FANDOM


Bakınız

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ؤ ى ي ئ ة Şablon:Mucembakınız D
{{Mucembakınız}}Mu'cem Fihrist Müfehres
Mu'cem çalışmaları
Mu'cem ül Müfehres Mucem-ül Müfehres Mu'cem ül Müfehres Kuran Fihristi el-Mu'cem el-Mufehres el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an el-Kerîm
el-Mu'cemu'l-Kebîr el-Mu'cemu'1-Evsat el-Mu'cemu's-Sağir Süleyman b. Ahmet et-Taberânî
Portal:Mu'cem-ul Müfehres Kaynak site bu siteden mucem transfer edilebilir.

Yenişehir wikiyi kpyalayan ve taklid eden site http://www.kuranmeali.com/mucem.asp
Şablon:MM

el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an el-Kerîm -

Kaynak: http://www.qurancomplex.com Açıklama

Bu çalışmanın aslı (www.qurancomplex.com) sitesinde yer almaktadır. Sitedeki sayfalarda ayetlerin metin ve tefsirleri de bulunmaktaysa da biz, hacmi büyütmemek maksadıyla, kelimelerin tekrar sayıları ile geçtikleri ayetlerin numaralarınıvermekle yetindik. Bu çalışmanın güzel bir yönü kelimelerin köklerine göre guruplandırılmasıdır.

Kelimeyle ilgili bilgilerin formatı şu şekildedir: Kelime (Tekrar Sayısı) [Sure No] Ayet No

Her yönüyle mucize olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışma yapmak isteyenlere faydalı olmasını niyaz ederiz

اEdit

ﺍًﺪَﺃﹶﺑ : (Tekrarı 28 defa)

2/95 ; 4/57, 4/122, 4/169; 5/ 24, 5/119 ; 9/22, 9/83, 9/84, 9/100, 9/108; 18/ 3, 18/ 20, 18/ 35, 18/ 57; 24/4, 24/17, 24/21; 33/ 53, 33/ 65; 48/ 12; 59/11; 60/4; 62/7; 64/9; 65/11; 72/23; 98/8


- D - ﺍًﺪَﺃﹶﺑ

(28) [2] 95; [4] 57, 122,

169; [5] 24, 119; [9] 22, 83, 84, 100, 108; [18] 3, 20, 35, 57; [24] 4, 17, 21; [33] 53, 65; [48] 12; [59] 11; [60] 4; [62] 7; [64] 9; [65] 11; [72] 23; [98] 8 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : (69) [2] 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260; [3] 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97; [4] 54, 125, 163; [6] 74, 75, 83, 161; [9] 70, 114; [11] 69, 74, 75, 76; [12] 6, 38; [14] 35; [15] 51; [16] 120, 123; [19] 41, 46, 58; [21] 51, 60, 62, 69; [22] 26, 43, 78; [26] 69; [29] 16, 31; [33] 7; [37] 83, 104, 109; [38] 45; [42] 13; [43] 26; [51] 24; [53] 37; [57] 26; [60] 4; [87] 19 1) [37] 140) : ﺃﹶ ﺑَ ﻖَ ِﻞ ِﺑ ِﻹ ﺍ : (2) [6] 144; [88] 17 1) [105] 3) : ﺃﹶﺑَﺎﺑِﻴﻞﹶ ﺎًﺃﹶﺑ : (1) [12] 78 ﺎَﺃﹶﺑ : (1) [33] 40 ْﺎﻛﹸﻢَﺃﹶﺑ : (1) [12] 80 ﺎَﺎﻧَﺃﹶﺑ : (7) [12] 8, 11, 17, 63, 65, 81, 97 ﺎﹸﻩَﺃﹶﺑ : (1) [12] 61 1) [12] 16) : ﺃﹶﺑَﺎﻫُﻢْ ِﺖ َﺑ ﺃﹶ : (8) [12] 4, 100; [19] 42, 43, 44, 45; [28] 26; [37] 102 1) [19] 28) : ﺃﹶ ﺑُ ﻮ ﻙِ 1) [28] 23) : ﺃﹶﺑُﻮﻧَﺎ 2) [12] 68, 94) : ﺃﹶ ﺑُ ﻮ ﻫُ ﻢْ 1) [18] 82) : ﺃﹶﺑُﻮﻫُﻤَﺎ ﻲِﺃﹶﺑ : (5) [12] 80, 93; [26] 86; [28] 25; [111] 1 ْﻴﻜﹸﻢِﺃﹶﺑ : (4) [12] 9, 59, 81; [22] 78 1) [12] 8) : ﺃﹶﺑِﻴﻨَﺎ ِﻴﻪِﺃﹶﺑ : (10) [6] 74; [9] 114; [12] 4; [19] 42; [21] 52; [26] 70; [37] 85; [43] 26; [60] 4; [80] 35 1) [12] 63) : ﺃﹶﺑِﻴﻬِﻢْ 2) [4] 11; [18] 80) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﺍ ﻩُ 1) [12] 6) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻚَ 1) [7] 27) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻜﹸ ﻢْ ,3) [4] 11; [12] 99) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻪِ 100 ِﺎﺀَﺁﺑ : (1) [24] 31 ْﻛﹸﻢَﺎﺀَﺁﺑ : (3) [2] 200; [9] 23; [43] 24 ﺎَﻧَﺎﺀَﺁﺑ : (10) [2] 170; [5] 104; [7] 28, 95; [10] 78; [21] 53; [26] 74; [31] 21; [43] 22, 23 [7) [21] 44; [23) : ﺁﺑَﺎﺀَﻫُﻢْ 68; [25] 18; [33] 5; [37] 69; [43] 29; [58] 22 ْﻢ ﻛﹸُﺎﺅَﺁﺑ : (10) [4] 11, 22; [6] 91; [7] 71; [9] 24; [12] 40; [21] 54; [26] 76; [34] 43; [53] 23 ﺎَﻧُﺎﺅَﺁﺑ : (12) [6] 148; [7] 70, 173; [11] 62, 87; [14] 10; [16] 35; [23] 83; [27] 67, 68; [37] 17; [56] 48 [4) [2] 170; [5) : ﺁ ﺑَ ﺎ ﺅُ ﻫُ ﻢْ 104; [11] 109; [36] 6 1) [2] 133) : ﺁﺑَﺎﺋِﻚَ ْﻜﹸﻢِﺎﺋَﺁﺑ : (4) [24] 61; [26] 26; [37] 126; [44] 8 ﺎَﻨِﺎﺋَﺁﺑ : (4) [23] 24; [28] 36; [44] 36; [45] 25 ْﻢِﻬِﺎﺋَﺁﺑ : (5) [6] 87; [13] 23; [18] 5; [33] 5; [40] 8 ﻦﱠِﻬِﺎﺋَﺁﺑ : (2) [24] 31; [33] 55 1) [12] 38) : ﺁﺑَﺎﺋِﻲ ﻰَﺃﹶﺑ : (7) [2] 34; [15] 31; [17] 89, 99; [20] 56, 116; [25] 50 1) [18] 77) : ﺃﹶﺑَﻮْﺍ 1) [33] 72) : ﺃﹶ ﺑَ ﻴْ ﻦَ 1) [9] 8) : ﺗَﺄﹾﺑَﻰ 2) [2] 282) : ﻳَ ﺄﹾ ﺏَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 4 1) [9] 32) : ﻳَﺄﹾﺑَﻰ ﻰَﺃﹶﺗ : (7) [16] 1, 26; [20] 60, 69; [26] 89; [51] 52; [76] 1 َﺎﻙَﺃﹶﺗ : (6) [20] 9; [38] 21; [51] 24; [79] 15; [85] 17; [88] 1 ْﺎﻛﹸﻢَﺃﹶﺗ : (3) [6] 40, 47; [10] 50 1) [74] 47) : ﺃﹶﺗَﺎﻧَﺎ


3) [10] 24; [20] 11)
ﺃﹶ ﺗَ ﺎ ﻫَ ﺎ

[28] 30 ْﻢُﺎﻫَﺃﹶﺗ : (8) [6] 34; [16] 26; [28] 46; [32] 3; [39] 25; [40] 35, 56; [59] 2 ْﺖ َﺗ ﺃﹶ : (2) [19] 27; [51] 42 1) [20] 126) : ﺃﹶﺗَ ﺘْ ﻚَ 1) [6] 40) : ﺃﹶ ﺗَ ﺘْ ﻜﹸ ﻢُ 1) [9] 70) : ﺃﹶ ﺗَ ﺘْ ﻬُ ﻢْ ﺍْﻮَﺃﹶﺗ : (4) [3] 188; [7] 138; [25] 40; [27] 18 1) [9] 92) : ﺃﹶ ﺗَ ﻮْ ﻙَ 1) [27] 87) : ﺃﹶ ﺗَ ﻮْ ﻩُ 1) [18] 77) : ﺃﹶﺗَﻴَﺎ 1) [2] 145) : ﺃﹶ ﺗَ ﻴْ ﺖَ 1) [4] 25) : ﺃﹶ ﺗَ ﻴْ ﻦَ ﺎَﻨْﻴَﺃﹶﺗ : (2) [21] 47; [41] 11 1) [15] 64) : ﺃﹶﺗَﻴْﻨَﺎﻙَ 2) [23] 71, 90) : ﺃﹶﺗَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ َﻴﻚِﺁﺗ : (2) [27] 39, 40 ْﻴﻜﹸﻢِﺁﺗ : (4) [20] 10; [27] 7; [28] 29 1) [7] 17) : ﻟﹶ ﺂ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ 1) [4] 102) : ﻭَ ﻟﹾ ﺘَ ﺄﹾ ﺕِ 1) [7] 132) : ﺗَﺄﹾﺗِﻨَﺎ 1) [12] 66) : ﻟﹶﺘَﺄﹾﺗُﻨﱠﻨِﻲ 2) [7] 203; [20] 133) : ﺗَ ﺄﹾ ﺗِ ﻬِ ﻢْ 1) [2] 189) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﺍ [10) [7] 80, 81; [21) : ﺗَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ 3; [26] 165; [27] 54, 55; [29] 28, 29; [78] 18 1) [37] 28) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﻧَﻨَﺎ 1) [12] 60) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﻧِﻲ ﻲِﺄﹾﺗَﺗ : (3) [16] 111; [17] 92; [44] 10 ْﻴﻜﹸﻢِﺄﹾﺗَﺗ : (2) [7] 187; [40] 50 ﺎَﻴﻨِﺄﹾﺗَﺗ : (4) [2] 118; [7] 129; [15] 7; [34] 3 1) [34] 3) : ﻟﹶ ﺘَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

17) [6] 4, 35, 158)
ﺗَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻬُ ﻢْ

[7] 163; [12] 107; [16] 33; [18] 55; [21] 40; [22] 55; [36] 46; [40] 22; [43] 66; [47] 18; [64] 6; [98] 1 1) [2] 106) : ﻧَ ﺄﹾ ﺕِ ﻲِﺄﹾﺗَﻧ : (2) [13] 41; [21] 44 1) [14] 11) : ﻧَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻜﹸ ﻢْ 1) [20] 58) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻚَ 1) [27] 37) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ ِﺕ ﺄﹾ َﻳ : (14) [2] 148; [3] 161; [4] 133; [11] 105; [12] 93; [14] 19; [16] 76; [20] 74; [23] 68; [31] 16; [33] 20, 30; [35] 16; [52] 38 1) [19] 43) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻚَ

7) [2] 214; [6] 130)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

[14] 9; [18] 19; [39] 71; [64] 5; [67] 8 1) [21] 5) : ﻓﹶﻠﹾﻴَﺄﹾﺗِﻨَﺎ 1) [20] 75) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻪِ

3) [7] 169; [9] 70)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

[10] 39 ﻮﺍُﺄﹾﺗَﻳ : (7) [5] 108; [17] 88; [24] 4, 13, 49; [52] 34; [68] 41

4) [5] 41; [7] 112)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻙَ

[22] 27; [26] 37 2) [2] 85; [3] 125) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

4) [9] 54; [17] 88)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ

[18] 15; [33] 18 1) [25] 33) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻧَ ﻚَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 5 1) [19] 38) : ﻳَﺄﹾﺗُﻮﻧَﻨَﺎ 1) [27] 38) : ﻳَﺄﹾﺗُﻮﻧِﻲ َﻲ ِﺗ ﺄﹾ َﻳ : (22) [2] 109, 254, 258; [5] 52, 54; [6] 158; [7] 53; [9] 24; [12] 48, 49; [13] 31, 38; [14] 31; [16] 33; [30] 43; [40] 78; [41] 40; [42] 47; [61] 6; [63] 10 1) [4] 16) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴَﺎﻧِﻬَﺎ 1) [15] 99) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻚَ

8) [2] 248; [6] 46)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻜﹸ ﻢُ

[11] 33; [28] 71, 72; [39] 54, 55; [67] 30 2) [12] 37) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻜﹸ ﻤَ ﺎ َﲔ ِﺗ ﺄﹾ َﻳ : (5) [4] 15, 19; [22] 27; [60] 12; [65] 1 ﺎَﻴﻨِﺄﹾﺗَﻳ : (3) [3] 183; [19] 80; [20] 133 1) [2] 260) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴﻨَﻚَ

