Cihangir_İslam_-_Ohal_Komisyonu_Hakkında_Konuşması

Cihangir İslam - Ohal Komisyonu Hakkında Konuşması

Eyüp Sabri Kartal ın 14.09.2017 tarihli 17098556 başvuru numaralı KHK işlemlerini inceleme komisyonuna müracaatı. Başvuru Tarihi : 14.09.2017 Başvuru No: 17.098.556

D . OHAL . OHALİİK . OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu . Devlete sadakat borcu. Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği . Dosya:OHALİİK ohal işlemleri inceleme komisyonu müracaat formu 20170712M1-1-1.pdf . OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN . 2019/1091

Şablon:OHALbakınız - D


OHAL Ohal Olağanüstü hal Olağanüstü Hal Kanunu Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Hayri Kozakçıoğlu --- 7080 sayılı Kanun 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği . Dosya:OHALİİK ohal işlemleri inceleme komisyonu müracaat formu 20170712M1-1-1.pdf --- OHAL/HRW
Şablon:OHAL

D Şablon:KHK Terminoloji KHKKanun Hükmünde KararnameKanun Hükmünde KararnamelerKanun hükmünde karaname ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar• Müştakları KHK'lılarKHK/Temel hukuksuzluklar• Kanunlar 7080 sayılı Kanun2019/1091633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHKMillî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname• KHK numaraları KHK/646 KHK/70118.651ihraç• KHK/702KHK/703KHK/680• İhraçlar KHK/İhraçMİA/KHK/İhraç• Mağdurlar KHK/Mağdurlar KHK/Mağdurlar ne yapmalı? İadeler KHK/İadeler Kanunlaşması KHK/Kanunlaşması7084 sayılı Kanun

İçindekiler

Komisyon üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Başkan:
 • Üyeler:

Eski üyeler[düzenle | kaynağı değiştir]

=Araştırma merkezlerinin kurulması yönetmeliği[düzenle | kaynağı değiştir]

Cirit yeniden Yargıtay'a başkan olurken, beraat eden askerlerin başına neler geldi 11.02.2019

Astsubay M.O.A. 15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'nda kursiyer subaydır. O da komutanları tarafından “güvenli bölge” denilerek, çatışmaların yaşandığı Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'na götürülür. Diğer kursiyerler gibi o da tutuklanır ve 21 ay hapiste kalır. Kasım 2016'da KHK ile TSK'dan ihraç edilir. Mahkeme tam 1 yıl önce bütün haklarının iadesini de kapsayacak şekilde beraatine karar verir. Eski Astsubay M.O.A. bu karar sonrası göreve iade edilmesi için OHAL Komisyonu'na başvurur. Komisyon Mayıs 2018'de göreve iadesine karar verir. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, bu kararı 6 ay boyunca uygulamaz. Avukatı, Bakanlığa başvurup, sebebini sorar. Bu başvurudan birkaç ay sonra M.O.A'ya Ankara'dan telefon gider ve ihraçtan önceki görev yeri İzmir dışında, Ankara'daki bir başka birlikte göreve başlaması için sözlü tebligat yapılır. Yeni görev yerinin MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı olduğu bildirilir. M.O.A. Ankara'ya gelir, yazılı tebligata göre,MSB Araştırma Merkezi'ne atanmıştır. TSK'DAN İKİNCİ KEZ ATILMIŞ OLDU Sorun şuradadır; M.O.A. önceki statüsü olan Astsubay değil, sivil memur olarak atanmıştır. O artık “Mal saymanlığı hesap sorumlusu”dur. Sözkonusu görevlendirmeyi kabul etmez, ama müstafi sayılıp, atanma hakkının düşmemesi ve hak kaybına uğramamak için fiilen işbaşı yapar. Burada M.O.A.'ın başına gelenlere ara verip, hukuki durumu özetleyelim.

