FANDOM


iyi günler tin süresi enbiya bakara sürelerinde digerlerlerinin bazılarında yanlış çeviri yapılmış düzeltirseniz iyi olur seviniriz


Portal:Kur'an Fatiha
Bakara

[ |group16= İsveççe Kur'an Portali
ŞeyhmusGEZGÖR
|list16=1-Fatiha ● 2-Bakara ● 3-Al-i İmran ● 4-Nisa ● 5-Maide ● 6-Enam ● 7-A'raf ● 8-Enfal ● 9-Tevbe ● 10-Yunus ● 11-Hud ● 12-Yusuf ● 13-Rad ● 14-İbrahim ● 15-Hicr ● 16-Nahl ● 17-İsra ● 18-Kehf ● 19-Meryem ● 20-Ta Ha ● 21-Enbiya ● 22-Hac ● 23-Müminun ● 24-Nur ● 25-Furkan ● 26-Şuara ● 27-Neml ● 28-Kasas ● 29-Ankebut ● 30-Rum ● 31-Lokman ● 32-Secde ● 33-Ahzab ● 34-Sebe ● 35-Fatır ● 36-Yasin ● 37-Saffat ● 38-Sad ● 39-Zümer ● 40-Mümin ● 41-Fussilet ● 42-Şura ● 43-Zuhruf ● 44-Duhan ● 45-Casiye ● 46-Ahkaf ● 47-Muhammed ● 48-Fetih ● 49-Hucurat ● 50-Kaf ● 51-Zariyat Suresi ● 52-Tur ● 53-Necm ● 54-Kamer ● 55-Rahman ● 56-Vakıa ● 57-Hadıd ● 58-Mücadele ● 59-Haşr ● 60-Mümtehine ● 61-Saf ● 62-Cuma ● 63-Münafikun ● 64-Tegabun ● 65-Talak ● 66-Tahrim ● 67-Mülk ● 68-Kalem ● 69-Hakka ● 70-Mearic ● 71-Nuh ● 72-Cin ● 73-Müzzemmil ● 74-Müddessir ● 75-Kıyamet ● 76-İnsan ● 77-Mürselat ● 78-Nebe ● 79-Naziat ● 80-Abese ● 81-Tekvir ● 82-İnfitar ● 83-Mutaffifın ● 84-İnşikak ● 85-Buruc ● 86- Tarık ● 87-Ala ● 88-Gaşiye ● 89-Fecr ● 90-Beled ● 91-Şems ● 92-Leyl ● 93-Duha ● 94-İnşirah ● 95-Tin ● 96-Alak ● 97-Kadir ● 98-Beyyine ● 99-Zilzal ● 100-Adiyat ● 101-Karia ● 102-Tekasür ● 103-Asr ● 104-Hümeze ● 105-Fil ● 106-Kureyş ● 107-Maun ● 108-Kevser ● 109-Kafirun ● 110-Nasr ● 111-Tebbet ● 112-İhlas ● 113-Felak ● 114-NasSure Formülleri

Sure Formülleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.