3) [2] 38; [7] 35)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

[20] 123 1) [29] 53) : ﻟﹶ ﻴَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ 1) [27] 21) : ﻟﹶﻴَﺄﹾﺗِﻴَﻨﱢﻲ 1) [12] 83) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴَﻨِﻲ 1) [27] 38) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴﻨِﻲ ِﻴﻪِﺄﹾﺗَﻳ : (5) [11] 39, 93; [14] 17; [39] 40; [41] 42 1) [16] 112) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻬَ ﺎ ُﻢِﻴﻬِﺄﹾﺗَﻳ : (17) [2] 210; [6] 5; [7] 97, 98; [11] 8; [14] 44; [15] 11; [16] 45; [18] 55; [21] 2; [22] 55; [26] 5, 6, 202; [36] 30; [43] 7; [71] 1 ِﺖ ﺋﹾ ﺍ : (6) [2] 258; [7] 106; [10] 15; [26] 10, 31, 154 ﺎَﻨِﺍﺋﹾﺘ : (7) [6] 71; [7] 70, 77; [8] 32; [11] 32; [29] 29; [46] 22 ﻮﺍُﺃﹾﺗ : (11) [2] 23, 189; [3] 93; [10] 38; [11] 13; [20] 64; [21] 61; [28] 49; [37] 157; [44] 36; [45] 25 1) [14] 10) : ﺃﹾﺗُﻮﻧَﺎ ﻲِﻮﻧُﺍﺋﹾﺘ : (7) [10] 79; [12] 50, 54, 59, 93; [27] 31; [46] 4 1) [2] 222) : ﺃﹾ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ ﺎَﻴِﺋﹾﺘِﺍ : (2) [26] 16; [41] 11 1) [20] 47) : ﺃﹾﺗِﻴَﺎﻩُ 1) [2] 25) : ﺃﹸ ﺗُ ﻮ ﺍ ﻰَﺁﺗ : (3) [2] 177; [9] 18 َﺎﻙَﺁﺗ : (1) [28] 77 ْﺎﻛﹸﻢَﺁﺗ : (8) [5] 20, 48; [6] 165; [14] 34; [24] 33; [27] 36; [57] 23; [59] 7 1) [9] 75) : ﺁﺗَﺎﻧَﺎ ﻲِﺎﻧَﺁﺗ : (4) [11] 28, 63; [19] 30; [27] 36 ُﺎﻩَﺁﺗ : (3) [2] 251, 258; [65] 7 1) [65] 7) : ﺁﺗَﺎﻫَﺎ ,10) [3] 148, 170) : ﺁ ﺗَ ﺎ ﻫُ ﻢُ 180; [4] 37, 54; [9] 59, 76; [47] 17; [51] 16; [52] 18 2) [7] 190) : ﺁﺗَﺎﻫُﻤَﺎ ْﺖ َﺗ ﺁ : (3) [2] 265; [12] 31; [18] 33 ﺍُﻮَﺁﺗ : (5) [2] 277; [9] 5, 11; [22] 41; [23] 60 1) [12] 66) : ﺁ ﺗَ ﻮْ ﻩُ 1) [33] 14) : ﺁﺗَﻮْﻫَﺎ َﺖ ْﻴ َﺗ ﺁ : (2) [10] 88; [33] 50 1) [7] 144) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻚَ 1) [3] 81) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

5) [2] 233; [4] 20)
ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

[5] 12; [30] 39 [4) [2] 229; [4) : ﺁﺗَﻴْﺘُﻤُﻮﻫُﻦﱠ 19; [5] 5; [60] 10 1) [7] 189) : ﺁﺗَﻴْﺘَﻨَﺎ 1) [12] 101) : ﺁﺗَﻴْﺘَﻨِﻲ 1) [33] 51) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘَ ﻬُ ﻦﱠ ﺎَﻨْﻴَﺁﺗ : (28) [2] 53, 87, 253; [4] 54, 153, 163; [6] 154; [11] 110; [17] 2, 55, 59, 101; [21] 48, 51, 79; [23] 49; [25] 35; [27] 15; [28] 43; [31] 12; [32] Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 6 13, 23; [34] 10; [40] 53; [41] 45; [45] 16; [57] 27 َﺎﻙَﻨْﻴَﺁﺗ : (2) [15] 87; [20] 99 ْﺎﻛﹸﻢَﻨْﻴَﺁﺗ : (3) [2] 63, 93; [7] 171 ُﺎﻩَﻨْﻴَﺁﺗ : (14) [5] 46; [7] 175; [12] 22; [16] 122; [18] 65, 84; [19] 12; [21] 74, 84; [28] 14, 76; [29] 27; [38] 20; [57] 27 1) [6] 83) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ ﺁﺗﻴﻨﺎﻫﻢ : (21) [2] 121, 146, 211; [4] 54, 67; [6] 20, 89, 114; [13] 36; [15] 81; [16] 55; [28] 52; [29] 47, 66; [30] 34; [34] 44, 45; [35] 40; [43] 21; [44] 33; [45] 17 ﺁﺗﻴﻨﺎﳘﺎ : (1) [37] 117 1) [4] 5) : ﺗُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﺍ 1) [12] 66) : ﺗُﺆْﺗُﻮﻥِ 1) [4] 127) : ﺗُﺆْﺗُﻮﻧَﻬُﻦﱠ 1) [2] 271) : ﺗُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﻫَ ﺎ ﻲِﺗْﺆُﺗ : (2) [3] 26; [14] 25 ِﻪ ِﺗ ْﺆ ُﻧ : (3) [3] 145; [42] 20 1) [33] 31) : ﻧُﺆْﺗِﻬَﺎ 2) [4] 74, 114) : ﻧُﺆْﺗِﻴﻪِ 1) [4] 162) : ﺳَﻨُﺆْﺗِﻴﻬِﻢْ

4) [8] 70; [47] 36)
ﻳُ ﺆْ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

[48] 16; [57] 28 2) [24] 22; [98] 5) : ﻳُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﺍ ﻮﻥﹶُﺗْﺆُﻳ : (8) [4] 53; [5] 55; [7] 156; [9] 71; [23] 60; [27] 3; [31] 4; [41] 7 1) [18] 40) : ﻳُ ﺆْ ﺗِ ﻴَ ﻦِ 1) [9] 59) : ﺳَﻴُﺆْﺗِﻴﻨَﺎ ِﻴﻪِﺗْﺆُﻳ : (7) [3] 73, 79; [5] 54; [48] 10; [57] 21, 29; [62] 4 2) [4] 152; [11] 31) : ﻳُﺆْﺗِﻴﻬِﻢْ ِﺕ ﺁ : (2) [17] 26; [30] 38 ﺎَﻨِﺁﺗ : (5) [2] 200, 201; [3] 194; [18] 10, 62 ْﻢِﻬ ِﺗ ﺁ : (2) [7] 38; [33] 68 ﻮﺍُﺁﺗ : (12) [2] 43, 83, 110; [4] 2, 4, 77; [6] 141; [22] 78; [24] 56; [58] 13; [60] 11; [73] 20 ﺁﺗﻮﱐ : (2) [18] 96

3) [4] 33; [24] 33)
ﺁ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

[60] 10 [3) [4] 24, 25; [65) : ﺁ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ 6 1) [33] 33) : ﺁ ﺗِ ﲔَ ﻮﺍُﺃﹸﻭﺗ : (32) [2] 101, 144, 145; [3] 19, 20, 23, 100, 186, 187; [4] 44, 47, 51, 131; [5] 5, 57; [6] 44; [9] 29; [16] 27; [17] 107; [22] 54; [28] 80; [29] 49; [30] 56; [34] 6; [47] 16; [57] 16; [58] 11; [59] 9; [74] 31; [98] 4 1) [2] 213) : ﺃﹸ ﻭ ﺗُ ﻮ ﻩُ َﻲ ِﺗ ﻭ ﺃﹸ : (14) [2] 136, 269; [3] 84; [6] 124; [17] 71; [28] 48, 79; [69] 19, 25; [84] 7, 10 1) [20] 36) : ﺃﹸ ﻭ ﺗِ ﻴَ ﺖَ 1) [27] 23) : ﺃﹸ ﻭ ﺗِ ﻴَ ﺖْ ْﻢُﻴﺘِﺃﹸﻭﺗ : (5) [3] 73; [5] 41; [17] 85; [28] 60; [42] 36 ُﻪُﻴﺘِﺃﹸﻭﺗ : (2) [28] 78; [39] 49 ﺎَﻴﻨِﺃﹸﻭﺗ : (2) [27] 16, 42 1) [69] 25) : ﺃﹸ ﻭ ﺕَ 1) [19] 77) : ﻟﹶ ﺄﹸ ﻭ ﺗَ ﻴَ ﻦﱠ 1) [5] 41) : ﺗُ ﺆْ ﺗَ ﻮْ ﻩُ 1) [6] 124) : ﻧُﺆْﺗَﻰ َﺕ ْﺆ ُﻳ : (2) [2] 247, 269 1) [28] 54) : ﻳُ ﺆْ ﺗَ ﻮْ ﻥﹶ ٍﺕ ﺁ : (2) [6] 134; [29] 5 ﻲِﺁﺗ : (1) [19] 93 ﺔﹲ َﻴ ِﺗ ﺁ : (4) [15] 85; [20] 15; [22] 7; [40] 59 ْﻴﻜﹸﻢِﺁﺗ : (1) [44] 19 ِﻴﻪِﺁﺗ : (1) [19] 95 1) [11] 76) : ﺁﺗِﻴﻬِﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 7 َﺎﺀَﻳﺘِﺇ : (3) [16] 90; [21] 73; [24] 37 1) [19] 61) : ﻣَﺄﹾﺗِﻴﺎ 1) [4] 162) : ﺍﻟﹾﻤُﺆْﺗُﻮﻥﹶ ﺃﹶﺛﹶﺎﺛﹰﺎ : (2) [16] 80; [19] 74 1) [74] 24) : ﻳُ ﺆْ ﺛﹶ ﺮُ 1) [79] 38) : ﺁ ﺛﹶ ﺮَ 1) [12] 91) : ﺁ ﺛﹶ ﺮَ ﻙَ 1) [87] 16) : ﺗُ ﺆْﺛِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ 1) [20] 72) : ﻧُ ﺆْ ﺛِ ﺮَ ﻙَ 1) [59] 9) : ﻳُﺆْﺛِﺮُﻭﻥﹶ ِﺮ ﺛﹶ ﺃﹶ : (2) [20] 96; [48] 29 ﻱِﺃﹶﺛﹶﺮ : (1) [20] 84 ِﺁﺛﹶﺎﺭ : (1) [30] 50 ﺍًﺁﺛﹶﺎﺭ : (2) [40] 21, 82 ﻢِﻫِﺁﺛﹶﺎﺭ : (7) [5] 46; [18] 6; [36] 12; [37] 70; [43] 22, 23; [57] 27 1) [18] 64) : ﺁﺛﹶﺎﺭِﻫِﻤَﺎ 1) [46] 4) : ﺃﹶ ﺛﹶ ﺎ ﺭَ ﺓٍ 1) [34] 16) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻞٍ َﻢ ﺛﹾ ِﺇ : (21) [2] 85, 173, 182, 188, 203, 206, 219; [5] 2, 3, 62, 63; [6] 120; [7] 33; [24] 11; [42] 37; [49] 12; [53] 32; [58] 8, 9 ﺎًﺛﹾﻤِﺇ : (10) [2] 182; [3] 178; [4] 20, 48, 50, 111, 112; [5] 107; [33] 58 1) [5] 29) : ﺇِ ﺛﹾ ﻤِ ﻚَ 1) [2] 181) : ﺇِ ﺛﹾ ﻤُ ﻪُ 1) [2] 219) : ﺇِﺛﹾﻤُﻬُﻤَﺎ 1) [5] 29) : ﺇِﺛﹾﻤِﻲ 1) [2] 283) : ﺁ ﺛِ ﻢٌ 1) [76] 24) : ﺁﺛِﻤًﺎ ﺍﻵﲦﲔ : (1) [5] 106 ﺃﺛﺎﻣﺎ : (1) [25] 68 ٍﻴﻢِﺃﹶﺛ : (6) [2] 276; [26] 222; [44] 44; [45] 7; [68] 12; [83] 12 1) [4] 107) : ﺃﹶ ﺛِ ﻴ ﻤً ﺎ 1) [52] 23) : ﺗَﺄﹾﺛِﻴﻢٌ 1) [56] 25) : ﺗَ ﺄﹾ ﺛِ ﻴ ﻤً ﺎ ٌﺝ ﺎ َﺟ ﺃﹸ : (2) [25] 53; [35] 12 1) [56] 70) : ﺃﹸﺟَﺎﺟًﺎ 1) [28] 27) : ﺗَﺄﹾﺟُﺮَﻧِﻲ 1) [28] 26) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺟَ ﺮْ ﺕَ 1) [28] 26) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺟِ ﺮْ ﻩُ ٌﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (40) [3] 136, 171, 172, 179; [5] 9; [7] 170; [8] 28; [9] 22, 120; [10] 72; [11] 11, 115; [12] 56, 57, 90, 104; [16] 41; [18] 30; [25] 57; [26] 109, 127, 145, 164, 180; [28] 25; [29] 58; [34] 47; [35] 7; [36] 11; [38] 86; [39] 74; [41] 8; [49] 3; [57] 7, 11, 18; [64] 15; [67] 12; [84] 25; [95] 6 ﺍًﺮْﺃﹶﺟ : (27) [4] 40, 67, 74, 95, 114, 146, 162; [6] 90; [7] 113; [11] 51; [17] 9; [18] 2, 77; [26] 41; [33] 29, 35, 44; [36] 21; [42] 23; [48] 10, 16, 29; [52] 40; [65] 5; [68] 3, 46; [73] 20 ُﻩ ُﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (4) [2] 112; [4] 100; [29] 27; [42] 40 1) [33] 31) : ﺃﹶﺟْﺮَﻫَﺎ ,12) [2] 62, 262) : ﺃﹶ ﺟْ ﺮُ ﻫُ ﻢْ 274, 277; [3] 199; [16] 96, 97; [28] 54; [39] 10, 35; [57] 19, 27 َﻱ ِﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (9) [10] 72; [11] 29, 51; [26] 109, 127, 145, 164, 180; [34] 47 [2) [3] 185; [47) : ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻛﹸ ﻢْ 36 [4) [3] 57; [4) : ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻫُ ﻢْ 152, 173; [35] 30

