Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Ordu bakınız - d


Ordu
*Ordu =Karargah, Hakanın oturduğu yer(Eski Türk yazıtları-Orkun, sayfa,824)
*Ordulan = Baş şehir edin. Başkent edin. (Kaşgarlı Mahmut-4.cilt sayfa-440)
*Ordu =Merkez, kağanın oturduğu yer, kağanın oturduğu şehir.(Orhun Kitabeleri -Muharrem Ergin-sayfa 106)
*Ademi merkeziyetçilik olduğu için, hakan beyin görevi görüyor.Ani dış saldırılara karşı beyinin korunması için, refleks göstersin diye ordu, yönetim,merkez, ortadadır.Bir yere yerleşildiğinde de hakanın çadırı ortada kurulur.Bütün insanlar,çoluk çocuk,kadın erkek askeri bir disiplinle yaşarlar.
*Yerleşim yerinin giriş çıkışlarında nöbetçiler vardır, girip çıkanlara paralo sorulur.
*Bu onbinlerce yıllık yaşam tarzımızda bilinç altımıza yerleşmiştir.Ordusu dağılan Türk milleti dağılmıştır.Var olabilmesi için, katliamlara uğramaması için ordunun varlığı Türk milletinin bilinç altına yerleşmiştir.
*Ordu’yu hedef alan hiçbir kurum, hiçbir siyasetçi barınamamıştır,tarihe karışmıştır,çünkü Türk milletinin onbinlerce yılda oluşan içgüdüsel refleksi bunu her zaman önlemiştir.
*En ufak bir olağanüstü durumda hemen herkes kulağını orduya diker, ne diyecek diye, bu refleks içgüdüseldir.
1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi." Y. K. Beyatlı. 2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay. 3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. 4 . Çok sayıda insan, kalabalık. Birleşik Sözler *ordubozan *ordu donatım *orduevi *ordu komutanı *ordu merkezi *düzenli ordu *silahlı güç Eskiden yalnızca sefere çıkan askeri birlikle­rin oluşturduğu güce ordu denirdi. Günümüz­de deniz ordusu, hava ordusu gibi bölümlenmeler de olmakla birlikte, ordu daha çok kara kuvvetlerinin örgütlenmesindeki bir birimi de ifade eder. Buna göre ordu, iki ya da daha fazla sayıdaki kolordudan meydana gelen askeri birliğin adıdır. Ordu ili

Ey şanlı ordu ye şanlı asker. Bir elde kalkan bir elde hançer. Serhada doğru ey şanlı asker. Deryada olsa her şey muzaffer. Dillerde tekbir Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ordumuz olsun daim muzaffer

Şablon:Asker - d


Asker Leşker
Asakir - Askerler -
Ey şanlı ordu ey şanlı asker Leşker-i enbiyanın mirlivasır Fuzuli
Askeri rütbeler
Ordu ---

 • Ordu =Karargah, Hakanın oturduğu yer(Eski Türk yazıtları-Orkun, sayfa,824)
 • Ordulan = Baş şehir edin. (Kaşgarlı Mahmut-4.cilt sayfa-440)
 • Ordu =Merkez, kağanın oturduğu yer, kağanın oturduğu şehir.(Orhun Kitabeleri -Muharrem Ergin-sayfa 106)
 • Ademi merkeziyetçilik olduğu için, hakan beyin görevi görüyor.Ani dış saldırılara karşı beyinin korunması için, refleks göstersin diye ordu, yönetim,merkez, ortadadır.Bir yere yerleşildiğinde de hakanın çadırı ortada kurulur.Bütün insanlar,çoluk çocuk,kadın erkek askeri bir disiplinle yaşarlar.
 • Yerleşim yerinin giriş çıkışlarında nöbetçiler vardır, girip çıkanlara paralo sorulur.
 • Bu onbinlerce yıllık yaşam tarzımızda bilinç altımıza yerleşmiştir.Ordusu dağılan Türk milleti dağılmıştır.Var olabilmesi için, katliamlara uğramaması için ordunun varlığı Türk milletinin bilinç altına yerleşmiştir.
 • Ordu’yu hedef alan hiçbir kurum, hiçbir siyasetçi barınamamıştır,tarihe karışmıştır,çünkü Türk milletinin onbinlerce yılda oluşan içgüdüsel refleksi bunu her zaman önlemiştir.
 • En ufak bir olağanüstü durumda hemen herkes kulağını orduya diker, ne diyecek diye, bu refleks içgüdüseldir.

1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü:

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi /

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."

Y. K. Beyatlı.

2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri:

"Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.

3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.

4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

Birleşik Sözler

 • ordubozan
 • ordu donatım
 • orduevi
 • ordu komutanı
 • ordu merkezi
 • düzenli ordu

Devletlerin kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan silahlı gücünü nitele­mek için sıklıkla ordu sözcüğü kullanılır. Eskiden yalnızca sefere çıkan askeri birlikle­rin oluşturduğu güce ordu denirdi. Günümüz­de deniz ordusu, hava ordusu gibi bölümlen-meler de olmakla birlikte, ordu daha çok kara kuvvetlerinin örgütlenmesindeki bir birimi de ifade eder. Buna göre ordu, iki ya da daha fazla sayıdaki kolordudan meydana gelen askeri birliğin adıdır.

Ordu ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Orta ve Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir ildir.

