Osmanlı hanedanı resimlerini sergiliyor

Aygaz, Osmanlı Hanedanı`nın fotoğraflarını tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor.


Kuruluşunun 50. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Aygaz, 7 Temmuz-2 Eylül 2011 tarihleri arasında "Hanedan ve Kamera-Osmanlı Sarayından Portreler " sergisine ev sahipliği yapıyor. Bahattin Öztuncay tarafından hazırlanan ve Ömer Mustafa Koç `un kişisel koleksiyonundan seçilen `Hanedan ve Kamera` ismini taşıyan sergi, 2 Eylül`e kadar Aygaz Genel Müdürlük binasında sanatseverlerle buluşacak.


Hanedan ve Kamera Sergisi, Osmanlı hanedan üyeleri arasında portre fotoğraflarına duyulan özel ilgiyi ve bu ilgi nedeniyle portre fotoğrafçılığının teknik ve sanatsal açıdan erişmiş olduğu yüksek seviyeye dikkat çekiyor. 19. yüzyılda gerek Osmanlı Sultanları ve hanedan üyeleri, gerekse devlet ileri gelenlerinin portrelerinin çekimine büyük önem verdiklerini ortaya koyan sergide Halife Abdülmecid Efendi`nin oğlu Şehzade Ömer Faruk, Sultan Abdülaziz`in kızı Nazime Sultan, Sultan V. Murad`ın kızı Fehime Sultan, Sultan Abdülaziz`in oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin, Sultan II. Abdülhamid`in oğlu Şehzade Mehmed Selim, Sultan Abdülaziz`in çocukları şehzade Mehmed Seyfeddin (1874-1877) ve Esma Sultan`ın fotoğrafları yer alıyor.

İstanbul, 5 Temmuz 2011

Saray’ın fotoğrafa ilgisi 1800’lü yıllarda artıyor 19. yüzyılda gerek Osmanlı Sultanları ve hanedan üyeleri, gerekse devlet ileri gelenleri portre fotoğraflarının çekimine büyük önem veriyorlardı. 1861 yılında tahta çıkan ve güzel sanatların çeşitli dallarına ilgi duyan Sultan Abdülaziz döneminde portre fotoğrafçılığı Abdullah Biraderler’in becerisi sayesinde teknik ve sanatsal açıdan en üst düzeye çıkmıştı. Sultan II. Abdülhamid’in iktidara gelişinden iki yıl sonra, 1878’de resmi sıfatla Saray Fotoğrafçısı olarak atanan Vasilaki Kargopulo da hanedan üyelerinin ve devlet ileri gelenlerinin portre çekimlerine aynı seviyede devam etmişti.

İlerleyen yıllarda, 1900’lerin başından itibaren gittikçe yaygınlaşmaya başlayan amatör fotoğraf kameralarının kullanımından hanedan üyeleri de geri kalmamışlar ve özel mekânlarda aile içi fotoğrafların çekimleri de büyük ölçüde artmıştı. Osmanlı hanedanı üyeleri arasında porte fotoğraflara özellikle ilgi duyan şahsiyetler bulunmaktaydı. Halife Abdülmecid Efendi , Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi , Şehzadeler Ömer Faruk, Mehmed Selaheddin ve Osman Fuad Efendiler çocukluk dönemlerinden ilerleyen yaşlarına kadar çeşitli vesilelerle portre fotoğraflarını çektirmişler ve diğer hanedan üyeleri arasında da bu merakın yaygınlaşmasına öncülük etmişlerdi. Aynı zamanda, Osmanlı Hanedanı üyeleri aile için bağlılıklarını ve dostluklarını kalıcı kılmak amacı ile imzalı ve ithaflı portrelerini karşılıklı olarak hediye etme geleneğini uzun yıllar boyunca sürdürmüşlerdi.

Aygaz’ın katkılarıyla ve Sadberk Hanım Müzesi işbirliği ile hazırlanan Hanedan ve Kamera sergisi ve sergiye eşlik eden kitap hanedan üyelerinin portre fotoğraf sanatına duyduğu ilgiyi ve Osmanlı Saray Fotoğrafçılığı’nın erişmiş olduğu seviyeyi gözler önüne seriyor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.