6) [4] 24, 25)
ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻫُ ﻦﱠ

[5] 5; [33] 50; [60] 10; [65] 6 1) [6] 128) : ﺃﹶ ﺟﱠ ﻠﹾ ﺖَ 1) [77] 12) : ﺃﹸ ﺟﱢ ﻠﹶ ﺖْ ﻞَﺃﹶﺟ : (31) [2] 282; [4] 77; [6] 2, 60; [7] 34, 135; [10] 49; [11] 3, 104; [13] 2, 38; [14] 10, 44; [16] 61; [20] 129; [22] 5, 33; [28] 29; [29] 5, 53; [30] 8; Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 8 [31] 29; [35] 13, 45; [39] 5, 42; [42] 14; [46] 3; [63] 10; [71] 4 ﻼَﺃﹶﺟ : (3) [6] 2; [17] 99; [40] 67 1) [6] 128) : ﺃﹶﺟَﻠﹶﻨَﺎ 2) [2] 235, 282) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹶ ﻪُ ﺎَﻠﹶﻬَﺃﹶﺟ : (3) [15] 5; [23] 43; [63] 11 [6) [7] 34, 185; [10) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ 11, 49; [16] 61; [35] 45 ,5) [2] 231, 232) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹶ ﻬُ ﻦﱠ 234; [65] 2, 4 1) [28] 28) : ﺍ ﻷَ ﺟَ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ 1) [3] 145) : ﻣُﺆَﺟﱠﻼ 1) [5] 32) : ﺃﹶ ﺟْ ﻞِ ٍﺪ َﺣ ﺃﹶ : (33) [2] 102, 136, 285; [3] 73, 84, 153; [4] 43, 152; [5] 6; [7] 80; [9] 6, 84, 127; [11] 81; [12] 4; [15] 65; [19] 98; [24] 21; [29] 28; [33] 32, 40; [35] 41; [38] 35; [69] 47; [72] 22; [89] 25, 26; [90] 5, 7; [92] 19; [112] 1, 4 ﺍًﺪَﺃﹶﺣ : (20) [5] 20, 115; [9] 4; [18] 19, 22, 26, 38, 42, 47, 49, 110; [19] 26; [24] 28; [33] 39; [59] 11; [72] 2, 7, 18, 20, 26

7) [2] 180, 266)
ﺃﹶ ﺣَ ﺪَ ﻛﹸ ﻢُ

[5] 106; [6] 61; [18] 19; [49] 12; [63] 10 1) [12] 41) : ﺃﹶﺣَﺪُﻛﹸﻤَﺎ 1) [12] 78) : ﺃﹶﺣَﺪَﻧَﺎ

7) [2] 96; [3] 91)
ﺃﹶ ﺣَ ﺪُ ﻫُ ﻢْ

[4] 18; [16] 58; [23] 99; [24] 6; [43] 17 [5) [5] 27; [12) : ﺃﹶﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ 36; [16] 76; [17] 23; [18] 32 ﻯَﺪْﺣِﺇ : (5) [8] 7; [9] 52; [28] 27; [35] 42; [74] 35 [5) [2] 282; [28) : ﺇِ ﺣْ ﺪَ ﺍ ﻫُ ﻤَ ﺎ 25, 26; [49] 9 1) [4] 20) : ﺇِ ﺣْ ﺪَ ﺍ ﻫُ ﻦﱠ ﺬﹶ َﺧ ﺃﹶ : (11) [3] 81, 187; [5] 12; [6] 46; [7] 150, 154, 172; [11] 67, 102; [12] 80; [57] 8 ِﺕ ﺬﹶ َﺧ ﺃﹶ : (2) [10] 24; [11] 94 1) [35] 26) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺕُ 1) [2] 55) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻜﹸ ﻢُ 2) [3] 81; [8] 68) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺗُ ﻢْ 2) [2] 206; [29] 40) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻪُ 1) [22] 48) : ﺃﹶﺧَﺬﹾﺗُﻬَﺎ [10) [4] 153; [7) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻬُ ﻢُ 78, 91, 155; [15] 73, 83; [23] 41; [29] 37; [41] 17; [51] 44 [3) [13] 32; [22) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺗُ ﻬُ ﻢْ 44; [40] 5 1) [4] 21) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﻥﹶ ﺎَﺬﹾﻧَﺃﹶﺧ : (16) [2] 63, 83, 84, 93; [4] 154; [5] 14, 70; [7] 94, 130, 165; [9] 50; [23] 64; [29] 40; [33] 7; [69] 45 ُﺎﻩَﺬﹾﻧَﻓﹶﺄﹶﺧ : (3) [28] 40; [51] 40; [73] 16

7) [6] 42, 44)
ﺃﹶﺧَﺬﹾﻧَﺎﻫُﻢْ

[7] 95, 96; [23] 76; [43] 48; [54] 42 1) [79] 25) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﻩُ

9) [3] 11; [8] 52)
ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﻫُ ﻢُ

[16] 113; [26] 158, 189; [29] 14; [40] 21, 22; [69] 10 1) [20] 94) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ 1) [24] 2) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ ﻛﹸ ﻢْ 1) [2] 255) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻩُ 1) [36] 49) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻫُ ﻢْ 2) [2] 229; [4] 20) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﺍ 2) [4] 20, 21) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻪُ 1) [48] 20) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ 1) [48] 15) : ﻟِ ﺘَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻫَ ﺎ 1) [12] 79) : ﻧَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ ﺬﹸ ُﺧ ﺄﹾ َﻳ : (3) [9] 104; [12] 76; [18] 79 [3) [7] 73; [11) : ﻓﹶ ﻴَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ ﻛﹸ ﻢْ 64; [26] 156 1) [20] 39) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ ﻩُ 2) [16] 46, 47) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ ﻫُ ﻢْ 3) [4] 102; [7] 145) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 9 1) [7] 169) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻥﹶ 1) [48] 19) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ 2) [7] 169; [40] 5) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻩُ ﺬﹾ ُﺧ : (7) [2] 260; [7] 144, 199; [9] 103; [12] 78; [19] 12; [38] 44 ﺎَﺬﹾﻫُﺧ : (2) [7] 145; [20] 21 ﺍ ﻭ ﺬﹸ ُﺧ : (6) [2] 63, 93; [4] 71, 102; [7] 31, 171 ُﻩ ﻭ ﺬﹸ ُﺧ : (4) [5] 41; [44] 47; [59] 7; [69] 30 [3) [4] 89, 91; [9) : ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻫُ ﻢْ 5 1) [8] 70) : ﺃﹸ ﺧِ ﺬﹶ 2) [33] 61; [34] 51) : ﺃﹸ ﺧِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ ﺬﹸ َﺧ ْﺆ ُﻳ : (5) [2] 48; [6] 70; [7] 169; [55] 41; [57] 15 1) [2] 286) : ﺗُﺆَﺍﺧِﺬﹾﻧَﺎ 1) [18] 73) : ﺗُﺆَﺍﺧِﺬﹾﻧِﻲ 2) [16] 61; [35] 45) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ [4) [2] 225; [5) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ ﻛﹸ ﻢْ 89 1) [18] 58) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ ﻫُ ﻢْ ﺬﹶ َﺨ ﺗﱠ ﺍ : (20) [2] 116; [4] 125; [7] 148; [10] 68; [17] 40; [18] 4, 61, 63; [19] 78, 87, 88; [21] 26; [23] 91; [25] 43; [43] 16; [45] 23; [72] 3; [73] 19; [76] 29; [78] 39 [2) [19] 17; [29) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹶ ﺕْ 41 1) [25] 27) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺕُ [2) [18] 77; [26) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺕَ 29

6) [2] 51, 80, 92)
ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺗُ ﻢُ

[13] 16; [29] 25; [45] 35 1) [11] 92) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹾﺗُﻤُﻮﻩُ 1) [23] 110) : ﻓﺎﺗﱠﺨَﺬﹾﺗُﻤُﻮﻫُﻢْ 1) [21] 17) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹾﻧَﺎﻩُ 1) [38] 63) : ﺃﹶﺗﱠﺨَﺬﹾﻧَﺎﻫُﻢْ 1) [45] 9) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹶﻫَﺎ ﺬﹸﻭﺍَﺍﺗﱠﺨ : (26) [4] 153; [5] 57; [6] 70; [7] 30, 51, 152; [9] 31, 107; [18] 15, 56, 106; [19] 81; [21] 21, 24; [25] 3, 30; [29] 41; [36] 74; [39] 3, 43; [42] 6, 9; [45] 10; [46] 28; [58] 16; [63] 2 َﺬﹸﻭﻙَﺍﺗﱠﺨ : (1) [17] 73 ُﺬﹸﻭﻩَﺍﺗﱠﺨ : (1) [7] 148 1) [5] 58) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹸﻭﻫَﺎ 1) [5] 81) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹸﻭﻫُﻢْ ﺬﹸ ِﺨ ﺗﱠ ﺃﹶ : (3) [6] 14; [25] 28; [36] 23 1) [4] 118) : ﺃﹶ ﺗﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻥﱠ ﺬﹶ ِﺨ ﺘﱠ َﺗ : (2) [6] 74; [18] 86 1) [2] 67) :َﺗَﺘﱠﺨِﺬﹸﻧَﺎ [13) [2] 231; [3) : ﺗَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ 80, 118; [4] 89, 144; [5] 51, 57; [9] 23; [16] 51, 94; [17] 2; [60] 1 ﺬﹸﻭﻥﹶِﺘﱠﺨَﺗ : (4) [7] 74; [16] 67, 92; [26] 129 1) [18] 50) : ﺃﹶﻓﹶﺘَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻧَﻪُ ﺬﹶ ِﺨ ﺘﱠ َﻧ : (2) [21] 17; [25] 18 1) [18] 21) : ﻟﹶ ﻨَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻥﱠ 2) [12] 21; [28] 9) : ﻧَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻩُ ﺬﹸ ِﺨ ﺘﱠ َﻳ : (14) [2] 165; [3] 28, 64, 140; [4] 119; [9] 98, 99; [17] 111; [19] 35, 92; [25] 2, 57; [39] 4; [43] 32 1) [31] 6) : ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶﻫَﺎ

3) [4] 150; [9] 16)
ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ

[18] 102 1) [4] 139) : ﻳَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻥﹶ

2) [21] 36)
ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻚَ

[25] 41 2) [7] 146) : ﻳَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻩُ ُﺬﹾﻩِﻓﹶﺎﺗﱠﺨ : (1) [73] 9 ﺬﹸﻭﺍِﺍﺗﱠﺨ : (1) [2] 125 1) [5] 116) : ﺍﺗﱠﺨِﺬﹸﻭﻧِﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 10 ُﺬﹸﻭﻩِﺍﺗﱠﺨ : (1) [35] 6 1) [16] 68) : ﺍﺗﱠﺨِﺬِﻱ ﺬﹶ ْﺧ ﺃﹶ : (2) [11] 102; [54] 42 ﺬﹰﺍْﺃﹶﺧ : (1) [73] 16 1) [69] 10) : ﺃﹶ ﺧْ ﺬﹶ ﺓﹰ 1) [4] 161) : ﺃﹶ ﺧْ ﺬِ ﻫِ ﻢُ 1) [11] 56) : ﺁ ﺧِ ﺬﹲ 1) [51] 16) : ﺁ ﺧِ ﺬِ ﻳ ﻦَ 1) [2] 267) : ﺑِ ﺂ ﺧِ ﺬِ ﻳ ﻪِ 1) [2] 54) : ﺑِﺎﺗﱢﺨَﺎﺫِﻛﹸﻢُ 1) [18] 51) : ﻣُ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ 1) [4] 25) : ﻣُ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﺍ ﺕِ 1) [5] 5) : ﻣُﺘﱠﺨِﺬِﻱ 1) [75] 13) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮَ 1) [82] 5) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮَ ﺕْ 1) [4] 77) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﺗَﻨَﺎ 1) [17] 62) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮْ ﺗَ ﻦِ 1) [63] 10) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﺗَﻨِﻲ 1) [11] 8) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﻧَﺎ 1) [11] 104) : ﻧُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮُ ﻩُ 1) [63] 11) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮَ [2) [14] 10; [71) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮْ ﻛﹸ ﻢْ 4 [3) [14] 42; [16) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮُ ﻫُ ﻢْ 61; [35] 45 1) [14] 44) : ﺃﹶﺧﱢﺮْﻧَﺎ 1) [71] 4) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱠ ﺮُ َﺮ ﺧﱠ ﺄﹶ َﺗ : (2) [2] 203; [48] 2 1) [74] 37) : ﻳَ ﺘَ ﺄﹶ ﺧﱠ ﺮَ 1) [34] 30) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺧِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

5) [7] 34)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺧِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[10] 49; [15] 5; [16] 61; [23] 43 1) [15] 24) : ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﺄﹾﺧِﺮِﻳﻦَ ﺁﺧﺮ : (15) [5] 27; [9] 102; [12] 36, 41; [15] 96; [17] 22, 39; [23] 14, 117; [25] 68; [26] 213; [28] 88; [38] 58; [50] 26; [51] 51 2) [5] 106, 107) : ﺁ ﺧَ ﺮَ ﺍ ﻥِ

