FANDOM


Ol Yola Düşüp Geldim


Canım ben andan buna, ezeli eşip geldim,

Aşkı kılavuz tutup , o yola düşüp geldim.


Değilim kal-ü kıyl ‘de, ya yetmiş iki dilde,

Yad yok bana bu ilde , anda bilişip geldim.


Geçtim hodbin elinden , el çektim dügeliden.

Bu ikilik belinden , birliğe bitip geldim.


Dört kişidir yoldaşım , vefadardır razdaşım.

Üç ile hoştur başım , birine buşup geldim.


O dördün birisi can , biri din, biri iman.

Biri nefsimdir düşman ,yolda savaşıp geldim.


Bir kılı kırk yardılar, birin yol gösterdiler.

Bu mülke gönderdiler ,o yola düşüp geldim.


Aşk şarabından içtim, on sekiz ırmak geçtim.

Denizler bendin deştim, ummandan taşıp geldim.


Ben andan geldim bunda ,yine varırım anda.

Ben ana varasımı ,anda danışıp geldim.


Azrail ne kişidir ,kasdedesi canıma.

Ben emanet ıssıyla, anda bitrişip geldim.


Şimdi Yunus'a ne gam ,aşık melamet bednam.

Küfrüm imana şol dem ,anda değişip geldim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.