Yenişehir Wiki
Advertisement

Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, aşık.

Pir_Sultan_Abdal-_Yeşilçam_filmi_-_Fikret_Hakan

Pir Sultan Abdal- Yeşilçam filmi - Fikret Hakan

Pir_Sultan_Abdal_-_Hacı_Bektaş_Veli_Belgeseli

Pir Sultan Abdal - Hacı Bektaş Veli Belgeseli

Maalesef filimde Osmanlı düşmanlığı aşılamak isteniyor. Osmanlı Yeniçerisi sanki Hacı Bektaşi Veliye bağlı değilmiş, sanki Yeniçeri piri Hacı Bektaş değilmiş gibi film anlatılmış... Yanlışlar çok.... Kaynaklar yok... Ama tersinden incelenmeli

Şablon:Pirsultanabdal -d


Pir Sultan Abdal
Pir - Sultan - Abdal
Urum erenleri geldi Rum diyarına
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Barış Manço yorumu muhteşem.
Kadir Mevlâm Senden Bir Dileğim Var
*Yürü Bire Yalan Dünya
*Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim
*Seher Vakti Kalkan Kervan
*Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma
*Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma
*Gelmiş İken Bir Habercik
*Sabahtan Cemalin
*Döndün Mü Benden Yüzü Dönesi
*Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım
*Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri-1
*Ötme Bülbül Ötme
*Alçakta Yüksekte Yatan Erenler
*Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare
*Bir Güzelin Aşığıyım Erenler
*Kul Olayım Kalem Tutan Ellere
*Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
*Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme
*Karşıdan Görünen Ne Güzel Yayla
*Şu Karşı Yaylada Göç Kater Kater
*Dünyanın Üstünde Kurulu Direk
*Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
*Önüme Bir Çığır Geldi
*Şahın Nuru musun Ey Canlar Canı
*Kaşlarında Mim Duası Yazılı
*Ben Gayrı Nesne Bilmezem
*Bu Dünya'nın Evvelini Sorarsan
*Güzel Aşık Cevrimizi
*Deli Gönül İnil İnil İnleme
*Açıldı Cennet Kapısı
*Yükseklerden Alçaklara İndim Ben
*Geldik Darına Duşlandık
*Uyur İdik Uyardılar
*Ne Güzelce Muradıma Ererken
*Hu Deyü Çağırdım Gerçek
*Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
*Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
*Ağlatmayın Beni Derdim Büyüktür
*Çevrilip Çevrilip Üst ü Yanımda
*Yeni Dosttan Haber Geldi
*Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim
*Bir Nefesçik Söyliyelim
*Hak Bizi Yoktan Var Etti
*Pir Sultan'ım Şu Dünyaya
*Gel Benim Sarı Tanburam
*Yemen İllerinde Ben Üç Can Gördüm
*Bana Gül Diyorlar Neme Güleyim
*Şu Yalan Dünyaya Geldim Giderim
*Bir Bülbülcük Konmuş Dağlar Başına
*Gariplikte Gurbetlikte Çektiğim
*Ben de Şu Dünyaya Geldim Geleli
*Safasına Cetasına Dayandım
*Bizden Selam Olsun Sofu Canlara
*Gir Aşkın Deryasın Boyla
*Elif'tir Doksan Bin Kelamın Başı
*Hak İçin Kendini Kurban Eyliyen
*Gelin Yiyelim İçelim
*Bu Yolun İler'si Haktır
*Serseri girme meydana
*Gelsin İkrarına Beli Diyenler
*Her Sabah Her Sabah Seher Yelleri
*Mevlam Çün Yarattı Ahmed'i Nurdan
*Her Sabah Her Sabah Bir Seher Yeli
*Gönül Gel Karardan Aşma
*Hazret-i Şah'ın Avazı
*Ben Dervişim Diye Göğsün Açarsın
*Seherin Aktinde Cünbüşe Geldim
*Bülbül Olsam Gül Dalında Şakırım
*Gel Güzelim Kaçma Benden
*Hacı Bektaş Tekkesinin Dışından
*Ey Benim Divane Gönlüm