5) [9] 102, 106)
ﺁ ﺧَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[25] 4; [73] 20 ﺁﺧﺮﻳﻦ : (17) [4] 91, 133; [5] 41; [6] 6, 133; [8] 60; [21] 11; [23] 31, 42; [26] 64, 66, 172; [37] 82, 136; [38] 38; [44] 28; [62] 3 ﺃﺧﺮﻯ : (23) [2] 282; [3] 13; [4] 102; [6] 19, 164; [17] 15, 69; [20] 18, 22, 37, 55; [35] 18; [39] 7, 42, 68; [48] 21; [49] 9; [53] 13, 20, 38, 47; [61] 13; [65] 6 1) [3] 153) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ 2) [7] 38, 39) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﻫُ ﻢْ َﺮ َﺧ ﺃﹸ : (5) [2] 184, 185; [3] 7; [12] 43, 46 ِﺮ ِﺧ ﺁ ْ : (28) [2] 8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; [3] 114; [4] 38, 39, 59, 136, 162; [5] 69; [9] 18, 19, 29, 44, 45, 99; [10] 10; [24] 2; [29] 36; [33] 21; [57] 3; [58] 22; [60] 6; [65] 2 1) [5] 114) : ﺁﺧِﺮِﻧَﺎ 1) [3] 72) : ﺁ ﺧِ ﺮَ ﻩُ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ : (10) [26] 84; [37] 78, 108, 119, 129; [43] 56; [56] 14, 40, 49; [77] 17 ﺓَﺮِﺍﻟﹾﺂﺧ : (115) [2] 4, 86, 94, 102, 114, 130, 200, 201, 217, 220; [3] 22, 45, 56, 77, 85, 145, 148, 152, 176; [4] 74, 77, 134; [5] 5, 33, 41; [6] 32, 92, 113, 150; [7] 45, 147, 156, 169; [8] 67; [9] 38, 69, 74; [10] 64; [11] 16, 19, 22, 103; [12] 37, 57, 101, 109; [13] 26, 34; [14] 3, 27; [16] 22, 30, 41, 60, 107, 109, 122; [17] 7, 10, 19, 21, 45, 72, 104; [20] 127; [22] 11, 15; [23] 33, 74; [24] 14, 19, 23; [27] 3, 4, 5, 66; [28] 70, 77, 83; [29] 20, 27, 64; [30] 7, 16; [31] 4; [33] 29, 57; [34] 1, 8, 21; [38] 7; [39] 9, 26, 45; [40] 39, 43; [41] 7, 16, 31; [42] 20; [43] 35; [53] 25, 27; [57] 20; [59] 3; [60] 13; [68] 33; [74] 53; [75] 21; [79] 25; [87] 17; [92] 13; [93] 4 ٌﺥ ﺃﹶ : (4) [4] 12, 23; [12] 59, 77 ﺎَﺃﹶﺧ : (1) [46] 21 ﺎَﺎﻧَﺃﹶﺧ : (2) [12] 63, 65 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 11 ُﻩ ﺎ َﺧ ﺃﹶ : (7) [7] 111; [12] 69, 76; [19] 53; [23] 45; [25] 35; [26] 36

8) [7] 65, 73, 85)
ﺃﹶ ﺧَ ﺎ ﻫُ ﻢْ

[11] 50, 61, 84; [27] 45; [29] 36 َﻙ ﻮ ُﺧ ﺃﹶ : (2) [12] 69; [20] 42 1) [12] 8) : ﺃﹶ ﺧُ ﻮ ﻩُ ,4) [26] 106, 124) : ﺃﹶ ﺧُ ﻮ ﻫُ ﻢْ 142, 161 ﻲِﺃﹶﺧ : (7) [5] 25, 31; [7] 151; [12] 90; [20] 30; [28] 34; [38] 23 1) [28] 35) : ﺃﹶ ﺧِ ﻴ ﻚَ ِﻪ ﻴ ِﺧ ﺃﹶ : (15) [2] 178; [5] 30, 31; [7] 142, 150; [10] 87; [12] 64, 70, 76, 87, 89; [49] 12; [70] 12; [80] 34 1) [49] 10) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﻳْ ﻜﹸ ﻢْ 2) [17] 27; [50] 13) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻥ 2) [3] 103; [15] 47) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧً ﺎ [6) [2] 220; [9) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧُ ﻜﹸ ﻢ 11, 23, 24; [24] 61; [33] 5 1) [59] 10) : ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻨَﺎ

7) [3] 156, 168)
ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻢ

[6] 87; [7] 202; [33] 18; [58] 22; [59] 11 [4) [24] 31; [33) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻦﱠ 55 ﺓﹸ َﻮ ْﺧ ِﺇ : (4) [4] 11, 176; [12] 58; [49] 10 1) [12] 5) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺗِ ﻚَ 1) [12] 7) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺗِ ﻪِ 1) [12] 100) : ﺇِﺧْﻮَﺗِﻲ ﺖْﺃﹸﺧ : (4) [4] 12, 23, 176; [19] 28 1) [20] 40) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘُ ﻚَ 1) [28] 11) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘِ ﻪِ ﺎَﻬَﺘْﺃﹸﺧ : (2) [7] 38; [43] 48 1) [4] 23) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘَ ﻴْ ﻦِ [3) [4] 23; [24) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﺍ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ 61 [2) [24] 31; [33) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﺍ ﺗِ ﻬِ ﻦﱠ 55 ﺍﺩِﺇ : (1) [19] 89 َﻡ َﺩ ﺁ : (25) [2] 31, 33, 34, 35, 37; [3] 33, 59; [5] 27; [7] 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; [17] 61, 70; [18] 50; [19] 58; [20] 115, 116, 117, 120, 121; [36] 60 1) [4] 58) : ﺗُﺆَﺩﱡﻭﺍ 1) [2] 283) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴُ ﺆَﺩﱢ 2) [3] 75) : ﻳُ ﺆَ ﺩﱢ ﻩِ ﺃﹶﺩﱡﻭﺍ : (1) [44] 18 1) [2] 178) : ﺃﹶ ﺩَ ﺍ ﺀٌ ﻥﹶ ِﺫ ﺃﹶ : (5) [10] 59; [20] 109; [24] 36; [34] 23; [78] 38 1) [9] 43) : ﺃﹶ ﺫِ ﻧْ ﺖَ 2) [84] 2, 5) : ﺃﹶ ﺫِ ﻧَ ﺖْ ﻥﹶ ﺫﹶ ﺁ : (3) [7] 123; [20] 71; [26] 49 ﻥﹶ ﺫﹶ ﺄﹾ َﻳ : (3) [12] 80; [42] 21; [53] 26 ﻥﹾ ﺬﹶ ﺋﹾ ﺍ : (2) [9] 49; [24] 62 1) [2] 279) : ﻓﹶ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻧُ ﻮ ﺍ 1) [22] 39) : ﺃﹸ ﺫِ ﻥﹶ ﻥﹶ ﺫﹶ ْﺆ ُﻳ : (5) [9] 90; [16] 84; [24] 28; [33] 53; [77] 36 ﻥﹶ ﺫﱠ ﺃﹶ : (2) [7] 44; [12] 70 1) [22] 27) : ﺃﹶ ﺫﱢ ﻥﹾ ﻥﹶ ﺫﱠ ﺄﹶ َﺗ : (2) [7] 167; [14] 7 َﺁﺫﹶﻧﱠﺎﻙ : (1) [41] 47 1) [21] 109) : ﺁ ﺫﹶ ﻧْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ 1) [24] 59) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻥﹶ 1) [9] 86) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻧَ ﻚَ [2) [9] 83; [24) : ﺍﺳْﺘَﺄﹾﺫﹶﻧُﻮﻙَ 62 1) [33] 13) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻥﹸMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 12 2) [9] 44, 45) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻚَ 1) [24] 58) : ﻟِ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧْ ﻜﹸ ﻢُ 1) [24] 59) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻮ ﺍ

2) [9] 93)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻮ ﻧَ ﻚَ

[24] 62 1) [24] 62) : ﻳَﺴْﺘَﺄﹾﺫِﻧُﻮﻩُ 1) [9] 3) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻥﹲ ِﻥ ﺫﹾ ِﺇ : (25) [2] 97, 102, 249, 251; [3] 49, 145, 166; [4] 25, 64; [7] 58; [8] 66; [10] 100; [13] 38; [14] 1, 11, 23, 25; [34] 12; [35] 32; [40] 78; [58] 10; [59] 5; [64] 11; [97] 4 ِﻪ ِﻧ ﺫﹾ ِﺇ : (10) [2] 213, 221, 255; [3] 152; [5] 16; [10] 3; [11] 105; [22] 65; [33] 46; [42] 51 4) [5] 110) : ﺑﺈِﺫﹾﻧِﻲ ﻥﹲ ﺫﱢ َﺆ ُﻣ : (2) [7] 44; [12] 70 ﻥﹲ ﺫﹸ ﺃﹸ : (5) [5] 45; [9] 61; [69] 12 1) [31] 7) : ﺃﹸ ﺫﹸ ﻧَ ﻴْ ﻪِ ﺁﺫﹶﺍﻥ : (4) [4] 119; [7] 179, 195; [22] 46 1) [41] 5) : ﺁﺫﹶﺍﻧِﻨَﺎ

7) [2] 19; [6] 25)
ﺁ ﺫﹶ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻢْ

[17] 46; [18] 11, 57; [41] 44; [71] 7 ﺍْﺁﺫﹶﻭ : (1) [33] 69 1) [14] 12) : ﺁﺫﹶﻳْﺘُﻤُﻮﻧَﺎ 1) [33] 53) : ﺗُ ﺆْ ﺫﹸ ﻭ ﺍ 1) [61] 5) : ﺗُﺆْﺫﹸﻭﻧَﻨِﻲ ﺫﹸﻭﻥﹶْﺆُﻳ : (4) [9] 61; [33] 57, 58 1) [33] 53) : ﻳُﺆْﺫِﻱ 1) [4] 16) : ﺁﺫﹸﻭﻫُﻤَﺎ ﺃﹸﻭﺫﹸﻭﺍ : (2) [3] 195; [6] 34 1) [29] 10) : ﺃﹸ ﻭ ﺫِ ﻱَ 1) [7] 129) : ﺃﹸﻭﺫِﻳﻨَﺎ 1) [33] 59) : ﻳُ ﺆْ ﺫﹶ ﻳْ ﻦَ ﺃﹶﺫﹰﻯ : (8) [2] 196, 222, 262, 263, 264; [3] 111, 186; [4] 102 1) [33] 48) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻫُ ﻢْ 1) [24] 31) : ﺍﻹِ ﺭْ ﺑَ ﺔِ 1) [20] 18) : ﻣَ ﺂ ﺭِ ﺏُ

