FANDOM


Portal:Kur'an Fatiha

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Fatiha Suresi/NAKİLLER - Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi)
Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Bulgarian Meal [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd oâlemlerin Rabbi,
Хвала на Аллах - Господа на световете,
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
Всемилостивия, Милосърдния,
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
Владетеля на Съдния ден!
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Насочи ни по правия път,
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.