Pir Sultan Abdalin memleketi hakkinda 2 rivayet vardir. Birisi Rumeli kokenli oldugi digeri ise Sivas kokenli oldugu. Ruhi Su nunda belirttigi gibi silistre turkusundeki kiratta rumeli havasini yansitmaktadir. Zaten rumwlinsairler ve turkuler yatagidir. En iclibturkuler runeli kokenlidir. Anadolu türküleri yuru yavrum meydan kiz gorsun gibi kaba ve cinsellik onde olan turkulerdir. Gir koynuma gibi vs. . Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Pir sultan abdal.jpg

Yetişme Koşulları[]

 • Pir Sultan Abdal, halk arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Aşık'dan biridir.
 • Alevi gelenekleri ile dergâh ortamında yetişti.
 • Hak Muhammed Ali izinde yürüdü.
 • Ana konuları, deyişler, nefesler, Hakk sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, duazimam, ilahi aşk, tasavvuf ve sosyal uyarı niteliğindedir.
 • Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu irşat (İlmiyle ve aklıyla toplumu bilgilendirmiştir) etmiştir.
 • Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi.
 • Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmedi.

Pir Sultan Abdal’ın Yetiştiği Toplumsal Düzen[]

Anadolu Selçuklu döneminde, Anadolu’da her türlü toplumsal baskı, ağır vergi ve Moğol istilasına karşın dinsel anlamda bir hoşgörü yaşanırdı.

Bunun kaynağı Horasan erenleri olarak bilinen Alevi bilginlerinin, Anadolu’ya yerleşmesiyle oluşan bir hareketin sonucudur.

1239’da Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev’e karşı yapılan Babailer Ayaklanmasının dinsel bir ayaklanma olmayıp, Sultan ile vezirinin ülkeyi yaşanamaz duruma sokmaları ve Türkmenlere karşı Acem kökenlileri devlet yönetiminde tutup, halka baskı yapmalarından kaynaklanmaktadır.

 • Baba İshak adlı bir erenin örgütlediği hareket toplumsal bir halk hareketidir. Her ne kadar resmi tarihler bunun dini bir ayaklanma olduğunu yazsa da, güvenilir kaynaklar bu ayaklanmanın temelini de ekonomik etkenler olduğunu açık bir biçimde belirtmektedir.
 • Dinsel hoşgörünün kaynağı, Anadolu erenlerinin bütün Türk topraklarına dağılarak kurdukları tekkelerde verilen eğitimin sonucudur.
 • Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas, Geyikli Baba, Barak Baba, Saltuk Baba, Mevlana Celalettin Rumi, hümanist düşüncenin Anadolu’daki temsilcileriydi.
 • Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun temelinde yatan bu felsefe, küçük bir beylikken, kısa sürede genişleyerek, hem Türkler hem de Anadolu’nun yerli halkları tarafından benimsenen bir devlet olmasının özünü, bu Anadolu erenlerinin yarattığı kültür oluşturmaktadır.
 • Alevi ereni olan Edebalı’nın kızıyla evlenen Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Sultan Osman, bu birikimin özünü çok iyi biliyordu. Osmanlı Devleti gelişip fetihler arttıkça egemen sınıf olan feodal beyler ağırlığını hızla arttırıyordu. Sınır beyleri, feodal beyler ortaya çıktıkça, halkın benimsediği erenlerin felsefesiyle çelişki de kendini gösteriyordu. Kuruluş Döneminde Osmanlı Sultanları, her ne kadar feodal beylerle birlikte hareket etse de bu felsefenin direk savunucusuydular.
 • (Kominist algısında olayların feodal çözüm izahı, oysa Osmanlıda feodalite yoktur. Dikkatli okunmalı...)1512’de babasını tahttan indirerek iktidar erkini eline geçiren Yavuz Sultan Selim, feodal beylerle hızlı bir işbirliğine girdi. Mısır’ın fethi sırasında Halifelik sanını da, eline geçirince, Anadolu’da oluşan, hoşgörüyü ve hümanizmi içinde barındıran Alevi düşüncesiyle doğal olarak aralarında çelişki oluştu. Feodal beyler, bu felsefeye sıcak bakmıyorlardı. Bunun tersi de beklenemezdi. Devlet yapısında oluşan Arap ve Acem egemenliği(yanlış Osmanlıda arap ve acem değil, balkan ağırlığı vardır..), Türkmen ve Türkleri ister istemez dışlıyordu. Yine bir Türk hükümdarı olan Safevi Devleti’nin Sultanı Şah İsmail’in Bektaşi ve Alevi felsefesine yatkınlığı(Yanlış; Alevi değil şia mezhabi olmalıydı), Arap ve Acem dili yerine Türkçeyi resmi dil olarak benimsemesi(Yanlış resmi dil tercihi yoktu.. Acemce zaten vardı. Şah İsmail Türkçe yazardı. Yavuz Farsça yazardı, martavaldır. Yavuz da Türkçe gazeller yazardı. farsçada yazardı...)), Anadolu’daki halk arasında bir sıcaklık yaratıyordu. Bunun farkında olan egemen güçlere göre Anadolu için büyük bir tehlike olarak gördükleri Şah İsmail ve Anadolu’da Şah İsmail yanlısı olarak düşündükleri Alevi Türkmenleri(Tunceli de Kürtçenin bir versiyonu olan Zazaca konuşan Dersimlileri nereye koyacağız... Bu basit bir her alevi Türkmendir çözümlemesidir...) pasif hale getirilmeliydi. Bu baskı ve yıldırma harekâtı (Dersimdeki isyana mudahaledir. Eğitimle çözülse daha iyi iken kılıçla çözülmiştür. Maalesef.) , bütün Anadolu topraklarında uzun süreli devam etti.

