Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [1]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Şablon:Eğitim komisyonları - d


Eğitim komisyonları
İl Milli Eğitim Komisyonu

Sınav Organizasyon Komisyonu - HEM

Konu: Komisyon Oluşturulması.

VALİLİK MAKAMINA

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklik kapsamında; Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğünün 09.05.2012 tarihli ve 401 sayılı, 2012/20 nolu Genelge emirleri doğrultusunda;

2015-2016 öğretim yılından itibaren ilkokul/ortaokul ayrı ayrı olmak üzere müstakil müdürlüğe ayrılacak okullarla ilgili ilçelerimizden gelen çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak üzere aşağıda isimleri belirtilen üyelerden Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonunun oluşturulması, çalışma yapılacak günlerde komisyon üyelerinin görevli izinli sayılmaları uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.


Hasan Lutfi AKDAN İl Milli Eğitim Müdür V.

OLUR <...>


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı


OKUL DÖNÜŞÜMLERİ İL ÇALIŞMA KOMİSYONU ADI VE SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ

 • Adem KOCA
Komisyon Başkanı
İl Milli Eğitim Müdürü
 • Mustafa ÇELİK
Komisyon Üyesi
Maarif Müfettişleri Başkanı
 • M. Sabri ÖZBEY
Komisyon Üyesi
MEM Müdür Yardımcısı
 • Murat BAĞIŞ
Komisyon Üyesi
MEM Şube Müdürü
 • Behzat EĞİLMEZ
Komisyon Üyesi
MEM Şube Müdürü
 • Ahmet YALKIN
Komisyon Üyesi
Mezitli İlçe Milli Eğitim  Şube Müdürü
 • Sıtkı TIRAK Komisyon Üyesi Barbaros İlkokulu Müdürü
 • Fatih AKARÇAY Komisyon Üyesi
M.Adnan Özçelik Ortaokulu Müdürü
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.