Ol Kim Halim Bile


Ey yarenler aydamazam canım neye daldığını.

Dil ile vasfedemezem gönlümü kim aldığını.


Gönlüm dolu sığmaz dile,âşıktır ol kim hâl bile

Aşk nicesi verdi yele, anlayamaz n'olduğunu.


Aşktan haber bilenlerin, aşk derdile dolanların

Küfrü imân olanların ayıplaman güldüğünü.


Ağlamak gülmek âşıka dirilmek ölmek âşıka.

Kahr ile lutfu bir bilir, bilmez melûl olduğunu.


Aşk Yunus'u eyledi lâl,Yunus kanı aşka helâl.

Koy vârın etsin pay-mal görmesin ayrıldığını.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.