Bu baskılar nedeniyle kentlerden hızla uzaklaşan bu kesim, dağlık ormanlık bölgelerde yaşamlarını güçlükle sürdürmekteydi. Sünni düşünceyi benimseyen köylüler de bu sömürülmüşlükten, ezilmişlikten payını alıyordu.

(Bu ezilme edbiyatı sol edebiyattır) Tümüyle ezilen, asker edilen, vergilendirilen kesim Alevi’siyle, Sünni’siyle Anadolu halkıydı. Bu nedenlerle halk egemen sınıfın baskısına karşı yavaş yavaş uyanıyordu. Sürekli isyan halinde olan Anadolu köylüsünün bitip tükenmek bilmeyen ve tarihe Celali İsyanları olarak geçen mücadelelerin uzantısıydı. Bu ayaklanmalar dinsellikten çok uzak, tamamen ekonomik koşulların çekilmezliğine karşı bir başkaldırıdan başka bir şey değildi.(Marksizme göre ekonomik çözümleme .. yanlıştır)

Sivas’ın dağlık bir köyü olan Banaz’da doğup büyüyen Pir Sultan Abdal; yaşamı süresince devlet yöneticilerinin ve feodal beylerin (osmanlıda feodalizm yoktur. İlber Ortaylı..) baskısını yaşamış, halkın ezilmişliğine, horlanmasına, ürettiğinin üçte ikisinin vergi diye kadı ve din adamlarına gittiğine tanık olmuş, uzun süre halkın bu zorbalıktan nasıl kurtulması gerektiğinin bilincini kafasında oluşturmuştur.( Kafasını nerden biliyorsun...) Onun başkaldırı ve halkı zulme karşı ayaklanmaya iten şiirleri kısa sürede Anadolu halkı arasında yayıldı.

Alttaki yorum önemli:

Bazıları her ne kadar Pir Sultanı başkaldıran asi biri olarak gösterse de gerçekte Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı Sivas bölgesinde o tarihlerde hiçbir halk ayaklanmasına rastlanmamaktadır. O bir derviş olarak toplumu ilmiyle ve aklıyla bilgilendirmiştir.

Tekke ve Tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebilmiştir. Medrese öğrenimini Erdebil’de görmesine rağmen bazı halk şairlerinin tersine Divan Edebiyatından hiç etkilenmemiştir. Pir Sultan Abdal Türk diline sahip çıkmıştır. O, Anadolu Türkmen Alevilerinin en büyük önderlerinden biridir. Pir Sultan Abdal, Anadolu halkını Osmanlı yönetimine karşı kışkırttığı, ayaklanmaya çağırdığı belki de bir ayaklanmaya öncülük ettiği düşüncesiyle Sivas Valisi Hızır Paşa’nın emriyle tutuklanmış, yolundan dönmeyeceği anlaşılınca da asılmıştır.


Pîr Sultan Abdal'ın Yaşamı[]

Pir Sultan Abdal, 16.yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşamış, şiiri ve eylemleriyle halkla bütünleşmiş bir dava adamı ve lider ozandır.

Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilir. Sırasıyla, Çorum yöresinden olup bir süre Ankara'da Hasan Dede tekkesinde kalan Pir Sultan'ım Haydar, aruzla şiirler yazan Pir Sultan, Divriği yöresinde yetişen ve asıl adı Halil İbrahim olan Pir Sultan Abdal, 18'inci yüzyılın ikinci yarısı ile 19'uncu yüzyılın başında yaşamış olan Abdal Pir Sultan, 16'ncı yüzyıl sonu ile 17'nci yüzyıl başında yaşayan ve Pir Sultan'ın asılmasıyla ilgili deyişleri söyleyen Pir Sultan Abdal ve son olarak menkıbeleşmiş yaşamıyla tanınan, Hızır Paşa'nın astığı kabul edilen 16'ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlıyı kabul eder. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişmiştir. Hayati (Şah İsmail), Kul Hüseyin ve Kul Himmet'ten etkilenmiştir.

1510/14-1589/90 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor.

Pîr Sultan Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde doğmuştur. Yıldızdağı eteklerinde, Çırçır'a kırk sekiz kilometre uzaklıkta, denizden bin yedi yüz metre yüksekte, çoğu tek katlı kerpiç evleri, soğuktan korunmak için yarı yarıya toprağa gömülü bir köy...

Banaz'da bugün de Pir Sultan'ın olduğu söylenen bir ev, önünde şairin yaşadığı dönemden kaldığına inanılan bir söğüt ağacı, ağacın altında, asâsının ucuna takıp Horasan'dan getirildiğine inanılan bir değirmen taşı vardır.

Pîr Sultan yaz aylarının güzel havalarında bu taşın üstüne oturup karısıyla sohbet edermiş. Köylüler bu evi, ağacı, taşı kutsal sayarlarmış.

Kızının yaktığı ağıtta uzun boyluluğuna, biçimliliğine değinilen şairin asıl adı, şiirlerinde belirttiğine göre, Haydar'dır.

 • Bir yerde soyunun Yemenli olduğunu,
 • Bir yerde Peygamber'in öz torunu olduğunu söyler,
 • Bir yerde de İmam Zeynel-Âbidin'den "Zeynel dedem" diye söz eder.
 • Muhammed peygamber soyundan geldiklerini, "seyyid"liklerini ileri sürmek tarikat uluları arasında bir gelenektir.
 • Genel kanı (kaynak yok), şairin İran'ın doğusundaki Horasan'dan, önce İran Azerbeycan’ındaki Hoy kasabasına, oradan da Anadolu'ya göçüp Sivas'a yerleşen bir Türkmen soyundan geldiği yolundadır.
 • Çocukluğu çobanlıkla geçen Pîr Sultan'ın okuma yazma bildiği anlaşılır. Tekke eğitimi çerçevesinde halifeler tarihini, peygamber menkıbelerini, evliya menkıbelerini, tarikat kurallarını, Yunus Emre'yi, Hatâyî'yi bilir.

Pîr Sultan Alevi-Bektaşi tarikatındandır. Tarikata girme arkadaşı, yani musahibi, Ali Baba'dır.

 • Bağlandığı tekkenin piri ise, Ahmet Yesevî'nin Anadolu'ya gönderdiği dervişlerden Koyun Babanın (Amasya Suluova'dadır.) tekkesinde, Bektaşiliğin kurucusu Hacı Bektaş Veli'nin tekkesinde posta oturmuş, yani en üst makamlara getirilmiş Şeyh Hasan'dır.

Pir Sultan, bağlandığı tarikatça yalnız dinsel önder değil, devlet başkanı olarak da görülen Safevi Şahları adına, Anadolu halkını Osmanlının baskılarına karşı ayaklanmaya çağırmış (kaynak), ve bu ayaklanmaya öncülük etmiştir. Ayaklanma önderi olduğu için Sivas Valisi Hızır Paşa'nın emriyle tutuklanmış, yolundan dönmeyeceği anlaşılınca da asılmıştır.

Sadettin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Cevdet Kudret, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Fuad, Orhan Ural, Mehmet Bayrak ve Erol Toy'un Pir Sultan Abdal ile ilgili araştırmaları ve kitapları vardır.

