FANDOM


Padişah (Pâdşâh) f. Büyük hükümdar, sultan. Cihan sahibi. Zararı def' eden, ıslah eden, muslih.

Padişah, (Farsça: پادشاه) bazı İslam hükümdarlarınca atfedilen ve büyüklük belirten ünvandır. Farsça bir sözcük olup anlamı Şahların en büyüğüdür. Esasen İslamiyet öncesi İran'da hüküm süren Sasani hükümdarlarının (MS 3. - 7. yüzyıl) sıfatı iken, daha sonra Osmanlı hükümdarları ve Türk-Moğol hanedanı'ndan gelen Delhi Sultanları tarafından benimsenmiştir. Hindistan'da bazı bölgesel İslam hükümdarları (örneğin Maysor hükümdarı Tipu Sultan, Oudh Navabı ve Haydarabad Nizamı) ile Afganistan'da 18. yüzyılda kurulan Durrani hanedanı da "padişah" ünvanını kullanmıştır.

Sözcüğün aslı eski Farsça olup pāti (bey, efendi, muktedir) ve şāh (hükümdar) kelimelerinden oluşur.

Osmanlı Devletinde Padişahlık Edit

Osmanlı hükümdarlarının asıl ünvanları Sultandır. Bunun yanı sıra Padişah, sultan, halife, hakan ve kayser ünvanlarını kullanmışlardır. Bunlardan Padişah İran geleneğine, Sultan ve Halife Arap-İslam geleneğine, Hakan eski Türk geleneğine, Kayser ise Rum geleneğine işaret eder ve Osmanlı Devletinin eski İran, Abbasi, Türk ve Rum imparatorluklarının varisi olma iddialarının altını çizer.

Osmanlı hükümdarlarında padişah ünvanını kullanmalarına II. Murat'tan (1431-1451) itibaren rastlanır.

1876 Kanun-ı Esasisi'nde Osmanlı hükümdarı sadece "padişah" ünvanıyla tanımlanmış ve diğer ünvanları kanun metninde yer almamıştır. Padişahın hak ve yetkileri Kanun-ı Esasi'nin 3-7, 27, 29, 35, 44, 45, 46, 54, 60, 64, 101, 105 ve 113. maddelerinde tanımlanmıştır.

Padişahlık makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihli anayasa değişikliğiyle lağvedilmiştir.az:Padşah bg:Падишах bs:Padišah en:Padishah fr:Padishah hu:Padisah ja:パーディシャー lv:Padišahs no:Padishah pl:Padyszach ru:Падишах sl:Padišah uk:Падишах vi:Padishah


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Osmanlı Devleti'nde mutlak hükümdara verilen isim.
[2] Sultan
[3] Hükümdar

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken [[پادشاه#Farsça|پادشاه]] (fa) (pādešāh) kral

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] hünkâr
ku:padişah ru:padişah <p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri
Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur
Körler memleketinde şaşılar padişah olur
Padişah yasağı üç gün sürer
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler
çoban kulübesinde padişah düşü görmek
çoban kulübesinde padişah rüyası görmek

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


  • {{{1}}}: [[patşa#{{{1}}}|patşa]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}</div></div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.