Beyaz Bayrak Projesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret gösteren okulların “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla, ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği “Okul Sağlığı Denetim Formu” hazırlanmış, söz konusu formda okul çevresi, okul içi / idari hizmet birimleri, eğitim, öğretim hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, okul kantini gibi konular dikkate alınarak, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 90 ve üzeri puan alan okullara temizlik ve sağlığın sembolü olarak beyaz bayrak verilmesi planlanmıştır.

Hizmetin nasıl yürütüleceği hususunda 21.04.2006 tarihli ve 5432 sayılı genelge ile İl Sağlık Müdürlüklerine gerekli talimat verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ile birlikte projeye destek sağlayan özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla ilk etkinlik 08.06.2006 tarihinde Ankara-Akyurt İlköğretim Okulunda yapılmış ve “Beyaz Bayrak” takılmıştır. Adı geçen okulumuz, yapılan denetim sonucunda 100 puan üzerinden 98 puan alarak temizlik ve sağlık sembolü olan Beyaz Bayrak almaya hak kazanmıştır.

03.08.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile yeni bir protokol yapılarak, beyaz bayrak uygulaması kamu ve özel tüm okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır.

29.09.2006 tarih ve 15411 sayılı genelge ile durum Valiliklere bildirilmiş ve uygulamaya başlanılmıştır.

Bugüne kadar 52 ilimizde 937 okulumuz için “Beyaz Bayrak sertifikası” düzenlenmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.