Pir Sultan Abdal’in Edebi Kişiliği[]

Pir Sultan Abdal Alevi-Bektaşi geleneğinin en büyük şairlerinden biri olduğu gibi kendine özgü güçlü ve inançlı söyleyişi, özel terimleri, biraz alaycı fakat ince ve samimi deyişleri ile edebiyatımızda önemli yer tutmaktadır. Dili hemen hemen bütün tekke şairlerine göre daha sade tatlı bir köy lehçesidir. Şiirlerinde büyük bir lirizm vardır.Şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir. Toprağa ve tarıma özgü gelenekleri çok iyi bilmektedir. Allah aşkı ile karışık bir hava içinde günlük yaşamı, manevi ve maddi aşkları da yazdığı dikkati çekmektedir. Tasavvuf, Hz. Ali sevgisi, insan sevgisi, yaşamda eşitlik, kardeşlik, evren, ölümsüzlük, Tanrı-insan birliği gibi konular vardır şiirlerinde. Tekke ozanlarının dilindeki yabancı sözcükler ve tasavvufla ilgili imgeler onun şiirlerinde görülmemektedir.

Eserlerinde hece ölçüsünü kullanır. Şiirlerinde kullandığı duraklarda kelime bölüntülerine çok az rastlanır. Diğer şairler gibi divan edebiyatına özenmemiştir.

Sabahattin Eyüboğlu, PİR SULTAN'A SELAM derken şunları söylüyor:

"Anadolu halkının bağrında açılmış bir kızıl güldür Pir Sultan. Kişiliği, özü, sözü halkla öyle içten içe kaynaşmış ki, nerede kendisinin, nerede halkın dile geldiğini kestiremezsiniz. Halk öldürülen sevgilisini kendi soluğuyla diriltmiş, diline diller, sazına sazlar katmış yaşatmış, ölüsüne dirisinden daha güçlü, daha etkili bir varlık kazandırmış, sönmüş bir canı bin canla yeniden tutuşturmuş.

Şiirleri sağlıklarında yazıya geçmemiş eski halk şairlerimizden hiçbirinin hiçbir şiiri için, kendi ağzından çıktığı kesinlikle söylenemez.

Ölümünden sonra halkın ağzından derlenmiş şiirlerde hangi sözlerin hangi sözlere katıldığını kestirebilmek için şairin kimliği, kişiliği üstüne su götürmez belgeler, tanıklıklar bulunması gerekir. Oysa, Yunus başta olmak üzere, bizim halk şairlerimizin kimlikleri, kişilikleri çok kez halkın ağzından derlenmiş şiirlerindeki ip uçlarından çıkarılmaktadır. Halk beğendiği bir şaire onun söylemeyeceği, söyleyemeyeceği sözleri kolay kolay söyletmez, söyletemez, orası doğru; ama benimsediği şair susturulmuş, sesini duyuramaz olmuşsa onun ağzından, onun gönlünce ve söyleyiş biçimiyle sözler yarattığı su götürmez bir gerçektir. Pir Sultan'ın darağacına giderken söylediklerini onun ağzından halkın söyletmiş olması daha akla yakındır. Ne kendisi o şiirleri saza uyduracak durumdadır ne de Hızır Paşa o şiirlerin halka ulaşmasını sağlayacak adamdır. Söyleyene bakma, söyletene bak demekle bizim halkımız halk şairlerinin sırrını çözmüştür. Halk şairi gerçekten halkın şairi ise neyi kendisinin neyi halkın söylediğini hiçbir bilgin ayırt edemez. Şu dizeler üzerine düşünelim isterseniz: Ben Musa'yım, sen Firavun / İkrarsız şeytan-ı lain / Üçüncü ölmem bu hain / Pir Sultan ölür dirilir.

Kendisini astırmış olan Hızır Paşa'ya bu sözleri Pir Sultan darağacına gider ayak mı yazıp ya da söyleyip halka ulaştırmanın bir yolunu bulmuştur? Kolay kolay inanılır bir şey değil bu. Oysa bu sözleri, Pir Sultan'ı Hızır Paşa'ya inat yüreğinde dirilten halkın söylemiş olması akla ve halk şiiri geleneklerine daha uygun. Ama kendi söylemeyip söyletmiş olsa bu sözler yine de Pir Sultan'ın sayılır ; çünkü onun kişiliği, düşünce ve söyleyişiyle dile gelmişlerdir, Pir Sultan'ı diriltmişlerdir.

