FANDOM


Osman Sabri Adal, (d. 1319 (1903) Limni Yunanistan) - (ö. 17 Mart 1966), Türk bürokrat.

Edirne Sultanisi’nde lise öğrenimini tamamladı. 22 Ocak 1920’de Sinop Mutasarrıflığı Daimi Encümeni Kâtipliğine atanarak devlet hizmetine girdi. 14 Ağustos 1928’de Nusaybin, 14 Şubat 1929’da Savur Kaymakamlıkları, 17 Kasım 1930’da Emniyet Umum Müdürlüğü 4. Şube Müdürlüğü, 2 Ağustos 1935’de Trakya Umum Müfettişliği İskân Müşavirliği, 23 Haziran 1939’da Trabzon, 25 Aralık 1940’da Afyonkarahisar Valiliği yaptı. 11 Temmuz 1941 - 3 Ağustos 1946 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.

30 Ağustos 1946’da Ankara Valiliğine ve Belediye Reis Vekilliği, 27 Kasım 1946’da merkezi Erzurum’da olan 3. Genel Müfettişliği, 19 Şubat 1948’de İzmir Valiliği, 1 Aralık 1951’de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 16 Haziran 1952’de 2. defa İzmir Valiliği yaptı.

12 Eylül 1953’de İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Bu son görevinden 13 Kasım 1953’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

1961 Ekim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Milletvekilliğine seçildi.[1]

DipnotlarEdit

  1.   1923-2004 DÖNEMİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİ BİYOGRAFİLERİ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.