FANDOM


Şablon:Seçkin liste Şablon:Eski monarşi bilgi kutusu Osmanlı Hanedanı'nın sultanları 1299'dan 1922'ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa'da yönetilirken 1366'da Edirne başkent oldu. Son olarak da Bizans İmparatorluğu'ndan alınan İstanbul başkent oldu.[1] İmparatorluğun ilk yıllarının anlatımında efsane ve gerçeği ayırmanın zor olması nedeniyle değişen konular olmuştur; buna rağmen çoğu modern bilginler imparatorluğun aşağı yukarı 1299 yılında ortaya çıktığını ve kurucusunun Oğuz Türkleri'nin Kayı Boyu'ndan gelen Osman Gazi olduğunu kabul eder.[2] Osmanlı Hanedanı 36 sultanla 6 yüzyıl boyunca var oldu. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'nda müttefik olduğu İttifak Devletleri'nin yenilgiye uğraması sonucuyla tarih sahnesinden kayboldu. İmparatorluğun İtilaf Devletleri tarafından bölünmesi ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasına yol açtı.[3]

Osmanlı Devleti varolduğundan beri mutlak monarşi ile yönetilirdi. Sultan hiyerarşik Osmanlı sisteminde ve siyasi, askeri, hukuki, sosyal ve çeşitli başlıklarda en üstteydi.[a] Teorik olarak sadece Tanrı'ya ve yerine getirmesi gereken Tanrı'nın yasaları (İslam'daki şeriat)'na sorumluydu. Onun ilahi görevi İran-İslam başlıklarına yansıtılan "Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi" (zill Allah fi'l-alem) ve "yeryüzünün halifesi" (halife-i ru-yi zemin) olmaktı.[4] Tüm devlet dairesi onun hükmündeydi ve verdiği her karar ferman adı verilen kararnamede yayımlanırdı. Başkomutandı ve tüm yurttaki resmi unvanıydı.[5] 1453'te İstanbul'un Fethi'nden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görürlerdi bu nedenle ara sıra Kayser ve İmparator unvanını kullanırlardı.[4][6][7] 1517'de Mısır'ın Fethi'nden sonra I. Selim halife unvanını da benimsedi. Böylece evrensel Müslüman hükümdarı olduğunu iddia etti.[b] Yakın zamanlarda Osmanlı hükümdarları tahta çıkmada Avrupa hükümdarlarının taç giyme törenine eşdeğer olarak Osman'ın Kılıcı ile kuşatılırdı.[8] Kuşatılmayan sultanın çocukları verasete uygun değildi.[9]

Teoride ve ilkelerde teokratik ve salt olmasına rağmen, uygulamada padişah'ın yetkileri sınırlıydı. Siyasi kararlarda hanedanın önemli üyelerinin görüş ve tutumlarını dikkate alırdı, bürokratik ve askeri kuruluşlarda aynı zamanda dini liderlerdi.[5] 17. yüzyıldan bu yana, imparatorluk uzun süren durgunluk dönemine girdi, bu dönemde sultanlar çok güçsüzleştiler. Birçoğu güçlü Yeniçeri Ocağı tarafından tahttan indirildi. Tahta geçmesi yasaklı[10] olmasına rağmen Harem-özellikle hükümdarın annesi (Valide Sultan olarak da bilinir)- sahne arkası önemli politik rollerde Kadınlar saltanatı dönemi boyunca etkili oldu.[11]

Sultanların azalan güçleri ilk sultanların ve sonrakilerin saltanat uzunluklarının farklılığından dolayı kanıtlandı. I. Süleyman, imparatorluğu 16. yüzyılda doruk noktasına çıkaran, 46 yıllık saltanatı olan, Osmanlı tarihinin en uzunuydu. V. Murat, 19. yüzyıl gerileme dönemine hükmeden, kayıtlardaki en kısa saltanattı: saltanatı sadece 93 gün sürdü. Parlamenter monarşi V. Murat'ın varisi II. Abdülhamit, imparatorluğun son mutlak ve ilk anasayasal monarşi hükümdarı, zamanında resmileşti.[12] 2009'dan beri Osmanlı hanedanının başı ve Osmanlı tahtının sahibi Abdülmecit'in büyük torunu Bayezid Osman'dır.[13]