Evet, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'la, “Araştırma merkezlerinin” kurulması kararlaştırıldı. Bu merkezlerin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ile diğer hususların ise ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği öngörüldü. Ancak Kanun'da göreve iade edilip, araştırma merkezlerinde görevlendirileceklerin “sivil memur” olarak atanabileceğine ilişkin bir ibareye yer verilmedi.

Düşünün; Beraat etmiş, OHAL Komisyonu görevine iade edilmesine karar vermiş, ama M.O.A. adeta ikinci kez TSK'dan atılarak, sivil memur yapılıyor.

“O zaman beraatin ne anlamı kalıyor? Beraatin de hükmü yoksa, bu yargılamalar niye yapılıyor?” diye sorup, işin daha da vahim kısmına geçelim.

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI[düzenle | kaynağı değiştir]

M.O.A.'ın memur olarak atanması üzerine Avukatı, yine Milli Savunma Bakanlığı'na başvurur, beraat ve göreve iade kararları ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kanunu'ndaki hükümleri hatırlatıp, bu atamanın dayanağını sorar.

Milli Savunma Bakanlığı, Avukata OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kanunu kapsamında çıkarılan “Araştırma Merkezlerinin Kurulması ve Çalışma ve Uzul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” gönderir.

İlginç olan, 4 sayfalık yönetmeliğin sadece 3 sayfasının gönderilmesidir.

İlk sayfası, yani “Künye” denilen başlık, tarih, sayı, Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi vs. olması gereken sayfası ise yoktur.

Özetle, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanıp, yayınlanmadığı meçhûldür.

Bunun üzerine Avukat, bu defa Danıştay'a dava açıp, hem kendilerine gönderilen yönetmeliğin, “Kanunun öngörmediği aleyhte düzenlemeler içerdiğini, böylece yasama alanına müdahale edildiğini” savunur, hem de yönetmeliğin künyesinin bulunduğu ilk sayfasının gönderilmediğine dikkat çekerek, “Bu yönetmeliğin Bakan'ın hangi tarih ve sayılı oluruyla ilan edildiği, ilanın neden Resmi Gazete yerine iç işleyişte işlem evrakı içerisinde ek olarak bildirildiği tarafımızca bilinmemektedir” der.

Neticede de Milli Savunma Bakanlığı'nın savunması alınana kadar M.O.A. hakkındaki atama işleminin geçici olarak durdurulmasını, sözkonusu yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığının sorulmasını, yayınlandıysa Resmi Gazete suretinin getirtilmesini ve şayet böyle bir yönetmelik varsa, kanunu aşan ilgili maddesinin iptal edilmesini talep eder. Hemen şunu belirtelim, sorun sadece M.O.A. ile ilgili değil. Benzer durumdaki 14 kişinin, keza Jandarma'da bırakın kovuşturma açılmasını veya hapis yatmasını hakkında takipsizlik kararı verilen 4 kişinin daha sivil memur olarak atandığını öğrendik.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda böyle bir uygulama yapılırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda beraat edenlerin asker olarak görevlerine döndüğünü de kaydedelim.

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Metastaz kitabında yazdığı gibi, “FETÖ'yü kurtaran isim olarak bilinen, firari FETÖ çatı davası sanığı Bank Asya ve Zaman Gazetesi'nin sahiplerinden Ali Çelik'le tam 93 telefon görüşmesi ortaya çıkan” İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay Başkanlığı'na seçilmişken, hiçbir anlamı yok, ama yine de soralım:

Beraat hükümlerini, hükümsüz kılan bu uygulamaların mantığı nedir?

Ve devlette “Korsan yönetmelikler” mi yürürlüktedir

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 685 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Karar Sayısı: KHK/685
 • 23 Ocak 2017 PAZARTESİ
 • Resmî Gazete Sayı : 29957

Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Komisyonun oluşumu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1 – (1) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. (2) Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtayda ve Danıştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer. (3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. == Komisyonun görevleri == MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması. (2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır. (3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

Komisyonun görev süresi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 3 –

(1) Komisyon, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir.

(2) Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilir.