34) [2] 61, 251)
ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﺭْ ﺽُ

[3] 133; [4] 42, 97; [9] 25, 118; [10] 24; [11] 44, 107, 108; [13] 31; [14] 48; [17] 44; [19] 90; [22] 63; [23] 71, 84; [30] 25; [36] 33, 36; [39] 10, 67, 69; [44] 29; [50] 4, 44; [56] 4; [69] 14; [73] 14; [84] 3; [89] 21; [99] 1, 2 ,86) [2] 22, 71) : ﺍ ﻷَ ﺭْ ﺽَ 164, 255; [5] 21; [6] 1, 73, 79; [7] 54, 100, 128; [9] 36; [10] 3; [11] 7; [12] 80; [13] 3, 41; [14] 14, 19, 32; [15] 19, 85; [16] 3, 45, 65; [17] 37, 99, 104; [18] 47; [19] 40; [20] 4, 53; [21] 16, 30, 44, 105; [22] 5; [25] 59; [27] 60, 61; [28] 81; [29] 40, 44, 61, 63; [30] 8, 9, 19, 24, 50; [31] 25; [32] 4; [34] 9; [35] 9, 41; [36] 81; [38] 27; [39] 5, 38, 74; [40] 64; [41] 9, 39; [43] 9, 10; [44] 38; [45] 5, 22; [46] 3, 33; [50] 7, 38; [51] 48; [52] 36; [54] 12; [55] 10; [57] 4, 17; [64] 3; [67] 15, 16; [71] 19; [77] 25; [78] 6; [79] 30; [80] 26 ,331) [2] 11, 27) : ﺍ ﻷَ ﺭْ ﺽِ 29, 30, 33, 36, 60, 107, 116, 117, 164, 168, 205, 255, 267, 273, 284; [3] 5, 29, 83, 91, 109, 129, 137, 156, 180, 189, 190, 191; [4] 97, 100, 101, 126, 131, 132, 170, 171; [5] 17, 18, 26, 31, 32, 33, 36, 40, 64, 97, 106, 120; [6] 3, 6, 11, 12, 14, 35, 38, 59, 71, 75, 101, 116, 165; [7] 10, 24, 56, 73, 74, 85, 96, 127, 129, 137, 146, 158, 168, 176, 185, 187; [8] 26, 63, 67, 73; [9] 2, 38, 74, 116; [10] 6, 14, 18, 23, 24, 31, 54, 55, 61, 66, 68, 78, 83, 99, 101; [11] 6, 20, 61, 64, 85, 116, 123; [12] 21, 55, 56, 73, 101, 105, 109; [13] 4, 15, 16, 17, 18, 25, 33; [14] 2, 8, 10, 26, 38, 48; [15] 39; [16] 13, 15, 36, 49, 52, 73, 77; [17] 4, 37, 55, 76, 90, 95, 102, 103; [18] 7, 14, 26, 45, 51, 84, 94; [19] 65, 93; [20] 6; [21] 4, 19, 21, 31, 56, 71, 81; [22] 18, 41, 46, 64, 65, 70; [23] 18, 79, 112; [24] 35, 41, 42, 55, 57, 64; [25] 2, 6, 63; [26] 7, 24, 152, 183; [27] 25, 48, 62, 64, 65, 69, 75, 82, 87; [28] 4, 5, 6, 19, 39, 77, 83; [29] 20, 22, 36, 39, 52; [30] 3, 9, 18, 22, 25, 26, 27, 42; [31] 10, 16, 18, 20, 26, 27, 34; [32] 5, 10, 27; [33] 72; [34] 1, 2, 3, 9, 14, 22, 24; [35] 1, 3, 38, 39, 40, 43, 44; [37] 5; [38] 10, 26, 28, 66; [39] 21, 44, 46, 47, 63, 68; [40] 21, 26, 29, 57, 75, 82; [41] 11, 15; [42] 4, 5, 11, 12, 27, 29, 31, 42, 49, 53; [43] 60, 82, 84, 85; [44] 7; [45] 3, 13, 27, 36, 37; [46] 4, 20, 32; [47] 10, 22; [48] 4, 7, 14; [49] 16, 18; [51] 20, 23; [53] 31, 32; [55] 29, 33; [57] 1, 2, 4, 5, 10, 21, 22; [58] 7; [59] 1, 24; [61] 1; [62] 1, 10; [63] 7; [64] 1, 4; [65] 12; [67] 24; [70] 14; [71] 17, 26; [72] 10, 12; [73] 20; [78] 37; [85] 9; [86] 12; [88] 20; [91] 6 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 13 ﺎًﺿْﺃﹶﺭ : (2) [12] 9; [33] 27 [3) [7] 110; [20) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿِ ﻜﹸ ﻢْ 63; [26] 35 ﺎَﻨِﺿْﺃﹶﺭ : (3) [14] 13; [20] 57; [28] 57 1) [33] 27) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿَ ﻬُ ﻢْ 1) [29] 56) : ﺃﹶﺭْﺿِﻲ [5) [18] 31; [36) : ﺍ ﻷَ ﺭَ ﺍ ﺋِ ﻚِ 56; [76] 13; [83] 23, 35 1) [89] 7) : ﺇِ ﺭَ ﻡَ 1) [48] 29) : ﺁ ﺯَ ﺭَ ﻩُ 1) [20] 31) : ﺃﹶﺯْﺭِﻱ 1) [6] 74) : ﺁ ﺯَ ﺭَ 1) [19] 83) : ﺗَ ﺆُ ﺯﱡ ﻫُ ﻢْ ﺍﺃﹶﺯ : (1) [19] 83 1) [53] 57) : ﺃﹶ ﺯِ ﻓﹶ ﺖِ 2) [40] 18; [53] 57) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﺯِ ﻓﹶ ﺔﹸ 1) [33] 26) : ﺗَﺄﹾﺳِﺮُﻭﻥﹶ 1) [76] 28) : ﺃﹶ ﺳْ ﺮَ ﻫُ ﻢْ 1) [76] 8) : ﺃﹶﺳِﲑًﺍ ﻯَﺮْﺃﹶﺳ : (2) [8] 67, 70 1) [2] 85) : ﺃﹸﺳَﺎﺭَﻯ ,43) [2] 40, 47) : ﺇِ ﺳْ ﺮَ ﺍ ﺋِ ﻴ ﻞﹶ 83, 122, 211, 246; [3] 49, 93; [5] 12, 32, 70, 72, 78, 110; [7] 105, 134, 137, 138; [10] 90, 93; [17] 2, 4, 101, 104; [19] 58; [20] 47, 80, 94; [26] 17, 22, 59, 197; [27] 76; [32] 23; [40] 53; [43] 59; [44] 30; [45] 16; [46] 10; [61] 6, 14 2) [9] 109) : ﺃﹶ ﺳﱠ ﺲَ 1) [9] 108) : ﺃﹸ ﺳﱢ ﺲَ 1) [43] 55) : ﺁﺳَﻔﹸﻮﻧَﺎ ﻔﹰﺎَﺃﹶﺳ : (1) [18] 6 ﻔﹰﺎِﺃﹶﺳ : (2) [7] 150; [20] 86 ﻔﹶﻰَﺃﹶﺳ : (1) [12] 84 ,12) [2] 125) : ﺇِ ﺳْ ﻤَ ﺎ ﻋِ ﻴ ﻞﹶ 127, 133, 136, 140; [3] 84; [4] 163; [6] 86; [14] 39; [19] 54; [21] 85; [38] 48 1) [47] 15) : ﺁ ﺳِ ﻦٍ ﺓﹲ َﻮ ْﺳ ﺃﹸ : (3) [33] 21; [60] 4, 6 ﻰَﺁﺳ : (1) [7] 93 َﺱ ﺄﹾ َﺗ : (2) [5] 26, 68 1) [57] 23) : ﺗَﺄﹾﺳَﻮْﺍ ٌﺮ ِﺷ ﺃﹶ : (2) [54] 25, 26 1) [2] 286) : ﺇِﺻْﺮًﺍ 1) [7] 157) : ﺇِ ﺻْ ﺮَ ﻫُ ﻢْ 1) [3] 81) : ﺇِ ﺻْﺮِﻱ 1) [37] 64) : ﺃﹶ ﺻْ ﻞِ 1) [14] 24) : ﺃﹶﺻْﻠﹸﻬَﺎ 1) [59] 5) : ﺃﹸ ﺻُ ﻮ ﻟِ ﻬَ ﺎ ﻼ ﻴ ِﺻ ﺃﹶ : (4) [25] 5; [33] 42; [48] 9; [76] 25 [3) [7] 205; [13) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﺻَ ﺎ ﻝِ 15; [24] 36 ﻑﱟ ﺃﹸ : (3) [17] 23; [21] 67; [46] 17 ِﻖ ﻓﹸ ُﻷ ﺍ : (2) [53] 7; [81] 23 1) [41] 53) : ﺍﻟﹾﺂﻓﹶ ﺎ ﻕِ 1) [46] 22) : ﺗَﺄﹾﻓِﻜﹶﻨَﺎ ﻜﹸﻮﻥﹶِﺄﹾﻓَﻳ : (2) [7] 117; [26] 45 1) [51] 9) : ﺃﹸ ﻓِ ﻚَ ﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶْﺆُﺗ : (4) [6] 95; [10] 34; [35] 3; [40] 62 ُﻚ ﻓﹶ ْﺆ ُﻳ : (2) [40] 63; [51] 9 ﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶْﺆُﻳ : (6) [5] 75; [9] 30; [29] 61; [30] 55; [43] 87; [63] 4 ٌﻚ ﻓﹾ ِﺇ : (5) [24] 11, 12; [25] 4; [34] 43; [46] 11 ﻓﹾﻜﹰﺎِﺇ : (2) [29] 17; [37] 86 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 14 ْﻬﻢِﻓﹾﻜِﺇ : (2) [37] 151; [46] 28 ٍﻙ ﺎ ﻓﱠ ﺃﹶ : (2) [26] 222; [45] 7 1) [53] 53) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺆْ ﺗَ ﻔِ ﻜﹶ ﺔﹶ

2) [9] 70)
ﺍﻟﹾﻤُﺆْﺗَﻔِﻜﹶﺎﺕِ

[69] 9 ﻞﹶ ﻓﹶ ﺃﹶ : (2) [6] 76, 77 1) [6] 78) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﻠﹶ ﺖْ 1) [6] 76) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﻓِ ﻠِ ﲔَ 1) [5] 3) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻼ : (1) [20] 121 2) [12] 14, 17) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻠﹶ ﻪُ 1) [5] 66) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻠﹸ ﻮ ﺍ ﻞﹾ ﻛﹸ ﺄﹾ َﺗ : (7) [7] 73; [11] 64; [12] 36, 41; [32] 27; [34] 14; [47] 12 1) [3] 183) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻪُ [10) [2] 188; [3) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺍ 130; [4] 2, 29; [6] 119, 121; [16] 14; [24] 61 [12) [3] 49; [12) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ 47; [16] 5; [23] 19, 21, 33; [35] 12; [37] 91; [40] 79; [43] 73; [51] 27; [89] 19 1) [4] 6) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ 1) [5] 113) : ﻧَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻞﹶ ﺄﹾﻛﹸﻞَﻳ : (6) [4] 6; [10] 24; [23] 33; [25] 7, 8; [49] 12 1) [5] 75) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻼ ﻥِ 1) [12] 48) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹾ ﻦَ ﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻪَﻳ : (2) [12] 13; [69] 37 2) [12] 43, 46) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻬُ ﻦﱠ 2) [15] 3; [36] 35) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

10) [2] 174, 275)
ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[4] 10; [9] 34; [21] 8; [25] 20; [36] 33, 72; [47] 12 ﻛﹸﻼ : (2) [2] 35; [7] 19 ﺍ ﻮ ﻠﹸ ﻛﹸ : (27) [2] 57, 58, 60, 168, 172, 187; [5] 4, 88; [6] 118, 141, 142; [7] 31, 160, 161; [8] 69; [16] 114; [20] 54, 81; [22] 28, 36; [23] 51; [34] 15; [52] 19; [67] 15; [69] 24; [77] 43, 46 1) [4] 4) :َ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ ﻲِﻛﹸﻠ : (2) [16] 69; [19] 26 ﺃﹶﻛﹾﻼ : (1) [89] 19 ,3) [4] 161; [5] 62) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻠِ ﻬِ ﻢْ 63 2) [37] 66; [56] 52) : ﺁ ﻛِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ 1) [23] 20) : ﻟِ ﻠﹾ ﺂ ﻛِ ﻠِ ﲔَ 1) [5] 42) : ﺃﹶ ﻛﱠ ﺎ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ 1) [105] 5) : ﻣَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻮ ﻝٍ ٍﻞ ﻛﹸ ﺃﹸ : (2) [13] 4; [34] 16 1) [6] 141) : ﺃﹸ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻪُ ﺃﻛﻠﻬﺎ : (4) [2] 265; [13] 35; [14] 25; [18] 33 ﺃﻟﺘﻨﺎﻫﻢ : (1) [52] 21 ﺍﻟﺮ : (5) [10] 1; [11] 1; [12] 1; [14] 1; [15] 1 َﻒ ﻟﱠ ﺃﹶ : (3) [3] 103; [8] 63 1) [8] 63) : ﺃﹶ ﻟﱠ ﻔﹾ ﺖَ 1) [24] 43) : ﻳُ ﺆَ ﻟﱢ ﻒُ 1) [9] 60) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺆَ ﻟﱠ ﻔﹶ ﺔِ 1) [106] 1) : ﺇِ ﻳ ﻠﹶ ﺎ ﻑِ 1) [106] 2) : ﺇِﻳﻼ ﻓِ ﻬِ ﻢْ ﺃﹶﻟﹾﻒ : (9) [2] 96; [8] 9, 66; [22] 47; [29] 14; [32] 5; [37] 147; [70] 4; [97] 3 ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ : (1) [8] 65 1) [8] 66) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻴْ ﻦِ ٍﻑ ﻻ ﺁ : (2) [3] 124, 125 ﺃﻟﻮﻑ : (1) [2] 243 ﺎًﻟِﺇ : (2) [9] 8, 10 ﻲِﺍﻟﻼﺋ : (4) [33] 4; [58] 2; [65] 4 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 15 ﻲِﺍﻟﻼﺗ : (10) [4] 15, 23, 34, 127; [12] 50; [24] 60; [33] 50 1) [4] 16) : ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﺬﹶ ﺍ ﻥِ 1) [41] 29) : ﺍ ﻟﱠ ﺬﹶ ﻳْ ﻦِ ﺍﱂ : (6) [2] 1; [3] 1; [29] 1; [30] 1; [31] 1; [32] 1 2) [4] 104) : ﺗَ ﺄﹾ ﻟﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ 1) [4] 104) : ﻳَ ﺄﹾ ﻟﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ ٌﻢ ﻴ ِﻟ ﺃﹶ : (58) [2] 10, 104, 174, 178; [3] 21, 77, 91, 177, 188; [5] 36, 73, 94; [6] 70; [7] 73; [8] 32; [9] 3, 34, 61, 79, 90; [10] 4, 88, 97; [11] 26, 48, 102; [12] 25; [14] 22; [15] 50; [16] 63, 104, 117; [22] 25; [24] 19, 63; [26] 201; [29] 23; [31] 7; [34] 5; [36] 18; [37] 38; [41] 43; [42] 21, 42; [43] 65; [44] 11; [45] 8, 11; [46] 24, 31; [51] 37; [58] 4; [59] 15; [61] 10; [64] 5; [67] 28; [71] 1; [84] 24 ,14) [4] 18, 138, 161) : ﺃﹶ ﻟِ ﻴ ﻤً ﺎ 173; [9] 39, 74; [17] 10; [25] 37; [33] 8; [48] 16, 17, 25; [73] 13; [76] 31 ﺍﳌﺮ : (1) [13] 1 ﺍﳌﺺ : (1) [7] 1 ﻟﹶﻪِﺇ : (80) [2] 133, 163, 255; [3] 2, 6, 18, 62; [4] 87, 171; [5] 73; [6] 19, 46, 102, 106; [7] 59, 65, 73, 85, 158; [9] 31, 129; [10] 90; [11] 14, 50, 61, 84; [13] 30; [14] 52; [16] 2, 22, 51; [18] 110; [20] 8, 14, 88, 98; [21] 25, 29, 87, 108; [22] 34; [23] 23, 32, 91, 116; [27] 26, 60, 61, 62, 63, 64; [28] 38, 70, 71, 72, 88; [35] 3; [37] 35; [38] 65; [39] 6; [40] 3, 37, 62, 65; [41] 6; [43] 84; [44] 8; [47] 19; [52] 43; [59] 22, 23; [64] 13; [73] 9; [114] 3 ﺎًﻟﹶﻬِﺇ : (16) [2] 133; [7] 138, 140; [9] 31; [15] 96; [17] 22, 39; [18] 14; [23] 117; [25] 68; [26] 29, 213; [28] 88; [38] 5; [50] 26; [51] 51 َﻚ ﳍﹶ ِﺇ : (2) [2] 133; [20] 97 [10) [2] 163; [16) : ﺇِ ﻟﹶ ﻬ ﻜ ﻢْ 22; [18] 110; [20] 88, 98; [21] 108; [22] 34; [29] 46; [37] 4; [41] 6 1) [29] 46) : ﺇِﻟﹶﻬُﻨَﺎ ُﻪ َﻬ ﻟﹶ ِﺇ : (2) [25] 43; [45] 23 2) [5] 116; [16] 51) : ﺇِ ﻟﹶ ﻬَ ﻴْ ﻦِ ﺔﹰ َﻬ ِﻟ ﺁ : (18) [6] 19, 74; [7] 138; [17] 42; [18] 15; [19] 81; [21] 21, 22, 24, 43, 99; [25] 3; [36] 23, 74; [37] 86; [38] 5; [43] 45; [46] 28 1) [7] 127) : ﺁ ﻟِ ﻬَ ﺘَ ﻚَ