Padişah listesi Edit

Aşağıdaki tablo Osmanlı sultanlarını ve son Osmanlı halifesini tarihe göre sıralanmış olarak listeler. Tuğralar kaligrafik mühür ya da Osmanlı sultanları tarafından kullanılan imzalardır. Onlar tüm resmi belgelerde, sikkelerde ve daha önemlisi padişahın portresinin belirlenmesinde kullanılırdı. "Notlar" sütunu padişahların ebeveynlerini ve kaderlerini içerir. Padişah'ın saltanatının sonu doğal ölümle bitmediği zaman nedeni kalın gösterilir. İlk hükümdarlar için genellikle saltanatının sonu ve varisinin tahta çıkması arasında bir zaman vardır. Bunun nedeni tarihçi Quataert'e göre bu dönemde Osmanlı'da uygulanan en yaşlı olan değil en uygun olanın tahta geçmesidir: sultan öldüğünde, bir galip çıkana kadar tüm oğulları savaşmak zorundaydı. Bundan dolayı iç çatışma meydana gelmiş ve kardeş katili gerçekleşmiştir, sultanın ölüm tarihi bu nedenle her zaman varisin tahta geçmesiyle aynı tarihte değildir.[14] 1617'de Şehzade sistemi, en uygun olanın tahta geçmesi yerine yaşça en büyük olanın tahta geçtiği sistemle (ekberiyet) değişti. Bu sistemle tahta ailenin en büyük erkeği geçti. Bu da 17. yüzyıldan bu yana neden ölen sultanın yerine nadiren kendi oğlunun genellikle amca ya da kardeşinin geçmesini açıklar.[15] En büyük olanın tahta geçtiği sistem (ekberiyet) 19. yüzyılda alınan başarısız sonuçlara rağmen saltanatın sonuna kadar sürdü.[16]