Üyelerin güvenceleri ve hakları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 4 – (1) Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak üyenin;

a) Komisyon tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam beş Komisyon toplantısına katılmaması,

b) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi,

c) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,

ç) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312 nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle hakkında Başbakanlıkça idari soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi, hallerinin tespit edilmesi üzerine Komisyon tarafından üyeliğine son verilir. Ölüm, istifa veya herhangi bir diğer nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir.

(2) Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler.

Üyelere, kurumlarınca mali haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile (142.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve görev yaptıkları süreyle orantılı olmak üzere Başbakanlıkça ayrıca her ay ilave ücret olarak ödenir.

(3) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca Komisyon üyeleri için soruşturma yapılması Başbakan veya görevlendireceği bakanın iznine tabidir. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı itirazlar Danıştay tarafından karara bağlanır.

Bilgi ve belge talep etme yetkisi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 5 – (1) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.

(2) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.

Gizlilik[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6 – (1) Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Başvurularda usul ve süre[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7 – (1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

Ön inceleme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 8 –

(1) Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafından belirlenir.

İnceleme ve karar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 9 –

(1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.

Kararların uygulanması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 10 –

(1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yargı denetimi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 11 – (

1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.

Sekretarya[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 12

(1) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. Bu hizmetler için yeteri kadar personel Komisyona tahsis edilir.

(2) Komisyon çalışmaları kapsamında sekretaryada görevlendirilenlere her ay (11.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek kaydıyla Başbakanlıkça ilave ücret ödenir. İlave ücret ödemesi damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İlave ücret ödemesi; görevlendirilen personelin sınıfı, kadro unvanı, atanma biçimi, yapmış olduğu görevin önem ve güçlüğü ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Komisyon Başkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu personele ayrıca herhangi bir ad altında fazla mesai ücreti ödenmez.

Usul ve esaslar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 13 –

(1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Geçiş hükümleri[düzenle | kaynağı değiştir]

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce açılmış olup da karar verilen dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 12 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA
 • Resmî Gazete Sayı : 30122 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Başbakanlıktan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususları düzenlemektir.

(2) Bu Usul ve Esaslar, 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Komisyona yapılan başvuruların incelenmesi ve Komisyonun çalışmasına ilişkin hususları kapsar. Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Komisyonun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 3 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

Başvuru sahipleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 4 –

(1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.

(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.

(3) Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekâletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemez.

(4) Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.

(5) Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.

Başvuru süresi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 5 –

(1) Komisyona başvuru süresi;

a) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren,

b) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, altmış gündür.

(2) Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarihtir.

Başvuru usulü[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6 –

(1) Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.

(2) Komisyona doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem veya inceleme yapılmaz.

(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, bu Usul ve Esaslara ekli formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim eder. İlgili memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderir.

(4) Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir.

(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(6) Başvurulara ilişkin diğer hususlar Komisyonca belirlenir ve ilan edilir.

Başvuru formu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7 –

(1) Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur. Formun çıktısı alınır, başvurucu, kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalanır ve ilgili valilik veya kuruma ekleriyle birlikte teslim edilir.

(2) Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.

a) Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

c) Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı.

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakımından başvurucunun en son öğrencilik yaptığı okulu ile öğrenci numarası veya sicil numarası.

d) Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile başvurucunun bulunduğu liste ve sırası. e) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları.

f) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları.

(3) Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.

a) Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası, özel öğretim kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil numarası, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

c) Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel kişinin unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası.

ç) Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası.

d) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki beyanları.

e) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları.

(4) Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başka başvurular da belirtilir.

Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 8 –

(1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)

b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.

ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur: a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)

b) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.

ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

(3) Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.

(4) Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir. (5) Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir. (Ek-3)

Kayıt ve dosyalama[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 9 – (1) Komisyona yapılan her başvuruya bir tarih ve sayı verilir. (2) Her başvuru, kendisine ait dosya numarası üzerinden kayıt altına alınır. İlgili kurumlar tarafından Komisyona iletilen bilgi ve belgeler ile başvurunun incelenmesine dair diğer belgeler, ait olduğu dosyada kayıt altına alınır.

