FANDOM


http://www.dpb.gov.tr/kanun.htm

Mevzuat Adı Onay Tarihi
1 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (Kanun No:5502) 16/05/2006
2 Belediye Kanunu (Kanun No:5393) 03/07/2005
3 İl Özel İdaresi Kanunu (Kanun No:5302) 22/02/2005
4 Türk Ceza Kanunu (Kanun No:5237) 26/09/2004
5 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:5176) 25/05/2004
6 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Kanun No:5018) 10/12/2003
7 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun No:4982) 09/10/2003
8 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Kanun No:4735) 05/01/2002
9 Kamu İhale Kanunu (Kanun No:4734) 04/01/2002
10 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Kanun No:4483) 02/12/1999
11 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (Kanun No:3628) 19/04/1990
12 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun (Kanun No:3046) 27/09/1984
13 Yüksek Öğretim Personel Kanunu (Kanun No:2914) 11/10/1983
14 Devlet İhale Kanunu (Kanun No:2886) 08/09/1983
15 İdari Yargılama Usulü Kanunu (Kanun No:2577) 06/01/1982
16 Yüksek Öğrenim Kanunu (Kanun No:2547) 04/11/1981
17 Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun (Kanun No:2451) 23/04/1981
18 Sayıştay Kanunu (Kanun No:832) 23/04/1981
19 Devlet Memurları Kanunu (Kanun No:657) 14/07/1965
20 Sosyal Sigortalar Kanunu (Kanun No:506) 17/07/1964
21 Vergi Usul Kanunu (Kanun No:213) 04/01/1961
22 Harcırah Kanunu (Kanun No:6245) 10/02/1954
23 İl İdaresi Kanunu (Kanun No:5442) 22/02/2005
24 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Kanun No:5434) 08/06/1949
25 Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:4353) 08/01/1943
26 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Kanun No:3071) 01/11/1984


 Sayfa>Mevzuat>Kamu Personeline İlişkin Genel Mevzuat>Kanunlar

KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN GENEL MEVZUAT' Kanunlar

2330 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
237 237 sayılı Taşıt Kanunu
2429 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2451 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
2453 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat verilmesi Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2477 2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun
2514 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun
2527 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
2531 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları işler Hakkında Kanun
2547 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
2566 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakti Tazminat verilmesi Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2802 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu
2829 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun
2914 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
2946 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
3046 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
3071 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kulanılmasına Dair Kanun
3201 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında kanun
3628 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3795 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
4046 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
4483 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4652 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu
4688 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
4857 4857 sayılı İş Kanunu
4924 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4982 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5176 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
5188 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5302 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5355 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5393 5393 sayılı Belediye Kanunu
5434 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
6245 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5580 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
657 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
926 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.