# Sultan Portre Tahta geçişi Tahttan inişi Tuğra Notlar
1 I. Osman
(Gazi-Bey)
Portrait of Osman I by John Young c. 1299 c. 1324
[c]
2 I. Orhan
(Gazi-Bey)
Portrait of Orhan c. 1324 c. 1361 Tughra of Orhan
 • Osman Gazi ve Mal Hatun'un oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[18]
3 I. Murat
Hüdavendigâr, Şehid
(1383'ten sonra Sultan)
Portrait of Murad I c. 1360 1389 Tughra of Murad I
4 I. Bayezid
Yıldırım, Sultân-î-Rûm
Portrait of Bayezid I by Cristofano dell'Altissimo 1389 1402 Tughra of Bayezid I
Fetret Devri[d]
(1402–1413)
5 I. Mehmet
Çelebi-Kirişçi
Portrait of Mehmed I 1413 1421 Tughra of Mehmed I
6 II. Murat
Koca Sultân, Gazi
Portrait of Murad II by John Young 1421 1444 Tughra of Murad II
7 II. Mehmed
Fatih,Avni
Fatih Sultan Mehmed 1444 1446 Tughra of Mehmed II
II. Murad
Koca Sultân, Gazi Han
Portrait of Murad II by John Young 1446 3 Şubat 1451 Tughra of Murad II
 • İkinci çıkışı;
 • Yeniçeri isyanı neticesinde tahtta geri dönmek zorunda kaldı.;[25]
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[22]
II. Mehmed
Fatih,Avni
Portrait of Mehmed II by Gentile Bellini 3 Şubat 1451 3 Mayıs 1481 Tughra of Mehmed II
8 II. Bayezid
Velî
Portrait of Bayezid II by John Young 19 Mayıs 1481 25 Nisan 1512 Tughra of Bayezid II
9 I. Selim
Yavuz
(1517'den beri halife)
Portrait of Selim I by John Young 25 Nisan 1512 21 Eylül 1520 Tughra of Selim I
 • II. Bayezid ve Ayşe Hatun'un oğlu;
 • İslam birliği politikası güttü.
 • İlk İslam Halifesidir. (Mısır'ın fethiyle başlar)
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[28]
10 I. Süleyman
Muhteşem,Kanûnî ya da Muhibbi
Semailname 47b 30 Eylül 1520 6 ya da 7 Eylül 1566 Tughra of Suleiman I the Magnificent
11 II. Selim
Sarı
Portrait of Selim II by John Young 29 Eylül 1566 21 Aralık 1574 Tughra of Selim II
 • I. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan'ın oğlu;
 • Denizciliğe önem verilerek, Kıbrıs ve Tunus alındı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[30]
12 III. Murad Portrait of Murad III by John Young 22 Aralık 1574 16 Ocak 1595 Tughra of Murad III
13 III. Mehmed
Adlî
Portrait of Mehmed III by John Young 27 Ocak 1595 20 ya da 21 Aralık 1603 Tughra of Mehmed III
14 I. Ahmed
Bahtî
Portrait of Ahmed I by John Young 21 Aralık 1603 22 Kasım 1617 Tughra of Ahmed I
 • III. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğlu;
 • Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı ve Avrupa eşit sayıldı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[33]
15 I. Mustafa
Deli
Portrait of Mustafa I by John Young 22 Kasım 1617 26 Şubat 1618 Tughra of Mustafa I
16 II. Osman
Genç, Şehid
Portrait of Osman II by John Young 26 Şubat 1618 19 Mayıs 1622 Tughra of Osman II
I. Mustafa
Deli
Portrait of Mustafa I by John Young 20 Mayıs 1622 10 Eylül 1623 Tughra of Mustafa I
17 IV. Murad
Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi
Portrait of Murad IV by John Young 10 Eylül 1623 8 ya da 9 Şubat 1640 Tughra of Murad IV
18 I. İbrahim
Girit Fâtihi, Asabî, Şehid
Portrait of Ibrahim by John Young 9 Şubat 1640 8 Ağustos 1648 Tughra of Ibrahim
19 IV. Mehmed
Avcı
Portrait of Mehmed IV by John Young 8 Ağustos 1648 8 Kasım 1687 Tughra of Mehmed IV
20 II. Süleyman Portrait of Suleiman II by John Young 8 Kasım 1687 22 Haziran 1691 Tughra of Suleiman II
21 II. Ahmet Portrait of Ahmed II by John Young 22 Haziran 1691 6 Şubat 1695 Tughra of Ahmed II
22 II. Mustafa
Gazi
Portrait of Mustafa II by John Young 6 Şubat 1695 22 Ağustos 1703 Tughra of Mustafa II
23 III. Ahmed
Lâle Devri Sultânı, Gazi
Portrait of Ahmed III by John Young 22 Ağustos 1703 1 ya da 2 Ekim 1730 Tughra of Ahmed III
24 I. Mahmud
Gazi
Portrait of Mahmud I by John Young 2 Ekim 1730 13 Aralık 1754 Tughra of Mahmud I
25 III. Osman
Sofu
Portrait of Osman III by John Young 13 Aralık 1754 29 ya da 30 Ekim 1757 Tughra of Osman III
26 III. Mustafa
İlk Yenilikçi, Gazi
Portrait of Mustafa III by John Young 30 Ekim 1757 21 Ocak 1774 Tughra of Mustafa III
27 I. Abdülhamid
Islâhatçı, Gazi
Portrait of Abdülhamid I by John Young 21 Ocak 1774 6 ya da 7 Nisan 1789 Tughra of Abdülhamid I
28 III. Selim
Bestekâr, Nizâmî, Şehid
Portrait of Selim III by Konstantin Kapidagli 7 Nisan 1789 29 Mayıs 1807 Tughra of Selim III
29 IV. Mustafa Portrait of Mustafa IV by John Young 29 Mayıs 1807 28 Temmuz 1808 Tughra of Mustafa IV
30 II. Mahmud
İnkılâpçı, Gazi
Mahmud II 28 Temmuz 1808 1 Temmuz 1839 Tughra of Mahmud II
31 I. Abdülmecid
Tanzimâtçı, Gazi
Portrait of Abdülmecid I 1 Temmuz 1839 25 Haziran 1861 Tughra of Abdülmecid I
32 I. Abdülaziz Portrait of Abdülaziz 25 Haziran 1861 30 Mayıs 1876 Tughra of Abdülaziz
33 V. Murad
Deli
Portrait of Murad V 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Tughra of Murad V
34 II. Abdülhamid
Ulû Sultân
Portrait of Abdülhamid II 31 Ağustos 1876 27 Nisan 1909 Tughra of Abdülhamid II
35 V. Mehmed
Reşâd
Portrait of Mehmed V 27 Nisan 1909 3 Temmuz 1918 Tughra of Mehmed V
36 VI. Mehmet
Vahidettin
Portrait of Mehmed VI by Sebah & Joaillier 4 Temmuz 1918 1 Kasım 1922 Tughra of Mehmed VI
Osmanlı Devleti'nin Dağılması[e]
(1922–1923)
II. Abdülmecid
(Son Osmanlı Halifesi)
Portrait of Abdülmecid II 18 Kasım 1922 3 Mart 1924
[c]

Ayrıca bakınız Edit

Wikimedia Commons'ta:
Osmanlı padişahları ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

Notlar Edit

aŞablon:Note labelŞablon:Note label: Osmanlı hükümdarı'nın tam unvanı kendinden olan çeşitli unvanlar ve yüzyıllar boyunca değişen unvanlar gibi karışıktı. Sultan unvanı ilk hükümdarlardan beri sürekli kullanılırdı. Çünkü bu Müslüman dünyasında yaygındı. Osmanlılar hızla diğer Müslüman hükümdarlardan kendilerini ayırmak için değişik varyasyonlarıda kabul ettiler. Üçüncü Osmanlı hükümdarı I. Murad kendi unvanları olan sultan-i azam (en yüce sultan) ve hüdavendigar (imparator)'ı kullandı. Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar sırasıyla bu unvanları kullandılar. Oğlu I. Bayezid Rumların sultanı unvanını benimsedi. Rum Anadolu'da eski bir islamik addı. Osmanlılar yönetimindeki İslam ve Orta Asya miraslarının birleşimi unvanın benimsenmesi Osmanlı hükümdarlarının standartı haline geldi: Sultan [Adı] Han.[59] Osmanlı'nın batıda en sık sultan unvanını çağrıştırmasına rağmen, Türkiye'deki insanlar genellikle Osmanlı Hanedanı'nın hükümdarlarını tanımlarken padişah unvanını kullanırlar.[60] Osmanlı sultanının tam unvanı bir zamanlar imparatorluğun sınırlarında stabilize oldu:[61]
"Osmanlı Ailesi'nin hükümdarı, Sultan es Selatin (Sultanların Sultanı), Kağan (Hanların Hanı), Müminlerin Halifesi, Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerinin hizmetçisi, İstanbul, Edirne ve Bursa başkentlerinin, Şam ve Mısır'ın, tüm Azerbaycan'ın, Mägris'in, Barkah'ın, Kayravan'ın, Halep'in, Irak'ın, Arabistan'ın ve Ajim'in, Basra'nın, Lahsa Eyaleti'nin, Dilen'in, Rakka'nın, Musul'un, Partlar'ın, Diyarbakır'ın, Kilikya'nın ve Erzurum, Sivas, Adana, Karaman, Van, Barbarya, Habeş, Tunus, Trablusgarp, Şam, Kıbrıs, Rodos, Girit, Mora vilayetlerinin, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Anadolu'nun, Rumeli'nin, Bağdat'ın, Kürdistan'ın, Yunanistan'ın, Türkistan'ın, Tartari'nin, Çerkesya'nın, Kabarda'nın iki bölgesinin, Gürcistan'ın, Kıpçaklar ovasının, Tatarlar'ın, Kefe'nin ve tüm komşu ülkelerin, Bosna'nın, Belgrat'ın, Sırbistan'ın, Arnavut'un, Eflak'ın ve Boğdan'ın, bunların yanısıra tüm bağlı yerler ve sınırlar, ve birçok ülke ve şehirler'in padişahı"
bŞablon:Note: Osmanlı Hilafeti, Osmanlı Hanedanı'nın sahip olduğu en önemli konumdu. Halife manevi gücü simgeler, saltanat ise geçici gücü temsil eder. Osmanlı tarih yazmalarına göre, I. Selim halife unvanını 1517'deki Mısır'ın fethinden sonra kazandı, son Abbasi'den sonra Kahire'de, III. Mütevekkil halifeliği kendisine feragat etti. Ancak, modern bilim adamları arasındaki fikir birliği halifeliğin devrinin 18. yüzyılda Osmanlı askeri alanda güç kazanılması fikri için uydurulmuş efsane olduğunu kabul eder. Aslında, Osmanlı hükümdarları halife unvanını Mısır'ın fethinden önce de kullanıyorlardı, I. Murad'tan sonrakiler. Şu anda kabul gören halifelik bir-iki yüzyıldır "yok oldu", Osmanlı İmparatorluğu ve II. Katerina arasında 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'yla canlandırılmıştır. Osmanlıların halifelik iddasının ilk kez uluslararası düzeyde tanınmasına kadar antlaşma son derece sembolikti. Buna rağmen antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Kırım Hanlığı'nı kaybettiği resmileşti, bu Osmanlı halifelerinin Rusya'daki Müslümanlar'ın dini otoritesine devam etmesini kabul etti.[62] 18. yüzyıldan itibaren, Osmanlı sultanları giderek statülerini halifeliği harekete geçirmeyi amaçlayan Pan-İslamcı fikrini zarar veren Avrupa emperyalizminin Müslüman yüzü arasında vurgulanmıştır. I. Dünya Savaşı'nda patlak veren, sultan/halife cihad çağrısını 1914'te müttefik düşmana karşı yayımladı, Fransa, Britanya ve Rusya imaparatorluklarındaki boşuna teşvik edici konular isyana dönüştü. II. Abdülhamid halifelik unvanını en çok kullanan Osmanlı padişahı olmuştur, ve halife olarak devletin birçok Müslüman başkanları tarafından kabul edildi, hatta olabildiği kadar uzakta Sumatra'da.[63] İddiasını 1876 Anayasası (4. Makale)'na koydu.[64]
cŞablon:Note labelŞablon:Note label: Tuğralar 36 Osmanlı padişahının 35'i tarafından kullanıldı, 14. yüzyılda I. Orhan tarafından başlatıldı, iki farklı belgede tuğrası bulundu. Tuğrası olmayan padişah I. Osman'dı, imparatorluğun kurucusu, daha önce keşfedilmedi, buna rağmen bir sikkede "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" yazısı keşfedildi.[65] II. Abdülmecid, son Osmanlı halifesi de kendine ait bir tuğradan yoksundur, devlet başkanı olarak hizmet vermedi (bu konum Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu tarafından düzenlendi) sadece dini kuklaydı.
dŞablon:Note: Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1402'den 1413'e kadar süren kaos dönemi oldu. Ankara Savaşı'ndaki yenilgi ve sonrasındaki I. Bayezid'in Timur tarafından yakalanmasından sonra başlamıştır, 20 Temmuz 1402'de olan. Bayezid'in oğulları 10 yıl savaşmış ve 1413'te I. Mehmed'in tartışmasız zaferiyle son bulmuştur.[66]
eŞablon:Note: Osmanlı Devleti dağılma dönemi saltanatın kaldırılmasıyla başlayan ve 16 ay sonra halifeliğin kaldırılmasıyla son bulan bir süreç oldu. Saltanat resmen 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Sultan VI. Mehmed 17 Kasım'da İngiliz savaş gemisi Malaya ile Malta'ya kaçtı.[55] Bu olay Osmanlı hanedanı 'nın sonu oldu, Osmanlı Devleti 'nin değil ne de Osmanlı Hilafeti'nin. 18 Kasım'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi VI. Mehmed'in kuzeni II. Abdülmecid'i halife olarak seçti.[67] Osmanlı Devleti'nin resmi sonu Lozan Antlaşması aracılığıyla ilan edildi (24 Temmuz 1923). Yeni tanınan "Ankara hükümeti," eski İstanbul bazlı hükümet değil, hak sahibi ve ardılı oldu. Türkiye Cumhuriyeti TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla ilan edildi.[68] II. Abdülmecid'in kukla olmasına rağmen herhangi bir siyasi güç eksikti, 3 Mart 1924'te TBMM tarafından halifeliğin kaldırılmasına kadar konumunu korudu.[64] VI. Mehmed daha sonra Hicaz'da tekrar halife olmaya çalıştı ama başarısız oldu.[69]

