FANDOM


Ol Dost Bize Gelmez İse Ben Dosta Geri Varayın


Ol dost bize gelmez ise ben dosta geri varayın

Çekeyim cevr ü cefayı dost yüzün görüvereyin


Sermaye bir avuç toprak onu dahı aldı bu aşk

Ne sermaye var ne dükkan pazara neye varayın


Kurulmuştur dost dükkanı dost içine girmiş gezer

Günahım çok gönlüm sızar ben dosta çok yalvarayın


Gönlüm aydır dost benimdir gözüm aydır dost benimdir

Gönlüm aydır göze sabret bir dem haberin sorayın


Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek

Onu kim nazar kıla ben onu nice yereyin


Taptuk'un aydır Yunus'a bu aşk Hakk'a erse gerek

Kamulardan ol yücedir ben ona nice varayın


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.