(3) Komisyona intikal eden dosyalarla ilgili olarak daha önce kurumlara yapılan başvurular birleştirilir.

Ön inceleme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 10 –

(1) Başvurular, bu Usul ve Esaslar ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.

(2) Ön inceleme Başkan tarafından raportör olarak görevlendirilen personelce yapılır.

(3) Ön inceleme sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde başvuru Komisyonca reddedilir.

a) Başvurunun Komisyonun görev alanına girmemesi.

b) Başvurunun süresi içinde yapılmaması.

c) Başvurunun yazılı olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamış olması.

ç) Başvurunun kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar dışında kalanlar tarafından üyelik veya diğer sebeplerle yapılması.

d) Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmaması.

e) Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması.

f) Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması.

g) Başvuru konusunun kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması.

ğ) Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması.

(4) Üçüncü fıkrada sayılan hususların ön inceleme safhasından sonra tespit edilmesi halinde de başvurunun reddine karar verilir.

Eksikliklerin giderilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 11 –

(1) Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma bildirilir. İlgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir. Verilen süre içinde eksilik giderilmemesi halinde, durum Komisyona bildirilir. Valiliğe veya kuruma yapılan ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Bilgi ve belge talep etme yetkisi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 12 – (1) Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişik kesme ile öğrencilikle ilişik kesme ve emekli personelin rütbesini alma işlemleriyle ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilir.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatler;

a) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığından,

b) Vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan,

c) Vakıf yükseköğretim kurumları ile özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığından,

ç) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından,

d) Özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığından,

e) Radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilişkili olduğu Bakanlıktan,

f) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan, talep edilebilir.

(3) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Komisyona göndermek veya Komisyon kararı üzerine yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır. (4) Bu madde kapsamındaki kurum ve merciler, başvurucuların terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu kanaatinin oluşmasına dayanak oluşturan, istihbari nitelikte olanlar dahil tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine resmi yazıyla birlikte verilen süre içinde Komisyona iletir.

Görüşme usulü ve oylama[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 13 –

(1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara bağlanır.

(2) Komisyon Başkanı, söz almak isteyen üyelere söz verir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra açık oylama yapılır.

(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

(4) Komisyon Başkanı, toplantının bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

Esastan inceleme ve karar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 14 –

(1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verir.

(2) Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapar.

(3) Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz.

Kararların bildirilmesi ve dosyaların devri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 15 –

(1) Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların devrinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,.

b) Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,

c) Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararları ilgilinin son görev yaptığı kuruma,

ç) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararları, ilgili bakanlık veya kuruma, Komisyon tarafından bildirilir.

(2) Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara devreder.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluş.

b) Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî Savunma Bakanlığı.

c) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî Eğitim Bakanlığı.

d) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.

e) Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.

f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.

ğ) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığı.

h) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

ı) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

i) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.

(3) Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararları, başvurucu tarafından bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Kanun yoluna başvuru[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez.

Personel görevlendirme, sekretarya ve bürolar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 17 – (1) Komisyon çalışmaları için yeteri kadar personel Başbakanlık tarafından görevlendirilir. Bu personel Komisyon Başkanının gözetim ve denetimi altında çalışır.

(2) Raportörler ile sekretarya hizmetini görecek kişiler, personel arasından Komisyon Başkanı tarafından görevlendirilir.

(3) İhtiyaç duyulan bürolar Komisyon Başkanı tarafından oluşturulur.

(4) Bürolar ile personelin iş bölümü ve görev dağılımı Komisyon Başkanı tarafından belirlenir.

