Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.307
pages

Şablon:Okumak - d


Oku -Okuyucu - Okutan

Okumak - Okur - Okuyun

Neden okumalı?
neden yazmalı?

Allahın ilk emri oku veya oqudur. Yani iqra'. Kalem suresinde Hira'da inen ilk ayettir.
* Oku - Oqu
* Okuyucu - Okutan
* Okumak - Okur

* İkra - İkra' - iqra - qari
* İkr'a - İkra' - İkra - Oku
* Kari - Qari - Okuyucu

Qariyan
Qariyan-ı meşhuran - Mustafa İsmail
Kariyan - Kariyan-ı meşhuran
Okuyucular - Meşhur okuyucular - Meşhur Kur'an okuyucuları
* Kalem -
* İkra' Suresi - İkra Suresi - * Kalem suresi - Kalem Suresi -
Neden okumalı?
neden yazmalı?

ÇOK OKUYAN İSLAM BÜYÜKLERİ
Kitap kurdu - Kitap
Bookworm - Book

Allahın ilk emri oku veya oqudur. Yani iqra'. Kalem suresinde Hira'da inen ilk ayettir.


Neden okumalı? ve neden yazmalı?[]

Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. (Ali Şeriati)

ÇOK OKUYAN İSLAM BÜYÜKLERİ

KÂTİP ÇELEBİ (1608-1657) diyor ki:

Mumlar tükenir, güneş doğar, ben hala okurdum. Gözüme uyku girmezdi... Kâtip Çelebi, bazen bir kitabın üzerinde kendisini unutur ve odasında, güneşin batmasından doğmasına kadar mum yanardı ve hiçbir usanç duymazdı... Büyük ve meşhur adamlardan söz eden kitapları çok okurdu.

İSMAİL HAKKI BURSEVİ (1703-1780) Hazretleri (Marifetname sahibi, şair, âlim ve mutasavvıf) zamanının çoğunu kütüphanelerde geçirirdi. Bazen kendisini kitapların cazibesine öyle kaptırırdı ki, adeta yemeği içmeyi unuturdu.

MüHAMMED SADIK SOLAKBAY ("Solakzade, eski Erzurum Müftüsü, 1864-1960) diyor ki:

Bir papazın kitabı da olsa okuyun. Altın çamura düşse ne yaparsınız? Yıkayıp, tekrar cebinize, koymaz mısınız? İşte bir gayri müslimin kitabı da olsa okuyunuz. İçindeki iyi sözü alın, gerisini atın."

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912) Ekmek parasını kitaba verir, pek çok okurdu. Okumaya çok düşkünlüğü, O'nu "Ayaklı kütüphane" ve TÜRK MİLLETİ?nin ?Hace-î Evvel"i yapmış ve 226 kitap yazdırmıştı.

ÖMER NASUHİ BİLMEN (1884-1972 ) meşhur İslam âlimi ve müfessir) de diyor ki: "Küçük yaşlarımda elime geçen eserleri bir gece de okuyup bitirirdim. Gözlerim kan çanağına döner, sıhhatim bozulurdu. Annem gecenin geç saatlerinde gelir, islenmiş lambanın camlarını siler, bazen de "artık yeter, yat!" diye üflerdi.

EBU'L-FARUK SÜLEYMAN HİLMİ SİLİSTREVİ (1888-1959) Zamanım boşa geçirmemek hususunda iradelerini o derece zorladı ki, zorundan burnundan okuduğu kitapların sayfalan üzerine kan damladığı olurdu... Uykusunun kaçması ve okumaya devam edebilmesi için her gün çok fazla miktarda kahve içerlerdi. Hatta ki gecelerinde eline aldığı bir parça kan sıkarak boynuna yerleştirir, kann yavaş yavaş erimesi sonucu sırtlarından aşağı inen soğuk su ile uyanık kalmaya çalışır, okumaya devam ederdi.

ORD. PROF. HİLMİ ZİYA İLKEN (1901-1974 ) Okurken ayaklarım su dolu bir kovaya uyumamak için sokar, sabaha kadar okurdu.

Müfessir Prof. SEYYİD KUTUP (1906-1966 ) :Ortalama günde on saat okurdu. Kendi ifadesiyle: "Bu satırların sahibi, ömrünün kırk senesini okumakla geçiren bir insandır" derdi.

İMAM-I MALİK HAZRETLERİ (711-795) Tuvalette geçen zamanına bile acıdığı için üç günde bir defi hacet edecek şekilde yerdi.

'Yeme, içme ve uyku ihtiyacı olmasaydı da bu zamanlarımızı ilimle ve ibadetle geçirseydik..." BİR İSLAM ÂLİMİ

Lenin (1870-1924) denen kafir, hocası Karl Marks'ın kitabını Sibirya soğuklarında defalarca okurken: SEN neyi, kaç kez okuman lazım?...

EY KİTAP OKUMAYA ZAMAN BULAMIYORUM DİYEN BİZLER

Okurken uyumamak için çenesinin altına değnek yerleştiren; ensesine uyumamak için sıkılmış kar koyup okumaya zorlananları DÜŞÜN...

