FANDOM


PCDI, Princeton Child Development Institute (Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü):

Amerika’da otizmli çocuklara yaklaşık 40 yıldır eğitim veren; toplum temelli ve zengin içerikli müfredatı, bilimsel-dayanaklı veriye dayalı uygulamaları, bilimsel araştırmaları ve yaygınlaştırma kollarıyla tüm dünyada tanınan bir kurumdur.

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu, PCDI’ın bir yaygınlaştırma koludur ve bu kurumun ‘know-how’ ı ile eğitim vermektedir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.