4) [21] 36, 68)
ﺁ ﻟِ ﻬَ ﺘ ﻜﹸ ﻢْ

[38] 6; [71] 23 ﺎَﺘﻨَﻬِﺁﻟ : (8) [11] 53, 54; [21] 59, 62; [25] 42; [37] 36; [43] 58; [46] 22 ﺁﳍﺘﻬﻢ : (2) [11] 101; [37] 91 1) [19] 46) : ﺁﻟِﻬَﺘِﻲ ُﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (978) [2] 7, 10, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 85, 88, 90, 91, 95, 96, 105, 109, 113, 116, 118, 137, 140, 143, 144, 148, 149, 159, 164, 167, 170, 174, 185, 187, 197, 202, 205, 207, 210, 212, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 232, 234, 235, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 271, 275, 276, 282, 283, 284, 286; [3] 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 47, 54, 55, 57, 62, 66, 68, 73, 74, 77, 79, 81, 86, 95, 98, 99, 103, 108, 115, 117, 121, 122, 123, 126, 129, 134, 135, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 164, 167, 170, 173, 174, 176, 179, 180, 181, 187, 189, 195; [4] 5, 11, 12, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 63, 69, 72, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 104, 105, 108, 111, 113, 118, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 141, 143, 146, 147, 148, 152, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 176; [5] 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 67, 71, 72, 74, 76, 80, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 115, 116, 119; [6] 3, 17, 19, 35, 36, 39, 46, 53, 58, 64, 71, 90, 91, 93, 95, 102, 107, 111, 124, 125, 128, 137, 140, 142, 144, 148, 151; [7] 28, 43, 49, 50, 54, 71, 87, 89, 101, 164, 178, 185, 186, 188, 190, 196; [8] 2, 7, 10, 23, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 72; [9] 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 55, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 121, 127, 129; [10] 3, 5, 6, 11, 16, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 46, 49, 59, 68, 82, 107, 109; [11] 12, 31, 33, 34; [12] 18, 19, 21, 39, 40, 64, 66, 76, 77, 80, 83, 90, 91, 92, 99; [13] 2, 8, 11, 16, 17, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 41; [14] 4, 9, 21, 24, 25, 27, 32, 51; [16] 19, 26, 31, 33, 35, 36, 38, 45, 48, 51, 61, 65, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 92, 93, 101, 104, 108, 112, 114; [17] 33, 94, 97; [18] 4, 17, 24, 26, 38, 39, 45, 69; [19] 58, 76; [20] 8, 14, 73, 98, 114; [21] 22; [22] 15, 18, 35, 40, 47, 52, 58, 60, 68, 69, 72, 75; [23] 14, 24, 91, 116; [24] Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 16 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64; [25] 41, 68, 70; [27] 9, 26, 36, 59, 63, 65, 87; [28] 27, 28, 30, 70, 71, 72, 77, 82; [29] 3, 10, 11, 19, 20, 24, 40, 44, 45, 60, 61, 62, 63; [30] 6, 8, 9, 11, 29, 40, 48, 54, 59; [31] 16, 21, 25; [32] 4; [33] 4, 5, 9, 12, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 69, 73; [34] 24, 27; [35] 2, 9, 11, 13, 15, 44, 45; [36] 47; [37] 35, 96, 102, 152; [38] 65; [39] 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 61, 62, 68; [40] 12, 20, 21, 22, 28, 31, 33, 34, 35, 45, 61, 62, 64, 74, 79; [41] 21, 30; [42] 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 44, 46, 51; [43] 87; [44] 42; [45] 5, 12, 19, 22, 23, 26; [46] 13; [47] 3, 4, 9, 10, 16, 19, 23, 26, 29, 30, 34, 35, 38; [48] 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29; [49] 3, 5, 8, 16, 17, 18; [52] 27; [53] 23, 26; [57] 4, 10, 21, 23, 25, 28, 29; [58] 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22; [59] 2, 3, 6, 7, 11, 22, 23, 24; [60] 3, 7, 8, 9, 10, 13; [61] 5, 7, 8; [62] 4, 5, 7, 11; [63] 1, 4, 6, 11; [64] 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17; [65] 3, 7, 10, 11, 12; [66] 1, 2, 3, 8, 10, 11; [67] 9, 28; [71] 15, 17, 19; [72] 7; [73] 20; [74] 31, 56; [76] 11, 30; [79] 25; [81] 29; [84] 23; [85] 9, 20; [87] 7; [88] 24; [95] 8; [98] 8; [112] 1, 2 َﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (592) [2] 9, 20, 26, 55, 67, 77, 83, 98, 106, 107, 109, 110, 115, 132, 143, 148, 153, 158, 165, 173, 176, 181, 182, 185, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 209, 211, 215, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 244, 245, 247, 249, 251, 253, 258, 259, 260, 267, 270, 272, 273, 278, 282, 283; [3] 5, 9, 19, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 45, 50, 51, 62, 63, 64, 76, 89, 92, 97, 102, 119, 120, 123, 130, 132, 135, 144, 155, 159, 165, 171, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 191, 199, 200; [4] 1, 9, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 48, 56, 58, 59, 64, 69, 80, 86, 94, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 116, 127, 128, 129, 131, 135, 140, 142, 149, 153; [5] 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 51, 56, 57, 67, 72, 73, 87, 88, 92, 96, 97, 98, 100, 108, 112, 117; [6] 37, 91, 95, 108, 144, 150; [7] 28, 50, 59, 65, 70, 73, 85, 189; [8] 1, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 63, 69, 71, 75; [9] 2, 3, 4, 5, 7, 18, 22, 28, 36, 40, 63, 64, 67, 71, 75, 77, 78, 90, 96, 99, 102, 104, 107, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 123; [10] 18, 22, 36, 44, 60, 81, 104; [11] 2, 26, 50, 54, 61, 78, 84, 115; [12] 52, 88, 90; [13] 11, 27, 31, 36; [14] 8, 11, 19, 22, 42, 47, 51; [15] 69; [16] 18, 23, 28, 36, 37, 70, 74, 77, 90, 91, 107, 115, 128; [17] 99, 110; [18] 16; [19] 36; [22] 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 37, 38, 39, 40, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 74, 75; [23] 23, 32; [24] 5, 10, 20, 21, 25, 30, 33, 39, 41, 43, 45, 52, 53, 54, 62; [26] 89, 108, 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179, 227; [27] 45, 46; [28] 50, 56, 76, 77, 78, 82; [29] 6, 16, 20, 36, 42, 62, 65, 69; [30] 37; [31] 12, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; [33] 1, 2, 15, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 54, 55, 56, 57, 64, 66, 70, 71; [35] 1, 8, 22, 27, 28, 31, 38, 41, 45; [37] 126; [39] 2, 3, 7, 11, 14, 21, 52, 53, 57, 66, 67; [40] 14, 17, 20, 28, 44, 48, 61; [41] 14, 15, 22; [42] 5, 23; [43] 63, 64; [46] 10, 17, 21, 33; [47] 7, 11, 12, 21, 28, 32, 33; [48] 10, 17; [49] 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18; [51] 58; [57] 9, 11, 17, 18, 24, 25, 28; [58] 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 22; [59] 4, 6, 7, 8, 16, 18, 19; [60] 6, 8, 11, 12; [61] 4; [62] 10; [63] 6; [64] 12, 14, 16, 17; [65] 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12; [66] 4, 6; [71] 3; [72] 12, 23; [73] 20; [76] 30; [96] 14; [98] 5 ِﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (1125) [1] 1, 2; [2] 8, 22, 23, 27, 28, 60, 61, 62, 64, 67, 74, 75, 79, 80, 89, 91, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 107, 110, 112, 114, 115, 120, 126, 136, 138, 139, 140, 142, 154, 156, 158, 161, 165, 169, 172, 173, 177, 187, 190, 193, 195, 196, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 228, 229, 230, 231, 232, 238, 244, 246, 249, 251, 252, 256, 261, 262, 264, 265, 272, 273, 275, 279, 281, 282, 284, 285; [3] 4, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 37, 39, 49, 52, 59, 61, 64, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 122, 126, 129, 145, 146, 151, 154, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 179, 180, 189, 195, 198, 199; [4] 6, 11, 12, 13, 17, 24, 30, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 59, 62, 64, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 92, 94, 95, 97, 100, 104, 108, 113, 114, 116, 119, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 146, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175; [5] 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 38, 41, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 69, 72, 74, 76, 81, 84, 91, 103, 105, 106, 107, 116, 120; [6] 1, 12, 14, 19, 21, 23, 31, 33, 34, 40, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 62, 70, 71, 80, 81, 88, 93, 100, 108, 109, 114, 116, 118, 119, 121, 124, 136, 138, 140, 144, 145, 149, 152, 157, 159, 162, 164; [7] 26, 28, 30, 32, 33, 37, 43, 44, 45, 56, 62, 69, 73, 74, 86, 89, 99, 105, 128, 131, 140, 158, 169, 180, 187, 194, 200; [8] 1, 10, 16, 22, 24, 36, 39, 41, 44, 47, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 72, 74, 75; [9] 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 72, 74, 80, 81, 84, 86, 91, 95, 99, 106, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120; [10] 4, 10, 17, 18, 20, 27, 29, 30, 37, 38, 45, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 84, 85, 95, 100, 104, 106; [11] 4, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 41, 43, 56, 63, 64, 73, 86, 88, 92, 101, 113, 123; [12] 23, 31, 37, 38, 40, 51, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 85, 86, 87, 91, 95, 96, 106, 107, 108; [13] 11, 13, 15, 16, 20, 25, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 43; [14] 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 46, 48; [15] 96; [16] 1, 9, 18, 20, 38, 41, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 83, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 98, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 116, 120, 127; [17] 22, 39, 92, 96, 111; [18] 1, 15, 17, 21, 39, 43, 44; [19] 30, 35, Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 17 48, 49, 81; [20] 61; [21] 22, 57, 66, 67, 98; [22] 2, 3, 8, 9, 12, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 56, 58, 70, 71, 73, 76, 78; [23] 28, 38, 85, 87, 89, 91, 117; [24] 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 31, 33, 37, 42, 47, 48, 51, 53, 61, 62, 64; [25] 17, 55, 68, 71; [26] 93, 97, 213; [27] 8, 15, 24, 25, 30, 43, 44, 47, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 79, 88, 93; [28] 13, 49, 50, 60, 68, 71, 72, 75, 80, 81, 87, 88; [29] 5, 10, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 41, 45, 50, 52, 63, 67, 68; [30] 4, 5, 6, 10, 17, 30, 38, 39, 43, 50, 56, 60; [31] 6, 9, 11, 12, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 31, 33; [33] 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 53, 62, 63, 69; [34] 1, 8, 22, 33, 46, 47; [35] 1, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 29, 32, 34, 40, 42, 43; [36] 74; [37] 23, 40, 56, 74, 86, 128, 159, 160, 169, 182; [38] 26; [39] 1, 3, 8, 10, 17, 20, 22, 23, 29, 32, 38, 43, 44, 47, 53, 56, 60, 63, 64, 74, 75; [40] 2, 4, 10, 12, 16, 21, 29, 33, 35, 42, 43, 44, 55, 56, 63, 65, 66, 69, 74, 77, 78, 81, 84, 85; [41] 19, 28, 33, 36, 37, 52; [42] 10, 16, 24, 31, 36, 40, 46, 47, 49, 53; [44] 18, 19; [45] 2, 6, 8, 10, 14, 19, 23, 27, 32, 35, 36; [46] 2, 4, 5, 8, 10, 17, 23, 26, 28, 31, 32; [47] 1, 32, 34, 38; [48] 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 28, 29; [49] 1, 3, 7, 8, 9, 13, 15; [50] 26; [51] 50, 51; [52] 43; [53] 25, 31, 58, 62; [57] 1, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29; [58] 1, 4, 10, 16, 17, 19, 22; [59] 1, 2, 5, 7, 8, 13, 21, 23; [60] 1, 4, 10, 12; [61] 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14; [62] 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11; [63] 1, 2, 5, 7, 8, 9; [64] 1, 7, 8, 9, 11, 13; [65] 1, 2, 3, 5, 11; [66] 4, 8, 10; [67] 26; [69] 33; [70] 3; [71] 4, 13, 25; [72] 4, 5, 18, 19, 22, 23; [73] 20; [76] 6, 9; [82] 19; [85] 8; [91] 13; [98] 2; [104] 6; [110] 1, 2

5) [3] 26; [5] 114)
ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻬُ ﻢﱠ

[8] 32; [10] 10; [39] 46 1) [3] 118) : ﻳَ ﺄﹾ ﻟﹸ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ 1) [2] 226) : ﻳُﺆْﻟﹸﻮﻥﹶ 1) [24] 22) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗَ ﻞِ َﺀ ﻻ ﺁ : (34) [7] 69, 74; [53] 55; [55] 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 َﺎﺱَﻟﹾﻴِﺇ : (2) [6] 85; [37] 123 1) [37] 130) : ﺇِ ﻟ ﻴَ ﺎ ﺳِ ﲔَ 1) [20] 107) : ﺃﹶﻣْﺘًﺎ 1) [57] 16) : ﺃﹶ ﻣَ ﺪُ ﺍًﺪَﺃﹶﻣ : (3) [3] 30; [18] 12; [72] 25 َﺮ َﻣ ﺃﹶ : (7) [2] 27; [4] 114; [7] 29; [12] 40; [13] 21, 25; [96] 12 1) [7] 12) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮْ ﺗُ ﻚَ 1) [5] 117) : ﺃﹶﻣَﺮْﺗَﻨِﻲ 1) [24] 53) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮْ ﺗَ ﻬُ ﻢْ 1) [2] 222) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻛﹸ ﻢُ 1) [7] 28) : ﺃﹶﻣَﺮَﻧَﺎ 1) [17] 16) : ﺃﹶﻣَﺮْﻧَﺎ 1) [80] 23) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻩُ 2) [12] 68; [66] 6) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻫُ ﻢْ 1) [22] 41) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮُ ﻭ ﺍ 1) [4] 119) : ﻟﹶ ﺂ ﻣُ ﺮَ ﻧﱠ ﻬُ ﻢْ 1) [12] 32) : ﺁ ﻣُ ﺮُ ﻩُ 1) [11] 87) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻙَ 1) [25] 60) : ﺗَﺄﹾﻣُﺮُﻧَﺎ 1) [52] 32) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