İMAM-I GAZALİ günde 18 sayfa, İBNU'LCEZVİ günde dört forma, FAHREDDİN-İ RAZİ 1S-20 sayfa, Şeyhülislam İBN-İ KEMAL 20 sayfa, eser yazarken; SEN, günde o kadar sayfa kitap "OKU"! yabiliyor musun?...


ÇOK OKUYAN İSLAM BÜYÜKLERİ

İslam büyükleri, çok okumak hususunda da tüm insanlığa ve bizlere örnek olmuşlardır. Mübarek ecdadımız kitaba, kütüphaneye meraklı oldukları gibi hem okumaya da çok, çok düşkünlerdi.

İmam-ı Veki hazretleri (m.746-812) COLLATE latin5_turkish_ci NOT NULL, yemek yer, ekmek yemezdi. Sebebi sorulunca; "Ekmeği çiğneme zamanlarında, günde 50 tane ayet veya hadis öğrenirim" der, hep okurdu.

Cahiz (Ebu Osman Amr bin Bahr, 776-869) Basra'lı büyük arab edibi. Kitaba verecek para bulamadığı için kitapçı dükkânlarını geceleri kiralayıp, sabaha kadar incelemelerde bulunduğu meşhurdur.

İbni Sina (m.980-1037 ) diyor ki: "Geceleri hep okumakla, yazmakla meşgul oldum. Uyku bastıracak olsa bir bardak bir şey içerek açılıyor, yeniden çalışmaya koyuluyordum."

İbni Rüşd (Kadi Muhammed bin Ahmed,m.ll26-1198) COLLATE latin5_turkish_ci NOT NULL, Eserleri, Avrupa'da yüzyıllarca okutulan Endülüs'tü büyük filozof bilgin sürekli kitap okurdu. Kitap okumadan geçen sadece iki gecesi vardır; biri evlendiği, diğeri de babasının, vefat ettiği gece?

El- İman Ebul-Vefa Ali İbnu Akil şöyle demektedir: "Ben yemek saatini kısaltmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Öyle ki çöreği ufalayıp tirit şeklinde yemeği, ekmeğe tercih ediyorum, Zira ikisi arasında çiğneme için kaybedilecek zaman farkı vardır. Böylece araştırmalar yapmaya veya yazmaya daha çok zaman ayırabiliyorum.

İbni Teymiye (m.l 147-1224) İlminin çoğunu, uykudan ayırdığı zamanlardan kazanmıştır. Kitap okumaya başlayacağı zaman, beline kadar uzanan saçlarını bir çiviye asar, böylece kitap okurdu. Uykusu geldiğinde çiviye asılı saçları kendisinin uyumasına mani olurdu.

Fahruddin-i Razi (Muhammed, m.l 149-1209) Hazretleri. Misli bulunmayan, meşhur müfessir. Yemek yerken de bir şey okumak, ,öğrenmek ister, çare bulamaz, buna üzülürdü. Çok defa sofraya oturduğunda bir yandan yemeğini yer, diğer yandan kitap okurdu. Evinden mesceide giderken binek sırtında 300 talebesine ders verdiği anlatılır. Yazdığı kitapları yığsak, başımızı aşar. Sadece tefsire dair yazdığı eser (Tefsir-i Kebir) 20.000 sayfadır. Hayatının her gününde 15-20 sayfa eser yazdığı kayıtlarda geçer.

Mevlana Celaleddin-i Rumi (m.1207-1273) Hazretleri, "Gece gündüz okuyor, öğreniyor, İlim dağarcığım her gün biraz daha dolduruyordu. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki: Üç kitabın eşi yoktur: Bunlar, Kur'an-ı Kerim, Buhar-i Şerif ve Mevlana'nın "Mesnevisidir."

İbnu'l Nefis (b 1210-1293) Şam'iı fıkıh ve tıb âlimi. Yazmaya başladığı zaman tükenen kalemini açmak için vakit kaybetmemek maksatiyle yanına birçok kalem koyar, tükeneni bırakarak yenisini alırdı.

Nevevi (m. 1233-1277) Şam'lı büyük fıkıh âlimi.

24 saatte bir defa, yatsıdan sonra yemek yerdi. Yine günde bir defa, sahur vaktinde su içerdi. Bunu, daha çok öğrenmek ve öğretmek, ibadet gibi meşguliyetlere daha çok zaman ayırabilmek için ve daha çok eser verebilmek için yapardı. Hiç evlenmedi, Geceleri uyumaz, kitap okur ve yazardı.

Fatih Sultan Mehmed han hazretleri, en çok okuyan devlet büyüklerindendi.

Yavuz Sultan Selim Han (1470-1520) o kadar çok okurdu ki, bazı geceler sabahlara kadar okur, gözleri kan çanağına dönerdi. Günde sekiz saat okurdu Mısır seferi (1516) ne giderken üç katır yükü kitap götürmüştü... YAVUZ'un dostu Hasan Can diyor ki: "Gözünden hiç gitmezdi.

Daima okurdu. Uykuya ve yemeğe rağbet etmezdi.

Çok yemez ve çok uyumaz idi. Günde bir defa yemek yerdi."