Pinhan Eyledi


Biz bizi bilmez idik bizi yaratan eyledi

Aşikâr bizi kıldı kendini pinhan eyledi.


Biz de bile pinhanilik gayr-ı sen-ü ben idik

Mutlak bi güman idik hem bi güman eyledi.


Toprağı kudretinden suret-ü hat bağladı

Dört ferişteh yoğurdu adem andan eyledi.


Çün yarattı Adem’i bile idik biz kamu

Bu kâmu hâs-u âmı bu mâdenden eyledi.


Asıl ma’dende idik kaygusuz gani idik

Şol bi nişan cihandan şöyle nişan eyledi.


Görgilçalap fazlını yıkmaz âsi gönlünü

Yüzbin yiğirmi dörtbin olterceman eyledi.


Kamu bir yere gider kimse nicesi yiter

İki bikdir bir yeter gör bir neden eyledi.


Adem’den buna değin ne eli var ne yenin

Yemelikle giymeği bir döneden eyledi.


Çün nefs oldu havâle dağıttı değme yola

Tatlı oldu nevâle ol sen-ü ben eyledi.


Seni ne bile fülân ne söyler ise yalan

Dünya çirkine kalan işin güman eyledi


Eles’te bile idik göz açtık beli dedik

Ayıdan yunus idik cümle birden eyledi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.