FANDOM


Bakınız

Şablon:Paşabakınız - d {{Paşabakınız}}


Paşa - Pasha -
General
Paşalık

Paşa sancağı

Paşa baba
Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun
Paşa Yakup

Paşa hamamı

Paşaların Dikkate Değer Hususi Hayatları


PaşaOsmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.[1] Bunun yanındaOsmanlı himayesindeki Mısır baş yöneticilerine de paşa unvanı verilmiştir.

1 Sözcüğün kökeni [değiştir]Edit

Sözcüğün Eski Türkçedeki erkek evlat anlamına gelen beşe kelimesinden geldiği[2] veya 'baş ağa' sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu düşünülmektedir.[3] Bunun yanında baş isim gövdesine -A isimden isim yapan yapım eki getirilerek en üstte, başta olan anlamında türetilen bir kelime olduğu da düşünülebilir. İskender Pala da sözcüğün "beşe" sözünden geldiğine Od adlı romanındaki şu sözlerle işaret etmiştir: "Çelebi Faruk, Lokman Beşe'nin babasıydı demek. Üç yıldır bunu hiç bilmemiştim. Oysa "Paşa" demesinden anlamalıydım."[4] Günümüzde Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile yasak olmasına rağmen (26 Kasım 1934) pek çok kesimde general rütbeli subaylar için yaygın olarak kullanılmaktadır.[1] Ayrıca paşa Türkçe kökenli bir kelime olmasına rağmen yabancı tamlamaların içinde kullanılmıştır.[5]

TDK

paşa 

isim, askerlik

1. isim, askerlik Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
"Talat Paşa. Ziya Paşa."
2. askerlik Cumhuriyet döneminde general
"Yanımdakilerden bu sarışın ve kibar tavırlı paşanın kim olduğunu sordum." - İ. A. Gövsa
3. sıfat Uslu, ağırbaşlı
"O ne paşa çocuk."
[[|Atasözü, deyim ve birleşik fiiller (Sakla)]]
paşa gibi yaşamak paşa gönlü bilir paşa olmak
[[|Birleşik Sözler (Sakla)]]
paşa ağacı paşababa paşaçadırı paşa çayı
paşa kapısı paşa paşa paşazade kaptan paşa
kaptanpaşakuzusu

2 Kaynakça [değiştir]Edit

  1. a b "TDK Güncel Türkçe Sözlük: Paşa."Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 2012-2-8.
  2. ^ "Paşa". Nişanyan Etimolojik Sözlük. Erişim tarihi: 2012-2-8.
  3. ^ Cevat Akkanat. "Paşa Şiir". Milli Gazete. Erişim tarihi: 2012-2-8.
  4. ^ Pala, İskender (2011), Od, s.159, Kapı Yayınları:İstanbul.
  5. ^ Ferit Devellioğlu (205). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat: Paşa kelimesi. Ankara: Aydın Yayınevi. ss. 854.

Kategoriler
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.