Bilişim sistemlerinin kullanılması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 18 – (1) Komisyonun görev alanına giren işlerde her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama ve saklama işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

Kurumlarca Komisyona intikal ettirilecek başvurular[düzenle | kaynağı değiştir]

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce yapılan başvurularla ilgili olarak; Komisyona yapılan başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra, daha önce kendilerine başvuru yapılmış olan kurumlarca önceki başvuruya ait dilekçe ve ekleri ile en son görev yapılan kurum adı, başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve işlem yapılan kanun hükmünde kararnamenin sayısını içeren liste Komisyona intikal ettirilir. (2) Aynı kişi tarafından 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Usul ve Esaslara göre Başbakanlık tarafından ilan edilen altmış günlük başvuru süresinde yeni başvuru yapılması halinde, kurumlar tarafından Komisyona gönderilen başvuru dilekçe ve ekleri bu başvuru ile birleştirilerek incelenir. Yeni başvuru yapılmaması halinde kurumlara daha önce yapılmış başvuru Komisyon tarafından işleme alınır. (3) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde sayılan başvuru hakkı olmayanlar tarafından kurumlara verilen dilekçeler Komisyona gönderilmez.

(4) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce kurumlara yapılan başvurular da 10 uncu maddede belirtilen şartlar bakımından ön incelemeye tabi tutulur.

(5) Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih, Başbakanlık tarafından ilan edilir.

Yargı mercilerince Komisyona intikal ettirilecek başvurular[düzenle | kaynağı değiştir]

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar yargı mercilerince bu Usul ve Esaslara göre başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra Komisyona gönderilir. Aynı kişi tarafından yeni başvuru yapılması halinde, gönderilen dosya bu başvuru ile birleştirilir.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 – (1) Bu Usul ve Esasları Başbakan yürütür. Ekleri için tıklayınız

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme ...[düzenle | kaynağı değiştir]

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU TAKİP ... OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sonuçları Açıklandı - Haber, Haberler https://www.haberler.com/ohal-komisyonu-basvuru-takip-sonuclari-aciklandi-110225... 6 Tem 2018 - OHAL Komisyonu başvuru sonuçları açıklandı. FETÖ soruşturması ile meslekten atılan ya da açığa alınanlar 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip ... Komisyon Sonucu Sorgulama - E-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/byegm-komisyon-sonucu-sorgulama Bu hizmeti kullanarak, Basın Kartı Komisyonu tarafından başvurularınız ile ilgili alınan kararları sorgulayabilirsiniz. ...

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (17.08.2018)[düzenle | kaynağı değiştir]

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu,

olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 420.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları 17/08/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 118.660’tır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (30.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 88.660’tır. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 17/08/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (1.900 kabul, 28.100 ret olmak üzere) toplam 30.000’dir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir. Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyona, haklarında 701 sayılı KHK ile işlem tesis edilenlerin son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 Çarşamba günüdür. Duyurulur.

Gerçek Kişiler İçin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu’na İlişkin Ek Dilekçe[düzenle | kaynağı değiştir]

KONU: 12 Temmuz 2017 Gün 31122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar ” gereğince Başvuru Formuna ek dilekçemdir. ../../…. Tarihine kadar …………. İli, ……….. ilçesi ……………….okulunda/üniversitesinde …………………. olarak görev yapmaktaydım. Olağanüstü Hal Kapsamında bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki ….sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ekli listede yer alan kişiler arasında …. Sırasında adıma yer verilerek sayılarak kamu görevinden çıkarıldım. …. Sayılı Khk ile bir anda işsiz, sosyal güvenceden yoksun kalmış bulunuyorum. Olağanüstü Hal İlanı gerektiren darbe teşebbüsü ile en uzak bir bağlantım bulunmamasına ve darbe karşıtı biri olmama rağmen, Olağanüstü hal ilanı gerekçesi ile hayatımın geri kalan her anını ve ailemi olumsuz etkileyecek ağır bir ceza ile cezalandırılmam, şekil, konu, sebep, amaç, yetki yönünden hukuka aykırı, öngörülemez, orantısız bir cezadır. Dava konusu işlem tesis edilirken, isnad edilen herhangi bir fiilin disiplin yönünden ceza gerektiriyor ise hakkımda usulüne uygun başlatılan bir soruşturma yürütülmesi, soruşturma kapsamında ifademe başvurularak aleyhime olan delilleri çürütme ve lehime olan delilleri ileri sürme imkânı tanınması, soruşturma sonucu fiilime karşılık gelen disiplin cezasının teklif edilmesi, teklif doğrultusunda savunmama başvurulması, savunmam sonucu olumlu çalışmalarım ve sicil durumum gözetilerek bir ceza tesis edilmesi ve cezaya karşı itiraz hakkı ve dava açma hakkının tarafıma bildirilmesi gerekirken bu yöntem izlenmeden khk ile görevinme son verilmiştir. İddia edildiği gibi ““terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma” şeklinde bulunacak bir davranışım söz konusu değildir. Şöyle ki;

