08/06/2005 tarihli ve 162 sayılı bakanlık oluru ile kurulan; Türkiye Okul sporları Federasyonuna,3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun ek–9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/09/2006 tarihli ve 288 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.