   
 
Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.
 
Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.
   
==G-Ödeneklerin Gönderilebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler==
+
G-ÖDENEKLERİN GÖNDERİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İİLEMLER Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.
 
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.
 
   
 
Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.
 
Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.
99. satır: 99. satır:
 
Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.
 
Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.
   
==H-Yaz Eğitimi Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler==
+
H-YAZ EĞİTİMİ YAPILMASI HALİNDE YAPILACAK İİLEMLER
   
 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır.
 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır.
   
===I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar===
+
I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar
   
 
1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.
 
1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.
143. satır: 143. satır:
 
19.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI Şube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular İeref DİLMEN Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY İube Müdürü 0 312 413 13 29
 
19.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI Şube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular İeref DİLMEN Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY İube Müdürü 0 312 413 13 29
   
==K- Görevine Son Verilecek Usta Öğreticiler==
+
K- GÖREVİNE SON VERİLECEK USTA ÖĞRETİCİLER
   
 
1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır.
 
1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır.
  Loading editor