FANDOM


1889 yılında Bulgaristan göçmeni Ayşe ve Mahmud Kamburoğulları’nın oğlu olarak Bursa’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Bursa’da tamamladıktan sonra 1905 yılında İstanbul’a gelerek Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’ye girdi. Askerî Tıbbiye’den 1913 yılında doktor yüzbaşı olarak çıkıp 10 yıl boyunca cephelerde çalıştı. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Anadolu Savaşlarında görev yaptı. 41 yaşında binbaşılıktan malulen emekliye ayrıldı.

1935 yılında Eyüp Dispanseri şefliği yaparken, Atatürk tarafından milletvekilliği görevine atandı. 11 yıl (V, VI, VII. devreler) Konya milletvekili olarak görevini sürdürdü.

İstanbul’un susuzluk sorununu çözmek üzere, İstanbul su yollarının tarihini arşiv ve vesikalara dayanarak inceledi.

1936 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu başkanı oldu. 1946’da İstanbul’daki İnhisarlarda çalıştı. İstanbul Verem Dispanseri Müfettişliğini yaptı. 1947’de İstanbul Belediyesi Zehirli Gaz Mütehassıslığı, 1947’de Gümrük Genel Müdürlüğü Şefliği, 1948’de Cibali Tütün Fabrikası Tabibi olarak pek çok işte görev aldı. 1949-1953 tarihleri arasında da İstanbul Merkez Hükümet Tabipliği görevindeyken emekli oldu. Cenevre’de kaldığı dönemde antropoloji kursları aldı. Daha sonra Beyrut Üniversitesi ve 1943’te de Almanya’ya davet edilmişse de bunları kabul etmeyerek ülkesinde kalmayı yeğledi. 1964 yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MÜZİSYENLİĞİ

Musikiye çocukluğunda başladı. Askeri Tıbbiye’de öğrenci iken Dellâl-zâde’nin talebesi İsmail Efendi’den meşk etti. Balkan Savaşı’ndan sonra Tıbbiye’deki musiki topluluğunun şefliğini yaptı.

İlk Devlet Konservatuvarı kanunu kabulu sırasında Türk Musikisi’ninde ders olarak alınması için mecliste açtığı tartışmalarla Türk Musiki tarihinde önemli bir isim oldu.

Osman Zeki Üngör’e ait İstiklal Marşı bestesinin Carmen Silva valsinden ve Cemal Reşit Rey imzasını taşıyan 10. Yıl Marşı’nın ise Jean-Jacques Rousseau’nun Le Devin du Village adlı operasından alıntı olduğu iddasını ortaya koydu.

Rauf Yekta, İsmail Hakkı ve Ali Rifat (Çağatay), Hafız Ahmet (Irsoy) Beylerle tanışarak Türkocağında Türk musikisi konusunda önemli faaliyetlerde bulundu. Sonra da arkadaşlarıyla birlikte “Musiki Federasyonu”nu kurdu. İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Daha önceden Şehbal mecmuasından tanıdığı H. Sadettin Arel’le, Arel’in vefatına kadar birlikte çalıştı.

Derlediği Genç Osman türküsünün yanında çoğu klasik üslupta olan 120’den fazla bestesi vardır.</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.