Pir Sultan, Anadolu halkından kopmuş, köyün köylünün dilinden anlamaz olmuş, Arabın zemzem suyunu halkın alınterinden daha kutsal sayacak kadar yozlaşmış, çıkmaz yollara sapmış, çıkarcıların çamuruna saplanmış olan Osmanlı sarayına karşı bir başkaldırmaydı. Saray, Pir Sultan'ı astırıp, halkın kanıyla beslenen yobazları tutmasaydı, astığı astık, kestiği kestik bir imparatorluk kuramazdı; ama daha uyanık, daha insanca bir devlet olma yolunu bulabilir, halkından daha az kültürlü olmak ayıbından kurtulabilirdi.

Bizim halkımız ta Yunus Emre'den beri başına geçen devlet adamlarından daha uyanık olduğunu gösteregelmiştir. Uyanmaya engel olan yobazlığı hep saray beslemiş; oysa halk bütün şairleriyle yobazlara karşı amansız bir savaş açmıştır. Sarayın İstanbul ortasında kurduğu medreselerden bir tek ama bir tek yüzümüzü ağartacak insan yetişmemiş; ama halkın dağ başlarında, devletten yardım görmek şöyle dursun, devletin Hızır Paşa'ları eliyle asılmayı göze alarak yaşattığı tekkelerde, yoksulluğu ateşe ve ışığa çeviren ocaklarda, çağdaş insanlığa seslenen Pir Sultan'lar yetişmiştir."

Pir Sultan Halk edebiyatı geleneklerinden hiç ayrılmamış, ölçü, uyak, biçim, dil, söyleyiş özellikleriyle, bir halk ozanı görünümünü hep sürdürmüştür. Şiirlerini genellikle hece ölçüsünün 11'li (4+4+3 ve 6+5) ya da 8'li (4+4 ve 5+3) kalıplarıyla yazmış, arada 7'li kalıbı da kullanmıştır. Aruz ölçüsüyle şiiri yoktur. Yalnız, gene heceyle yazdığı bir şiirinde gazel düzenini denemiştir. Bunun dışında şiirleri hep dörtlükler biçimindedir, koşma ya da semah biçiminde... Çoğu zaman yarım uyak kullanmış, ses azlığını rediflerle giderme yoluna da sık sık başvurmuştur.

Şiirlerinden Pir Sultan’ın saza bağlılığı açıkça anlaşılıyor. İyi bir çalgı ustası olduğu da düşünülebilir. Konularını yalnızca dinsel inançlardan, mezhep ya da tarikat inançlarından almamış, yaşamın çeşitli yönleri üzerine kesinlikle din dışı şiirler de söylemiştir. Tarikat şiirlerinde ise, Ali, On İki İmam gibi genel konuların yanı sıra, kendi kavgasını, yaşadığı günlerdeki çatışmaları, ayrıntılarıyla yansıtmış olması çok ilginçtir. Kurumsal konulara, örnekse Tasavvufun derin sorunlarına girmemiş, yaşam karşısında hep somut, hep dışa dönük kalmıştır. İnançlarının,kavgasının yılmak bilmez, sözünü sakınmaz bir propagandacısıdır.

Onun şiirlerini okurken Anadolu'nun toplumsal tarihi üzerine bilgiler ediniriz. Devlet düzeninin bozukluğunu, mezhep ayrılığından doğan iç kavgaları, bu yüzden Alevîlere yapılan zulümleri, kadıların haram yediğini, müftülerin yalan yanlış fetva verdiğini, Şiilerin karşılaştığı güçlüklerin Sünni halktan değil, Sünni Osmanlı Devleti'nden geldiğini öğreniriz.

Alevi Türkmenlerin, yönetimi durmadan bozulan, dinsel hoşgörüden uzaklaşan Osmanlılardan nasıl kopup, Mehdi diye, kurtarıcı diye İran Şahlarına sarıldıklarını siyasal kaygılara nasıl araç edildiklerini görürüz. Bu bağlanışın altındaki çaresizlikleri, giderek bu bağlanışın yarattığı umut kırıklıklarını sezeriz. Pir Sultan din dışı konular işlerken halk ozanlarının kalıplaşmış sözlerini kullandığı gibi, zaman zaman bunlardan bütünüyle uzaklaşmış köy yaşamını tertemiz, katkısız bir gözlem gücüyle yansıtan şiirler de söylemiştir. İnsan, hayvan, doğa sevgisiyle örülmüş şiirler...

