Parelendi Ciğerim


Ey dost senin aşkın odu ciğerim pâre baş gelir

Aşkından yanar yüreğim yandığım bana boş gelir.


Aşkın oduna yandığım ağlamak oldu güldüğüm

Dost sana zâri kıldığım münkirlere savaş gelir.


Söyler isem sözüm savaş söylemezsem ciğerim baş

Cihan doludurur kallâş her birinden taş bir taş gelir.


Gör nice taşlar atılır dost için başlar tutulur

Gelir gönüle batılır hâlimize haldaş gelir.


Bizim hâlimizden ilen kimdir aşka münkir olan

Bizim sevdiğimiz Hak'tır bu halka gözü kaş gelir.


Nice nice salâtinler zebun olur aşk elinde

Her kim bu yola düşerse ol bu yola yavaş gelir.


Erenler bunda kalmadı vardı yoluna durmadı

Hakk'ı gerçek sevenlere cümle âlem kardaş gelir.


Miskin Yunus bil özünü, dosta açıp şol gözünü

Hangi burçtan bakar isen ol sultana güneş gelir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.