(ÖĞRETMEN, MEB PERSONELİ VS ÜYELERİMİZ DİLEKÇENİN BU KISMINA, DİLEKÇENİN TOPLAM SAYFA SAYISI 10 SAYFAYI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE, DİLEDİKLERİ HUSUSLARI EKLEYEBİLİRLER. BU EKLER, İHRAÇ GEREKÇESİ OLARAK TAHMİN ETTİKLERİ, ÖRNEĞİN SENDİKAL FAALİYET, BARIŞ İMZACISI OLMA, SENDİKA ÜYELİĞİ, BANKA HESABI VB. OLABİLİR. GEREK İHRAÇ İŞLEMİNE KADAR KARŞILAŞILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR, GEREKSE İHRAÇTAN SONRA YAŞANILAN MAĞDURİYETLER BURAYA EKLENEBİLİR. BAŞVURU FORMU VE EKLERİNE HER TÜRLÜ BELGENİN DE EKLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığım gerekçeler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; mahkûmiyet kararı aranmaksızın, görev yaptığım kuruma yeniden kabul edilmemek ve bir daha kamu hizmetlerinde istihdam edilmemek, dolaylı ya da doğrudan görevlendirilmemek üzere kamu görevinden çıkartılmam açıkça hukuka aykırı, tarafı 2 olunan Milletlerarası Sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal etmekte olup, ihraç işleminin iptali zorunludur.

==SONUÇ VE İSTEM :== Açıklanan ve re’sen gözetilcek diğer nedenlerle, ../../….. tarihli ……. sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan … sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Maddesinin Ekli listenin …... sırası nedeniyle kamu görevinden çıkartılmama ilişkin işlemin İPTALİNE, İşlem nedeni ile mahrum kaldığım maaşının yasal faizi ile ödenmesine, tüm özlük ve ekonomik haklarımın iadesine, memuriyetten ihraç edildiği sürenin fiili hizmet süresine ve hizmet puanına eklenmesi, emekli sandığı keseneklerinin ve kurum karşılıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine, karar verilmesini saygılarımla dilerim. …/07/2017 isim-soyisim-imza OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (05.10.2018) Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 435.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir. == Komisyon Kararları== 05/10/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.000’dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (36.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 89.000’dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 05/10/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (2.300 kabul, 33.700 ret olmak üzere) toplam 36.000’dir. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir. Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Kamuoyuna duyurulur.

 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU (4.9.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (17.08.2018) (17.8.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU (8.7.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (22.06.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU (4.9.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (17.08.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU (8.7.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (22.06.2018) (22.6.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU (6 Haziran 2018) (6.6.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU 18.5.2018 (18.5.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (13.04.2018) (13.4.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (02.03.2018) (2.3.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU (07 Şubat 2018) (7.2.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI VE BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU (19.1.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 697 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU (12 Ocak 2018) (12.1.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURU SÜRESİ HAKKINDA DUYURU (12.1.2018)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURU SÜRESİ HAKKINDA DUYURU (28.12.2017)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (28.12.2017)
 • OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKKINDA DUYURU (28.12.2017)
 • OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKKINDA DUYURU (28.12.2017)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURU SÜRESİ HAKKINDA DUYURU (28.12.2017) OHAL (28.12.2017)
 • OHAL (28.12.2017)
 • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU (28.12.2017)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.