Kullandığı dil çağının konuşma dilidir. Yabancı sözcükler, din, mezhep, tasavvuf, tarikat aracılığıyla yaşadığı günlerin konuşma diline girdiği oranda onun şiirlerine de girmiştir.</nowiki>

Şiirleri[]

Şiirlerin Adları İlk Mısralardan Gelmektedir

 • yetişin imdada, aldı dert beni

Alçakta yüksekte yatan erenler
Yetişin imdada, aldı dert beni
Başım alıp hangi yere gideyim
Gittiğim yerlerde buldu dert beni
Oturup benimle ibadet kıldı
Yalan söyledi de yüzüme güldü
Yalın kılıç olup üstüme geldi
Çaldı bölük bölük böldü dert beni
Üstümüzden gelen boran kış gibi
Yavru, şahin pençesinde kuş gibi

Seherin sabahındaki düş gibi
Çağırta bağırta aldı dert beni
Abdal Pir Sultan'ım gönlüm hastadır
Kimseye diyemem gönlüm yastadır
Bilmem deli oldu bilmem ustadır Şöyle bir sevdaya saldı dert beni

 • Kızıl Deli şiiri

Akdeniz'i seyreyledik yalıdan
Böyle aldık nasihati uludan
Tanrıdağı kurbu Kızıl Deli'den.
Görünür İmam evleri görünür

Senin âşıkların geçti râhından
Korkmaz mısın âşıkların anından
Akyazılı Sultan'ın dergâhından
Görünür imam evleri görünür

Senin dervişlerin geçer kabâdan
Geydikleri hırkaları abadan
Her nereye baksam OTMAN BABA'dan
Görünür îmam evleri görünür

Hünkârı Hacı Bektaş Veli'nin tahtı
Konmazdı Yezit'ten alırdı ahdi
Her gece seyrimde seherin vakti
Görünür İmam evleri görünür

Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına
Bahçende açılan güller aşkına
Kerbela'da yatan imam aşkına
Görünür İmam evleri görünür
17

KAYNAKÇA :[]

PİR SULTAN ABDAL, ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI- PERTEV NAİLİ BORATAV, DER YAYINLARI, (İSTANBUL 1991)

ŞİİRLERİN YAZIMINDA ASLINA BAĞLI KALINMIŞTIR.

Hakkında yapılan araştırma ve çalışmalar[]

 • Sadeddin Nüzhet Ergun, Pir Sultan Abdal (1929)
 • Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal (1943)
 • Ali Balım, Pir Sultan Abdal, Hayatı ve Şiirleri (1957)
 • Cevdet Kudret, Halk Şiirinde Üç Büyükler II: Pir Sultan Abdal (1965)
 • Erol Toy, Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyunu (1969)
 • Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal - Bütün Şiirleri (1971)
 • Memet Fuat, Pir Sultan (1977)
 • Sabahattin Eyüboğlu, Pir Sultan Abdal (1977)
 • Asım Bezirci, Pir Sultan - Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Etkisi, Bütün Şiirleri (1986)
 • Mehmet Bayrak, Pir Sultan Abdal (1986)
 • Muzaffer Uyguner, Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Şiirlerinden Seçmeler (1989)
 • Orhan Ural, Pir Sultan Abdal (1990)
 • Battal Pehlivan, Pir Sultan Abdal (1993)
 • Zeki Büyüktanır, Pir Sultan Abdal Destanı (1994)
 • Memet Fuat, Pîr Sultan Abdal Yaşamı Sanatçı Kişiliği Yapıtları (2001)
 • Esat Korkmaz, Pir Sultan Abdal - Üçüncü Ölmem Bu Hain (2005)
 • Ali Haydar Avcı, Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri (2006)
 • Ali Haydar Avcı, Bize de Banaz'da Pir Sultan Derler
 • Öner Yağcı, Pir Sultan Abdal - Yaşamı ve Bütün Şiirleri
 • Haydar Kaya, Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
 • Aytekin Özen, Susmayan Nefes - Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyunu (2007-2008) (2008-2009 sezonunda sahnelenmeye devam etmektedir)
 • İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar
 • Ahmet Özdemir, Pir Sultan Abdal (2008)

Ayrıca, opera sanatçısı ve halk müziği araştırmacısı ve icracısı Ruhi Su, Pir Sultan'ın eserlerinden bazılarını bir albümde toplayarak yorumlamıştır.

Dış bağlantılar[]

Araştırmalar[]

Advertisement