Tarih[]

Coğrafya[]

Ordu il merkezi 41° kuzey paraleli ve 37° ve 38° doğu meridyenleri arasında, Karadeniz Bölgesi'nin, Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. İlin kuzeyini Kuzey Anadolu dağlarının kıyı sıraları kaplamaktadır. Kıyılara yakın tepelerle başlayan bu dağlar içeri doğru gitikce yükselir. Ordu, Giresun ve Sivas ilinin birbirlerine komşu olduğu kesimde 3.000 m yi bulmaktadır.Ordu ili ve Giresun aynı il gibilerdir.

İklim[]

Şehirde Karadeniz iklimi görülmektedir. Ancak arkadan geçen dağ yükseltilerinin azalmasıyla.Kışın soğuk günlerin sayısı bir iki günle sınırlıdır. İlçelerin yükseklerine 6 ay kar yağar. özellikle merkez yaylalarına çok kar yagmakla beraber çokta soguk olmaktadır Bunlara Çambaşı yaylası beşiktaş yaylası ve Sarı obası yaylası örnek olarak gösterilir. Çambaşı Yaylası Yazın İyi Bir Gelir Sağlar.

İlçeler[]

Ordu İlinin İlçeleri

Dosya:Ordu2.jpg

Ekonomi[]

Sanayi[]

Ordu da sanayi çok gelişmemiştir. Ama Türkiye nin 3 önemli fabrikası Ordudadır: 1-Sağra Çikolata Fabrikası Dünyaya dağıtılan SARELLE, TADELLE, GOL, GOFY ve SAĞRA'dır. 2-Çamsan Laminat Parke 3-Ordu Yağ Sanayi AŞ (Soya) Çotanak fındık mısır ve ayçikek yağı üretilmektedir.Bunların yanı sıra çok şekilde fındık fabrikası beton şirketleri vb gibi birçok küçük fabrika vardır.

Kültür ve sanat[]

Ordu her ne kadar coğrafya kitaplarında Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde toprağı olan ve her iki bölgeye ait bir il olarak geçmekteyse de hemen hemen bütün kültürel özellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ait bir ildir. Bu bilginin güncelleştirilmesi gerekmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları Ünye-Fatsa sınırından başlatılmalıdır. Ordu Karadeniz Bölgesi'nin Giresun'dan sonra en dağlık ilidir. Sanıldığı gibi düz bir toprak yapısına sahipi değildir.

Ordu halk müziği ve geleneksel halk oyunları çevre illerle benzerlikler göstermektedir. Bağlama , kemençe, davul-zurna,davul-klarnet(yöresel tabirle gırnata) gibi çalgıların birarada kullanıldığı yörede oyunlar ilçeden ilçeye değişmekle birlikte karşılama ve horon ağırlıklıdır.

Klarnet yani gırnata çalgısı davul ile birlikte daha çok Vona(Perşembe), Ordu Merkez, Gülyalı, Kabadüz, Ulubey ilçelerinde daha çok Ordu Karşılaması, Giresun Karşılaması, Giresun Sallaması, Gürcü Horonu, Perşembe Erkek Horonu, Sarhoş Karşılaması gibi oyunlara eşlik etmektedir. Kültürel özellikler açısından Ordu ve ilçeleri benzer özellikler gösterse de pek çok farklılıklar da içermektedir.

Horon daha çok kıyı ilçelerinin ve Ordu Merkez ilçenin güneyinde kalan Ulubey, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ilçelerinin halk oyunudur. Kıyı ilçeleri olarak da Ünye'nin bazı köyleri, Fatsa, Vona(Perşembe), Gülyalı ilçelerinde icra edilir. Karşılama oyunları Ordu ilinde en çok oynanan oyun türlerinden biridir. Bu oyunda da daha çok Bolaman,Vona(Perşembe),Ordu Merkez, Gülyalı, Kabadüz, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye(Kısmen) ilçelerinde çokca icra edilir. Karşılama ad olarak Ordu Karşılaması olarak bilinir ve figürleri Giresun Karşılaması'ndan farklıdır. Ancak yörede Giresun Karşılaması da icra edilmektedir. Karşılama müzikleri genellikle Giresun ile aynı özelliklere sahiptir. Ordu'da Oy Gemici Gemici, Fındık Toplayan Kızlar, Bağlamam Perde Perde gibi türkülerle karşılama oyunları bolca icra edilir.

Yöre Ordu-Giresun ağzının etkilediği bölge içerisindedir. Ünye-Beşikdüzü (Vilayati Çepni) arasında kullanılan ağız ortak bir ağızdır. Bu ağız Trabzon ve Rize ağızlarıyla karıştırılmamalıdır.

Müzeler[]

Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi,Paşa Konagı Müzesi.

Kiliseler[]

 • Taşbaşi kilisesi
 • Yason kilisesi
 • Düz mahalle kilisesi
 • Mesudiye merkez kilisesi
 • Kırıklat kilisesi
 • Manaklar kilisesi

Kaynakça[]

Dış bağlantılar[]

Şablon:Türkiye idari Şablon:Ordu


ar:أردو (محافظة) az:Ordu vilayəti bg:Орду (вилает) br:Ordu (proviñs) crh:Ordu (il) cs:Orduská provincie cv:Орду (ил) de:Ordu (Provinz) en:Ordu Province eo:Provinco Ordu es:Provincia de Ordu eu:Ordu probintzia fi:Ordun maakunta fr:Ordu (province) hu:Ordu (tartomány) hy:Օրդու նահանգ id:Provinsi Ordu it:Provincia di Ordu ja:オルドゥ県 lv:Ordu ils mk:Орду (покраина) nl:Ordu (provincie) pt:Ordu (província) sv:Ordu (provins) tk:Ordu (il) ug:ئوردۇ ۋىلايىتى uz:Ordu (viloyat) vi:Ordu (tỉnh) zh:奥尔杜省

Advertisement