Yenişehir Wiki
Advertisement
Nerdesin? Olmaz ya... Tabii... Biri İnsan, Biri Hayvan! Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi


Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

Olmaz ya... Tabii... Biri insan biri hayvan!

Öyleyse "cehâlet" denilen yüz karasından


Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.

Kafi mi değil yoksa bu son ders-i felâket?


Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen:

Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!


'Son-ders-i felâket' ne demektir? Şu demektir:

Gelmezse eğer kendine millet gidecektir!


Zirâ yeni bir sadmeye artık dayanılmaz;

Zirâ bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!


Coşkun koca bir sel gibi dâim beşeriyyet

Müstakbele koşmakta verip seyrine şiddet.


Dağlar uçurumlar ona yol vermemek ister...

Lakin o ne yüksek ne de alçak demez örter!


Akvâm o büyük nehre katılmış birer ırmak...

Elbet katılır... Hangisi ister geri kalmak?


Bizler ki bu müthiş bu muazzam cereyanla

Uğraşmaktayız... Bak ne kadar çılgınız anla!


Uğraş bakalım yoksa işin hey gidi şaşkın!

Kurşun gibi sür'atli denizler gibi taşkın


Bir çağlayanın menba-i dehhâşına doğru

Tırmanmaya benzer yüzerek başka değil bu!


Ey katre-i âvâre bu cûşun bu hurûşun

Âhengine uymazsan emin ol boğulursun!


Yıllarca asırlarca süren uykudan artık

Silkin de muhitindeki zulmetleri yak yık!


Bir baksana: Gökler uyanık yer uyanıktır;

Dünyâ uyanıkken uyumak maskaralıktır!


Eyvâh! Bu zilletlere sensin yine illet...

Ey derd-i cehâlet sana düşmekte bu millet


Bir hâle getirdin ki ne din kaldı ne nâmûs!

Ey sîne-i İslâm'a çöken kapkara kâbûs


Ey hasm-i hakîkî seni öldürmeli evvel:

Sensin bize düşmanları üstün çıkartan el!


Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!

İslam'ı da "batsın!" diye tutmuş yediyorsun!


Allah'tan utan! Bâri bırak dîni elinden...

Gir leş gibi topraklara kendin gireceksen!


Lâkin ne demek bizleri Allah ile iskât?

Allah'tan utanmak da olur ilim ile... Heyhât!

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement