OSMAN GAZİ

-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.

-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.

Duyanlar hayrete düştü! Yıldırım Bayezid meğer...


ORHAN GAZİ

-Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır.

-Orhan Bey'in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış

.I.MURAD(Hüdavendigar)

-Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve 'doğruluğun simgesi' olarak tanındı.

-Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

-Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.


ÇELEBİ MEHMET

-Osmanlı'yı Timur fetretinden çıkaran hünkâr devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.

-Şehzadeliğinde 'Güreşçi Çelebi diye anılmıştır.

-El sanatı olarak urgancılıkla(kalın ip)iştigal etmiştir. -

Her Cuma gecesi, öz malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış.

-Çelebi Mehmet babası gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp belkemiği zedelenmek ve ardından vücuduna inmek suretiyle vefat ettiğini biliyoruz. Duyanlar hayrete düştü! Yıldırım Bayezid meğer... II. MURAD -Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem vermiştir.

-Osman Gazi'nin hastalığından dolayı oğlu Orhan'a yerini bırakması istisna edilirse bir padişahın kendi isteğiyle tahtını başkasına bıraktığı tek örnek ona aittir. Tahtı oğlu Mehmed 'e iki defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları yüzünden bazı kaynaklarda Padişah-ı hakim(Bilge Padişah)olarak yazılmıştır.


YAVUZ SULTAN SELİM

-Tarih Yavuz'un özel ilgi alanıydı. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde çok okumaktan dolayı gözlerinin bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir,diğer zamanlarını okuyup yazmakla geçirirdi.

-Topkapı Sarayı'nda bulunan ve sol kulağında incili bir küpe görünen resim genellikle Yavuz'a atfedilirse de ona ait değildir. Kulağında küpe hele bu resimdeki gibi incili bir küpe taşıdığı söylenemezse de, bazı yerlerde menguş yani bakır bir halka taktığı rivayeti geçmektedir. . KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

-Divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi unvanını açık farkla elinde tutar.

-Çağının en şık giyinenlerindendir ve mücevherlere merakı had safhadadır.

-Babası Yavuz gibi kuyumculuğa meraklıydı. Ayrıca Fatih gibi değerli taşalara tutkundu.

-Kaliteli bir müzik kulağına sahipti ve iyi bir hat ustasıydı.

-Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağataycayı öğrenmişti.

-Seramik meraklısıydı.

-Kavaf(haffaf)yani kundura imalatçısıydı.

-Hemen her kaynak nikris(gut veya damla) ve artrit hastalıklarından mustarip olduğunu yazmaktadır. Ölümünede bu hastalıklar sebep olmuştur.

-46 yıl padişahlık yapan Kanuni Osmanlı tarihinde en uzun süre hükümdarlık yapan kişi olmuştur.

Duyanlar hayrete düştü! Yıldırım Bayezid meğer... III. MURAD

-İyi silah kullanan ve iyi ata binen ve ava meraklı olan 3.Murad'ın boş zamanlarında ok başı imal ettiğini biliyoruz.

-İlginç özelliklerinden birisi, ağzından 'Hayır' sözünün nadiren çıkmasıdır.

-Dünya tarihine özellikle hükümdarlarının yaptığı savaşlara ilgi duyduğu bilinir.

-Saatlere özel merakı vardır.

-Toplam 49 çocuğu doğmuş ve hiçbiri yaşamamıştır.

-Yılın yedi mübarek gecesi olan Regaib, Mevlit, Miraç, Kadir, Ramazan ve Kurban bayramları ile Berat gecelerinde camilerde kandil yakılması uygulaması, onun emriyle başlamıştır.

I.AHMED

-O tarihe kadar en genç yaşta tahta çıkan hükümdar kimliğiyle tanınır.Onun rekorunu 7 yaşında tahta çıkan torunu IV.Mehmed kıracaktır.

-Talihi neredeyse 14 rakamı üzeriden kurulmuştur.14 yaşında tahta çıkmıştı.14.Osmanlı padişahıydı ve 14 yıl padişahlık yapmıştı. Öldüğünde ise 28 yaşındaydı.

-Tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk Osmanlı padişahıdır.

-İyi bir kaşık ustasıdır.

-Yetim malları için ayrı bir hazine teşkil edip yardımlarını o hazineden yapmıştır.


I.MUSTAFA

-İki kez tahta çıkmasına rağmen annesinin adı bilinmeyen tek Osmanlı padişahıdır. Oysa valide sultanlar Osmanlı saray hiyerarşisinin zirvesinde yer alırlardı.

-En fazla bilinen özelliği kadınları asla yanına yaklaştırmamasıdır.


Duyanlar hayrete düştü! Yıldırım Bayezid meğer... IV. MURAD

-Uyguladığı tütün, içki ve afyon gibi yasaklara karşı gelenleri öldürtmesiyle tanınır.

-Büyücülere, falcılara ve remilcilere karşı büyük çaba sarf etmiştir.

-Satranç ve dama oyunlarına meraklıdır.

-Koşu halindeki attan başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

Duyanlar hayrete düştü! Yıldırım Bayezid meğer... IV. MEHMED

-39 yıllık saltanat süresiyle Kanuni den sonra en uzun süre tahtta oturan padişah unvanına sahiptir.

-Bir başka özelliği de 7 yaşında cihan devletinin aşına geçmesidir.

-Bedeni sağlamlığıyla meşhurdur. Bir av sırasında 20 saat at üstünde kaldığı ve yorulmadığı söylenir.


I.MAHMUD

-Lale Devri'nin etkisinden olacak lale yetiştirmeye ve satranç oynamaya meraklıydı.

-Meslek zenginiydi hillalci, mühür kazıcısı ve kuyumcuydu.

-Onu kitaplara ve kütüphane yaptırmaya en fazla önem veren padişah olarak nitelendirebiliriz. Ayasofya, Fatih Süleymaniye camileriyle Galata Sarayı'nda kütüphaneler yaptırmıştır.

Osmanlı Devleti'ndeki ilk madalya 1.Mahmud zamanında çıkarılmıştır.

... III. OSMAN

-Sinirli ve taşkın karakterliliğinin yanı sıra ayrıca kimseye güvenmeyen bir yapıya sahipmiş.

-Boş zamanlarında marangozculukla uğraşırdı.

-3 yılı bulmayan saltanat hayatında 7 büyük İstanbul yangını sığdırdığı için 'Yangınlar Padişahı' diye anılmıştır.

-Kıyafetini ve görünümünü değiştirerek sık sık halk arasına girip onların dertlerini dinlemiştir. ...

III.MUSTAFA

-Para basma işine yani sikkezenliğe meraklıydı.

-Gözleri pek iyi görmezdi.

-Talihe fazlasıyla inanan padişah astrolojiyle ilgilenirdi.

-Yaptırdığı üç büyük caminin hiçbiri kendi adıyla anılmaz.(Üç cami yaptırdım; birini-bugünkü Fatih Cami-atam yani Fatih Sultan Mehmet, birini-Laleli Camii-meczup-Laleli Baba-,birini-Üsküdar'daki Ayazma Camii-su aldı diyerek çevresindekilere dert yanarmış.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.