Pir Sultan'ım şu dünyaya
Dolu geldim dolu benim
Bilmiyenler bilsin beni
Ben Aliyim Ali benim
Coşma deli gönlüm coşma
Çoşup da kazanda taşma
Üç yüz altmış tane çeşme
Serçe çeşmenin gölü benim
Çarşılarda dolanırım
Ben Hakkım Haktan gelirim
On'ki 'mamı Hak bilirim
Dedikleri deli benim
Kılıcım kırk arşın uzar
Münkirin kökünü kazar
Çarşı pazarlarda gezer
Dedikleri deli benim
Pir Sultan kapına kuldur
Bunu bilmek müşkil haldir
Ali’nin ihsanı boldur
Şah-ı Merdan kulu benim
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.