FANDOM


Yenişehir'de 2. Oyuncaklarımı Paylaşıyorum KampanyasıEdit

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncelikli görevimiz: Öğrencilerimiz için; evrensel boyutta bağımsız düşünebilme yeteneği kazandırmak, bireysel farklılıklarını olumlu yönde kanalize ederek özel yeteneklerini geliştirme imkanı tanımak, sürdürülebilir yenileşme ve iyileşme anlayışını benimsetmek, bilmsel ve teknolojik gelişmelere duyarlı ancak toplumsal değerlerimizin ve sorumluluklarının da bilincinde olmalarını sağlayan eğitim ve öğretim ortamını hazırlamaktır.

Projenin AmacıEdit

  • Çocuklarda paylaşma , anlayış ve arkadaşlık duygularını geliştirmek.
  • Kendilerinin dışındaki hayatlara ve insanlara değer vermeleri , önemsemeleri konusunda çocukları ve yetişkinleri duyarlı hale getirmek
  • Çocukların sosyalleşmesi sürecinde , toplumun önemli bir parçası ve birey olduklarını hissetmelerini sağlamak.
  • Toplumsal değerleri çocuklara kavratmak ve dayanışmanın önemini anlamalarını sağlamak.
  • Okul Öncesi eğitimin önemini vurgulayarak, okul öncesi eğitime özendirmek.
  • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımıza, eğitim araç-gereç desteği sağlamak.(Bilgisayar, projeksiyon, VCD-DVD, televizyon,fotokopi makinesi, dizüstü bilgisayar, eğitici kitaplar, eğitici filmler, Oyun setleri vs malzemelerle akıllı sınıfların oluşturulması)
  • Tüm çocuklarımıza, eğitim hakkını, eşit fırsatlarda sunmaya çalışmak.
  • Çocukların gelişiminde uygun oyuncak seçiminin önemini vurgulayarak, toplumda fark edilmesini ve desteklenmesini sağlamak
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.