Dipnotlar Edit

 1. Stavrides 2001, s. 21
 2. Glazer 1996, "Osmanlı İmparatorluğu"
 3. Glazer 1996, "Kurtuluş Savaşı"
 4. 4,0 4,1 Findley 2005, s. 115
 5. 5,0 5,1 Glazer 1996, "Osmanlı Müesseseleri"
 6. Toynbee 1974, s. 22–23
 7. Stavrides 2001, s. 20
 8. Quataert 2005, s. 93
 9. d'Osman Han 2001, "Osmanlı Padişah Veraseti"
 10. Quataert 2005, s. 90
 11. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.channel4.com/history/microsites/H/history/e-h/harem.html. 
 12. Glazer 1996, "Dış Tehditler ve İç Dönüşümler"
 13. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.haberturk.com/yazarlar/221818-sehzadenin-ardindan-basin-oyle-hatalar-yapti-ki. 
 14. Quataert 2005, s. 91
 15. Quataert 2005, s. 92
 16. Karateke 2005, s. 37–54
 17. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF6889456451E3D5A2. 
 18. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF6A6A343C33282372. 
 19. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFD6AF8DEA2BD4C419. 
 20. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF4E2A0F32F984A249. 
 21. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF828C9C863A6BC10B. 
 22. 22,0 22,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF07F5342A0B9FE138. 
 23. 23,0 23,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFFB2CB2AD591CE26FAD0F3EC46DDE116. 
 24. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFA26CBFDF5F1B259F. 
 25. Kafadar 1996, s. xix
 26. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF530871610CC1EB6F. 
 27. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF6CB60B44B4D43F98. 
 28. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF0D2CC151BEEE94E3. 
 29. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFDBDB7EEEC392BFF8. 
 30. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFB6DE0D48D507A18A. 
 31. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF8D588401D144147C. 
 32. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFB1B55B0663BB6F47. 
 33. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF4AB19A2EFA3C691. 
 34. 34,0 34,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF98E2B0DB37EDA76. 
 35. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFA34EA1DE31F745BA. 
 36. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF99EC57C8B75471FA. 
 37. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF3642F2144BBDA75. 
 38. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF4E0437319A7BD201. 
 39. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF64FCDB8C1B1E6E40. 
 40. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFE03BFC818972E45C. 
 41. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF882D53A8A1E323A5. 
 42. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFB6D479D48BC9DBA7. 
 43. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFEECEF96BF906C773. 
 44. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF4E35FDD7960B0895. 
 45. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF58DCB41B038C3F0E. 
 46. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF2B1498BB4C85A33A. 
 47. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF4F192C55D7367761. 
 48. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFCA05F2B7615584EE. 
 49. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF2F42C1BABDFDE191. 
 50. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF98CDA43385F0101A. 
 51. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF238315018FDAF0B2. 
 52. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFB380FA94475E3982. 
 53. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF782108BA1C84872F. 
 54. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF0B809AAFBA588C3B. 
 55. 55,0 55,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF6F57F2D04F86C330. 
 56. As̜iroğlu 1992, s. 13
 57. As̜iroğlu 1992, s. 17
 58. As̜iroğlu 1992, s. 14
 59. Peirce 1993, s. 158–159
 60. M'Gregor, J. (July 1854). "The Race, Religions, and Government of the Ottoman Empire". The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science, and Art 32: s. 376.. 2009-04-25 tarihinde erişildi.
 61. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.theottomans.org/english/family/index.asp. 
 62. Şablon:Ansiklopedi belirt
 63. Quataert 2005, s. 83–85
 64. 64,0 64,1 Toprak 1981, s. 44–45
 65. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tugra.org/en/hakkinda.asp. 
 66. Sugar 1993, s. 23–27
 67. Aşiroğlu 1992, s. 54
 68. Glazer 1996, "Table A. Chronology of Major Kemalist Reforms"
 69. Şablon:Ansiklopedi belirt

Kaynakça Edit

Şablon:Kaynak viki

Dış bağlantılar Edit

Şablon:S-royalhouseŞablon:S-new
Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri
1299–1922

Şablon:S-non Şablon:S-rel

Önce gelen
Abbasi Hanedanı
Kahire'de
Hilafet sahipleri
1517–1924

Şablon:S-non Şablon:End

</span> </span>

br:Roll Sultaned an Impalaeriezh Otoman bs:Sultani Osmanlijskog carstva ca:Llista de sultans otomans de:Liste der Sultane des Osmanischen Reichs en:List of sultans of the Ottoman Empire eo:Listo de osmanidaj imperiestroj et:Türgi riigipeade loend fi:Luettelo osmanien sulttaaneista he:סולטאן עות'מאני hu:Oszmán szultánok listája hy:Օսմանյան սուլթանների ցանկ ja:オスマン帝国の君主 ka:ოსმალეთის სულთნების სია ko:오스만 제국의 술탄 mk:Список на отомански султани ms:Senarai Sultan Empayar Uthmaniyyah pl:Władcy Turcji pt:Anexo:Lista de sultões do Império Otomano ru:Османские султаны sq:Sulltanët e Perandorisë Osmane sr:Списак султана Османског царства sw:Orodha ya Masultani Waosmani tt:Госман империясе солтаннары vi:Danh sách sultan của đế quốc Ottoman zh:奥斯曼帝国苏丹列表

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.