FANDOMOrman Genel Müdürlüğü Mevzuatı Edit

OGM/İç Denetim Birimi Daire Başkanlığı Mevzuatı Edit

O.G.M./Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı Mevzuatı Edit

O.G.M. Hukuk Müşavirliği Mevzuatı Edit

O.G.M. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MevzuatıEdit

Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı Edit

Ormancılıkta Kullanılan Bazı Terimler ve Anlamları Edit

O.G.M. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı Mevzuatı Edit


O.G.M. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. Silvikültür Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit


O.G.M. Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit


O.G.M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı MevzuatlarıEdit


O.G.M. Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı MevzuatlarıEdit

O.G.M. Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Mevzuatları Edit

O.G.M. Sivil Savunma Mevzuatları Edit


Ormancılık mevzuatı ve dış linklerEdit

Orman Genel Müdürlüğü Mevzuatı


O.G.M. İç Denetim Birimi Daire Başkanlığı Mevzuatı


O.G.M. Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı Mevzuatı


O.G.M. Hukuk Müşavirliği Mevzuatı


O.G.M. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mevzuatı


Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı


O.G.M. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı Mevzuatı


O.G.M. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. Silvikültür Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı Mevzuatları


O.G.M. Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Mevzuatları


  • Orman Genel Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolojileri Tamimi                       
  • Orman Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tamim

O.G.M. Sivil Savunma Mevzuatları


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.