FANDOM


Portal:Kur'an Fatiha

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Çince Meal (Ma Jian) [3]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
奉至仁至慈的真主之名
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd oâlemlerin Rabbi,
一切赞颂全归真主,众世界 的主
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
至仁至慈的主
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
报应日的主
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
我们只崇拜你,只求你祐助
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
求你引领我们正路
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
你所祐助者的路,不是受谴怒者的路,也不是迷误者的路
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.
Fatiha Suresi/NAKİLLER - Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi)
Bakınız

Şablon:Kuranbakınız - d


Kuran Kur'an Kur'an-ı Kerim Quran Qur'an Al-Qur'an al-Karem Kur'anda adı geçen hayvanlar ve özellikleri
Kur'an-ı Kerim/wiki Her kelimeye link veren bir Kur'an çalışmasıdır. Böylece hem o kelimede diğer surelerde geçen kelimeler cem edilmekte ve luğat ve müfessir açıklamaları izahlı olarak yer almaktadır.
Portal:Kur'an Tanzil.info logoyla eklensin - Karşılaştırılmalı elmalı mealleri eklensin. Orijinal elmalı meali eklensin. Sayfa ikiye bölünerek [1]
Kur'an/VİDEO Kur'an/AUDİO
Quraish Arabised arabs
Kur'an-ı Kerim Kelam-ı Kadim Mushaf Mushaf-ı Şerif
Kur'an mealleri Kur'an meallerine eleştiri Dücane Cündioğlu Kur'an tefsirleri
Kur'an kıraaati Kur'an kıraati/hortlamaya karşı Dr Civanım Feridun Kunak x ve q harflerini kullanmak horlamayı önler. Özellikle q yani kaf veya qaf suresinde bulunan q harfindeki kalkale veta hakka süresinin okunmasındaki kaklale küçük dildeki kasları geliştireceğinden horlamayı keser. < Qur'an reading Quran/Nihavend
Kur'an terimleri
Kur'an videoları
Kur'an PPT Videoları Kuar'an PPT'leri
Kur'an MP3'leri
Kur'an hatları
Kur'an'a Hitab
Qur'an wiki [2]
Kur'an deyince Akla Arap Acem değil, Türk geliyor. İşte ilk İngilizceye kur'an tercümesi ve önsözü
Kur'an/Fatiha bu yöntem model olabilir
Şablon:KK Şablon:Kur'an Şablon:Kuran Şablon:KKbakınız

Şablon:Çince Kur'an
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.