4) [2] 44; [3] 110)
ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[7] 110; [26] 35 1) [34] 33) : ﺗَﺄﹾﻣُﺮُﻭﻧَﻨَﺎ 1) [39] 64) : ﺗَ ﺄﹾﻣُ ﺮُ ﻭ ﻧﱢ ﻲ ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ : (1) [27] 33 ُﺮ ُﻣ ﺄﹾ َﻳ : (5) [7] 28; [16] 76, 90; [19] 55; [24] 21 ,7) [2] 67, 93, 169) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻛﹸ ﻢْ 268; [3] 80; [4] 58 1) [7] 157) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ ,7) [3] 21, 104) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ 114; [4] 37; [9] 67, 71; [57] 24 ْﺮُﻣ ﺃﹾ َﻭ : (4) [7] 145, 199; [20] 132; [31] 17

11) [6] 14, 163)
ﺃﹸ ﻣِ ﺮْ ﺕُ

[10] 72, 104; [13] 36; [27] 91; [39] 11, 12; [40] 66; [42] 15 َﺕ ْﺮ ِﻣ ﺃﹸ : (2) [11] 112; [42] 15 1) [6] 71) : ﺃﹸﻣِﺮْﻧَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 18

3) [4] 60; [9] 31)
ﺃﹸ ﻣِ ﺮُ ﻭ ﺍ

[98] 5 ُﺮ َﻣ ْﺆ ُﺗ : (2) [15] 94; [37] 102 2) [2] 68; [15] 65) : ﺗُﺆْﻣَﺮُﻭﻥﹶ 2) [16] 50; [66] 6) : ﻳُﺆْﻣَﺮُﻭﻥﹶ 1) [28] 20) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗَ ﻤِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ 1) [65] 6) : ﻭَ ﺃﹾ ﺗَ ﻤِ ﺮُ ﻭ ﺍ ﺮْﺍﻟﹾﺄﹶﻣ : (72) [2] 210; [3] 128, 152, 154, 159; [4] 47, 59, 83; [5] 52; [6] 8, 58; [7] 54, 77, 150; [8] 43; [9] 48, 106; [10] 3, 31; [11] 43, 44, 59, 73, 76, 97, 101, 123; [12] 41; [13] 2, 11, 31; [14] 22; [15] 66; [16] 1, 33, 77; [17] 85; [18] 50; [19] 39, 64; [22] 67; [24] 62; [26] 151; [27] 33; [28] 44; [30] 4; [32] 5; [33] 37, 38; [40] 78; [44] 4; [45] 17, 18; [46] 25; [47] 21, 26; [49] 7, 9; [50] 5; [51] 44; [54] 3, 12; [57] 14; [65] 5, 8, 12; [82] 19; [97] 4 ﺍًﺮْﺃﹶﻣ : (17) [2] 117; [3] 47; [8] 42, 44; [12] 18, 83; [18] 69; [19] 21, 35; [27] 32; [33] 36; [40] 68; [43] 79; [44] 5; [51] 4; [65] 1; [79] 5 3) [10] 71; [18] 16) : ﺃﹶ ﻣْ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ ﺎَﻧِﺮْﺃﹶﻣ : (16) [3] 147; [9] 50; [10] 24; [11] 40, 58, 66, 82, 94; [18] 10, 88; [21] 73; [23] 27; [32] 24; [34] 12; [42] 52; [54] 50 ِﻩ ِﺮ ْﻣ ﺃﹶ : (21) [2] 109, 275; [5] 95; [9] 24; [12] 21; [14] 32; [16] 2, 12; [18] 28; [21] 27, 81; [22] 65; [24] 63; [30] 25, 46; [36] 82; [38] 36; [40] 15; [45] 12; [65] 3, 4 ﺎَﻫَﺮْﺃﹶﻣ : (3) [41] 12; [65] 9 [12) [6] 159; [12) : ﺃﹶ ﻣْ ﺮُ ﻫُ ﻢْ 15, 102; [18] 21; [20] 62; [21] 93; [23] 53; [33] 36; [42] 38; [59] 15; [64] 5 ﻱِﺮْﺃﹶﻣ : (8) [18] 73, 82; [20] 26, 32, 90, 93; [27] 32; [40] 44 [13) [2] 210; [3) : ﺍ ﻷُ ﻣُ ﻮ ﺭُ 109, 186; [8] 44; [9] 48; [22] 41, 76; [31] 17, 22; [35] 4; [42] 43, 53; [57] 5 1) [9] 112) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﻣِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ 1) [12] 53) : ﺃﹶ ﻣﱠ ﺎ ﺭَ ﺓﹲ 1) [18] 71) : ﺇِﻣْﺮًﺍ ِﺲ ْﻣ َﻷ ﺍ : (4) [10] 24; [28] 18, 19, 82 1) [15] 3) : ﺍ ﻷَ ﻣَ ﻞﹸ ﻼَﺃﹶﻣ : (1) [18] 46 1) [5] 2) : ﺁ ﻣﱢ ﲔَ ﺃﻡ : (9) [3] 7; [6] 92; [7] 150; [13] 39; [20] 94; [28] 7, 10; [42] 7; [43] 4 ﺃﻣﻚ : (3) [19] 28; [20] 38, 40 ﺃﻣﻪ : (10) [4] 11; [5] 17, 75; [23] 50; [28] 13; [31] 14; [46] 15; [80] 35; [101] 9 ﺎَﺃﹸﻣﱢﻬ : (1) [28] 59 1) [5] 116) : ﺃﹸ ﻣﱢ ﻲَ 1) [4] 23) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺕُ [7) [4] 23; [16) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ 78; [24] 61; [33] 4; [39] 6; [53] 32 3) [33] 6; [58] 2) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺗُ ﻬُ ﻢْ ﺃﻣﺔ : (49) [2] 128, 134, 141, 143, 213; [3] 104, 110, 113; [4] 41; [5] 48, 66; [6] 108; [7] 34, 38, 159, 164, 181; [10] 19, 47, 49; [11] 8, 118; [12] 45; [13] 30; [15] 5; [16] 36, 84, 89, 92, 93, 120; [21] 92; [22] 34, 67; [23] 43, 44, 52; [27] 83; [28] 23, 75; [35] 24; [40] 5; [42] 8; [43] 22, 23, 33; [45] 28 2) [21] 92; [23] 52) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ ٌﻢ َﻣ ﺃﹸ : (11) [6] 38, 42; [7] 38; [11] 48; [13] 30; [16] 63; [29] 18; [35] 42; [41] 25; [46] 18 ﺎًﻤَﺃﹸﻣ : (2) [7] 160, 168 1) [75] 5) : ﺃﹶ ﻣَ ﺎ ﻣَ ﻪُ ٍﻡ ﺎ َﻣ ِﺇ : (2) [15] 79; [36] 12

4) [2] 124; [11] 17)
ﺇِ ﻣَ ﺎ ﻣً ﺎ

[25] 74; [46] 12 1) [17] 71) : ﺇِ ﻣَ ﺎ ﻣِ ﻬِ ﻢْ ﺔﹶ ﻤﱠ ِﺋ ﺃﹶ : (5) [9] 12; [21] 73; [28] 5, 41; [32] 24 2) [7] 157, 158) : ﺍ ﻷُ ﻣﱢ ﻲﱠ 1) [2] 78) : ﺃﹸ ﻣﱢ ﻴﱡ ﻮ ﻥﹶ [3) [3] 20, 75; [62) : ﺍ ﻷُ ﻣﱢ ﻴﱢ ﲔَ 2 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 19 َﻦ ِﻣ ﺃﹶ : (4) [2] 283; [7] 97, 98; [16] 45 1) [12] 64) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ [6) [2] 196, 239; [17) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨْ ﺘُ ﻢْ 68, 69; [67] 16, 17 2) [7] 99; [12] 107) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ 1) [12] 64) : ﺁ ﻣَ ﻨُ ﻜﹸ ﻢْ 1) [12] 11) : ﺗَﺄﹾﻣَﻨﱠﺎ 2) [3] 75) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨْ ﻪُ 1) [7] 99) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻦُ 1) [4] 91) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨُ ﻮ ﺍ 1) [4] 91) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ َﻦ َﻣ ﺁ : (33) [2] 13, 62, 126, 177, 253, 285; [3] 99, 110; [4] 55; [5] 69; [6] 48; [7] 75, 86; [9] 18, 19; [10] 83, 99; [11] 36, 40; [18] 88; [19] 60; [20] 82; [25] 70; [28] 67, 80; [29] 26; [34] 37; [40] 30, 38; [46] 10 ْﺖ َﻨ َﻣ ﺁ : (5) [6] 158; [10] 90, 98; [21] 6; [61] 14 ُﺖ ْﻨ َﻣ ﺁ : (3) [10] 90; [36] 25; [42] 15

10) [2] 137; [4] 147)
ﺁ ﻣَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

[5] 12; [7] 76, 123; [8] 41; [10] 51, 84; [20] 71; [26] 49 ﻨﱠﺎَﺁﻣ : (33) [2] 8, 14, 76, 136; [3] 7, 16, 52, 53, 84, 119, 193; [5] 41, 59, 61, 83, 111; [7] 121, 126; [20] 70, 73; [23] 109; [24] 47; [26] 47; [28] 53; [29] 2, 10, 46; [34] 52; [40] 84; [49] 14; [67] 29; [72] 2, 13 1) [106] 4) : ﺁ ﻣَ ﻨَ ﻬُ ﻢْ ﻮﺍُﻨَﺁﻣ : (258) [2] 9, 14, 25, 26, 62, 76, 82, 103, 104, 137, 153, 165, 172, 178, 183, 208, 212, 213, 214, 218, 249, 254, 257, 264, 267, 277, 278, 282; [3] 57, 68, 72, 100, 102, 118, 130, 140, 141, 149, 156, 200; [4] 19, 29, 39, 43, 51, 57, 59, 60, 71, 76, 94, 122, 135, 136, 137, 144, 152, 173, 175; [5] 1, 2, 6, 8, 9, 11, 35, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 69, 82, 87, 90, 93, 94, 95, 101, 105, 106; [6] 82; [7] 32, 42, 87, 88, 96, 153, 157; [8] 12, 15, 20, 24, 27, 29, 45, 72, 74, 75; [9] 20, 23, 28, 34, 38, 61, 88, 113, 119, 123, 124; [10] 2, 4, 9, 63, 98, 103; [11] 23, 29, 58, 66, 94; [12] 57; [13] 28, 29, 31; [14] 23, 27, 31; [16] 99, 102; [18] 13, 30, 107; [19] 73, 96; [22] 14, 17, 23, 38, 50, 54, 56, 77; [24] 19, 21, 27, 55, 58, 62; [26] 227; [27] 53; [29] 7, 9, 11, 12, 52, 56, 58; [30] 15, 45; [31] 8; [32] 19; [33] 9, 41, 49, 53, 56, 69, 70; [34] 4; [35] 7; [36] 47; [37] 148; [38] 24, 28; [39] 10; [40] 7, 25, 35, 51, 58; [41] 8, 18, 44; [42] 18, 22, 23, 26, 36, 45; [43] 69; [45] 14, 21, 30; [46] 11; [47] 2, 3, 7, 11, 12, 20, 33; [48] 29; [49] 1, 2, 6, 11, 12, 15; [52] 21; [57] 7, 13, 16, 19, 21, 27, 28; [58] 9, 10, 11, 12; [59] 10, 18; [60] 1, 10, 13; [61] 2, 10, 14; [62] 9; [63] 3, 9; [64] 14; [65] 10, 11; [66] 6, 8, 11; [74] 31; [83] 29, 34; [84] 25; [85] 11; [90] 17; [95] 6; [98] 7; [103] 3 ْﻦ ِﻣ ْﺆ ُﺗ : (3) [2] 260; [5] 41; [10] 100 1) [3] 81) : ﻟﹶ ﺘُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻦﱠ

12) [3] 73, 179)
ﺗُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ

[17] 107; [40] 12; [44] 21; [47] 36; [48] 9; [49] 14; [57] 8; [58] 4; [60] 1, 4 ,8) [2] 85; [3] 110) : ﺗُ ﺆْ ﻣِﻨُ ﻮ ﻥﹶ 119; [4] 59; [24] 2; [57] 8; [61] 11; [69] 41 ُﻦ ِﻣ ْﺆ ُﻧ : (13) [2] 13, 55, 91; [3] 183; [4] 150; [5] 84; [6] 124; [9] 94; [17] 90, 93; [23] 47; [26] 111; [34] 31 1) [7] 134) : ﻟﹶ ﻨُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻦﱠ ,28) [2] 232, 256) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻦُ 264; [3] 199; [7] 158; [9] 61, 99; [10] 40; [11] 36; [12] 106; [18] 29; [20] 16, 127; [27] 81; [29] 47; [30] 53; [32] 15; [34] 21; [40] 27; [48] 13; [64] 9, 11; [65] 2, 11; [69] 33; [72] 13 2) [2] 221, 228) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻦﱠ 1) [4] 159) : ﻟﹶ ﻴُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻦﱠ 1) [6] 109) : ﻟﹶ ﻴُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻦﱠ ,18) [2] 75, 186) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ 221; [6] 25, 110, 111; [7] 87, 101, 146; [10] 13, 74, 88; [17] 94; [18] 6, 55; [22] 54; [33] 19; [85] 8 ﻮﻥﹶُﻨِﻣْﺆُﻳ : (87) [2] 3, 4, 6, 88, 100, 121; [3] 114; [4] 38, 46, 51, 65, 155, 162; [5] 81; [6] 12, 20, 54, 92, 99, 109, 113, 125, 150, 154; [7] 27, 52, 156, 185, 188, 203; [8] 55; [9] 29, 44, 45; [10] 33, 96, 101; [11] 17, 121; [12] 37, 111; [13] 1; [15] 13; [16] 22, 60, 64, 72, 79, 104, 105; [17] 10, 45; [19] 39; [21] 6, 30; [23] 44, 58, 74; [24] 62; [26] 201; [27] 4, 86; [28] 3, 52; [29] 24, 47, 51, 67; [30] 37; [34] 8; [36] 7, 10; [39] 45, 52; [40] 7, 59; [41] 44; [42] 18; [43] 88; [45] 6; [52] 33; [53] 27; [58] 22; [77] 50; [84] 20 1) [46] 17) : ﺁ ﻣِ ﻦْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 20 ﻮﺍُﻨِﺁﻣ : (18) [2] 13, 41, 91; [3] 72, 179, 193; [4] 47, 136, 170, 171; [5] 111; [7] 158; [9] 86; [17] 107; [46] 31; [57] 7, 28; [64] 8 1) [2] 283) : ﺍ ﺅْ ﺗُ ﻤِ ﻦَ ﺎًﻨِﺁﻣ : (6) [2] 126; [3] 97; [14] 35; [28] 57; [29] 67; [41] 40 1) [16] 112) : ﺁ ﻣِ ﻨَ ﺔﹰ 2) [27] 89; [34] 37) : ﺁ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ َﲔ ِﻨ ِﻣ ﺁ : (8) [12] 99; [15] 46, 82; [26] 146; [28] 31; [34] 18; [44] 55; [48] 27 1) [33] 72) : ﺍ ﻷَ ﻣَ ﺎ ﻧَ ﺔﹶ 1) [2] 283) : ﺃﹶ ﻣَ ﺎ ﻧَ ﺘَ ﻪُ 1) [4] 58) : ﺍﻷَﻣَﺎﻧَﺎﺕِ 1) [8] 27) : ﺃﹶﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻜﹸﻢْ 2) [23] 8; [70] 32) : ﺃﹶﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ ِﻦ ْﻣ َﻷ ﺍ : (3) [4] 83; [6] 81, 82 ﺎًﻨْﺃﹶﻣ : (2) [2] 125; [24] 55 ﺔﹰ َﻨ َﻣ ﺃﹶ : (2) [3] 154; [8] 11 ﲔِﺃﹶﻣ : (13) [7] 68; [12] 54; [26] 107, 125, 143, 162, 178, 193; [27] 39; [28] 26; [44] 18, 51; [81] 21 [17) [2] 108; [3) : ﺍ ﻹِ ﳝَ ﺎ ﻥِ 167, 177, 193; [5] 5; [9] 23; [16] 106; [30] 56; [40] 10; [42] 52; [49] 7, 11, 14, 17; [58] 22; [59] 9, 10 1) [52] 21) : ﺇِ ﳝَ ﺎ ﻥٍ ﺎًﺎﻧَﳝِﺇ : (7) [3] 173; [8] 2; [9] 124; [33] 22; [48] 4; [74] 31 ْﺎﻧﻜﹸﻢَﳝِﺇ : (7) [2] 93, 109, 143; [3] 100, 106; [4] 25; [9] 66 ﻪَﺎﻧَﳝِﺇ : (2) [16] 106; [40] 28 3) [6] 158; [10] 98) : ﺇِ ﳝَ ﺎ ﻬﹶ ﺎ 1) [60] 10) : ﺑﺈِﳝَﺎﻧِﻬِﻦﱠ ﻣﺄﻣﻨﻪ : (1) [9] 6 1) [70] 28) : ﻣَ ﺄﹾ ﻣُ ﻮ ﻥٍ ﻦِﻣْﺆُﻣ : (15) [2] 221; [4] 92, 124; [9] 10; [12] 17; [16] 97; [17] 19; [20] 112; [21] 94; [33] 36; [40] 28, 40; [59] 23; [64] 2

7) [4] 92, 93, 94)
ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎ

[20] 75; [32] 18; [71] 28 1) [18] 80) : ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻴْ ﻦِ [35) [2] 285; [3) : ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﻥ 28, 110, 122, 160; [4] 162; [5] 11, 88; [7] 75; [8] 2, 4, 74; [9] 51, 71, 105, 122; [14] 11; [23] 1; [24] 12, 31, 62; [30] 4; [33] 11, 22; [34] 41; [44] 12; [48] 12, 25; [49] 10, 15; [58] 10; [60] 11; [64] 13; [74] 31

6) [2] 221; [4] 92)
ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﺔﹲ

[33] 36, 50

22) [4] 25; [5] 5)
ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﺎ ﺕ

[9] 71, 72; [24] 12, 23, 31; [33] 35, 49, 58, 73; [47] 19; [48] 5, 25; [57] 12; [60] 10, 12; [66] 5; [71] 28; [85] 10 1) [2] 221) : ﻟﹶ ﺄﹶ ﻣَ ﺔﹲ 1) [24] 32) : ﺇِﻣَﺎﺋِﻜﹸﻢْ ﺜﹶﻰْﺃﹸﻧ : (18) [2] 178; [3] 36, 195; [4] 124; [13] 8; [16] 58, 97; [35] 11; [40] 40; [41] 47; [49] 13; [53] 21, 27, 45; [75] 39; [92] 3 [4) [4] 11, 176; [6) : ﺍ ﻷُ ﻧْ ﺜﹶ ﻴَ ﻴْﻦِ 143 ﺎﺛﹰﺎَﻧِﺇ : (6) [4] 117; [17] 40; [37] 150; [42] 49, 50; [43] 19 1) [28] 29) : ﺁ ﻧَ ﺲَ ُﺖ ْﺴ َﻧ ﺁ : (3) [20] 10; [27] 7; [28] 29 1) [4] 6) : ﺁ ﻧَ ﺴْ ﺘُ ﻢْ 1) [24] 27) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﻧِ ﺴُ ﻮ ﺍ ﺲْﻧِﺇ : (18) [6] 112, 128, 130; [7] 38, 179; [17] 88; [27] 17; [41] 25, 29; [46] 18; [51] 56; [55] 33, 39, 56, 74; [72] 5, 6 [65) [4] 28; [10) : ﺍ ﻟﹾ ﺈِ ﻧْ ﺴَ ﺎ ﻥ 12; [11] 9; [12] 5; [14] 34; [15] 26; [16] 4; [17] 11, 13, 53, 67, 83, 100; [18] 54; [19] 66, 67; [21] 37; [22] 66; [23] 12; [25] 29; [29] 8; [31] 14; [32] 7; [33] 72; [36] 77; [39] 8, 49; [41] 49, 51; [42] 48; [43] 15; [46] 15; [50] 16; [53] 24, 39; [55] 3, 14; [59] 16; [70] 19; [75] 3, 5, 10, 13, 14, 36; [76] 1, 2; [79] 35; [80] 17, 24; [82] 6; [84] 6; [86] 5; [89] 15, 23; [90] 4; [95] 4; [96] 2, 5, 6; [99] 3; [100] 6; [103] 2 ٍﺎﺱَﺃﹸﻧ : (5) [2] 60; [7] 82, 160; [17] 71; [27] 56 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 21 1) [25] 49) : ﺃﹶﻧَﺎﺳِﻲﱠ 1) [19] 26) : ﺇِﻧْﺴِﻴﺎ 1) [33] 53) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﻧِ ﺴِ ﲔَ 2) [5] 45) : ﺃﹶَ ﻧْ ﻒ ﻔﹰﺎِﺁﻧ : (1) [47] 16 1) [55] 10) : ﻟِﻸَﻧَﺎﻡِ ﺃﹶﻧﱠﻰ : (28) [2] 223, 247, 259; [3] 37, 40, 47, 165; [5] 75; [6] 95, 101; [9] 30; [10] 32, 34; [19] 8, 20; [23] 89; [29] 61; [34] 52; [35] 3; [36] 66; [39] 6; [40] 62, 69; [43] 87; [44] 13; [47] 18; [63] 4; [89] 23 1) [57] 16) : ﻳَ ﺄﹾ ﻥِ ٍﻥ ﺁ : (1) [55] 44 ٍﺔ َﻴ ِﻧ ﺁ : (2) [76] 15; [88] 5 َﺎﺀَﺁﻧ : (3) [3] 113; [20] 130; [39] 9 1) [33] 53) : ﺇِﻧَﺎﻩُ ﻞْﺃﹶﻫ : (54) [2] 105, 109; [3] 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199; [4] 123, 153, 159, 171; [5] 15, 19, 47, 59, 65, 68, 77; [7] 96, 97, 98; [9] 101, 120; [11] 73; [12] 109; [15] 67; [16] 43; [18] 77; [20] 40; [21] 7; [28] 12, 45; [29] 31, 34, 46; [33] 13, 26, 33; [38] 64; [57] 29; [59] 2, 7, 11; [74] 56; [98] 1, 6 َﻠﻚْﺃﹶﻫ : (9) [3] 121; [11] 40, 46, 81; [12] 25; [15] 65; [20] 132; [23] 27; [29] 33 1) [12] 93) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻜﹸ ﻢْ ﺎَﻠﻨْﺃﹶﻫ : (3) [12] 65, 88; [52] 26 ﺃﻫﻠﻪ : (27) [2] 126, 196, 217; [4] 35, 92; [7] 83; [19] 55; [20] 10; [21] 76, 84; [26] 170; [27] 7, 49, 57; [28] 29; [29] 32; [35] 43; [37] 76, 134; [38] 43; [51] 26; [75] 33; [84] 9, 13 ﺎَﻠﻬْﺃﹶﻫ : (20) [4] 35, 58, 75; [6] 131; [7] 94, 100, 123; [10] 24; [11] 117; [12] 26; [18] 71, 77; [19] 16; [24] 27; [27] 34; [28] 4, 15, 59; [29] 31; [48] 26

3) [12] 62; [36] 50)
ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻬِ ﻢْ

[83] 31 1) [4] 25) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻬِ ﻦﱠ 1) [48] 11) : ﺃﹶﻫْﻠﹸﻮﻧَﺎ ﻲِﻠْﺃﹶﻫ : (3) [11] 45; [20] 29; [26] 169 2) [5] 89; [66] 6) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ [3) [39] 15; [42) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻴ ﻬِ ﻢْ 45; [48] 12 ﻲِﺃﹶﻭﱢﺑ : (1) [34] 10 1) [88] 25) : ﺇِﻳَﺎﺑَﻬُﻢْ ٌﺏ ﺍ ﻭﱠ ﺃﹶ : (5) [38] 17, 19, 30, 44; [50] 32 1) [17] 25) : ﻟِ ﻸَ ﻭﱠ ﺍ ﺑِ ﲔَ ﺂﺏَﻣ : (6) [3] 14; [13] 29; [38] 25, 40, 49, 55 1) [13] 36) : ﻣَ ﺂ ﺏِ ﺎًﺂﺑَﻣ : (2) [78] 22, 39 1) [2] 255) : ﻳَ ﺌﹸ ﻮ ﺩُ ﻩُ ,7) [12] 6, 21, 44) : ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻞِ 100, 101; [18] 78, 82 2) [4] 59; [17] 35) : ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻼ

8) [3] 7; [7] 53)
ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻠِ ﻪ

[10] 39; [12] 36, 37, 45 ﺁﻝ : (26) [2] 49, 50, 248; [3] 11, 33; [4] 54; [7] 130, 141; [8] 52, 54; [12] 6; [14] 6; [15] 59, 61; [19] 6; [27] 56; [28] 8; [34] 13; [40] 28, 45, 46; [54] 34, 41 ﺃﻭﻝ : (23) [2] 41; [3] 96; [6] 14, 94, 110, 163; [7] 143; [9] 13, 83, 108; [17] 7, 51; [18] 48; [20] 65; [21] 104; [26] 51; [36] 79; [39] 12; [41] 21; [43] 81; [50] 15; [57] 3; [59] 2 1) [5] 114) : ﻷَﻭﱠﻟِﻨَﺎ ﻭﱠﻟﹸﻮﻥﹶَﺍﻷ : (6) [9] 100; [17] 59; [21] 5; [23] 81; [37] 17; [56] 48 ﲔِﺍﻟﹾﺄﹶﻭﱠﻟ : (32) [6] 25; [8] 31, 38; [15] 10, 13; [16] 24; [18] 55; [23] 24, 68, 83; [25] 5; [26] 26, 137, 184, 196; [27] 68; [28] 36; [35] 43; [37] 71, 126, 168; [43] 6, 8; [44] 8; [46] 17; [56] 13, 39, 49; [68] 15; [77] 16, 38; [83] 13 ﻭﻟﹶﻰُﺍﻷ : (17) [20] 21, 51, 133; [28] 43, 70; [33] 33; [37] 59; [44] 35, 56; [53] 25, 50, 56; [56] 62; [79] 25; [87] 18; [92] 13; [93] 4 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 22 2) [7] 38, 39) : ﺃﹸ ﻭ ﻻ ﻫُ ﻢْ 1) [17] 5) : ﺃﹸﻭﻻﻫُﻤَﺎ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ : (17) [2] 269; [3] 7, 18; [4] 8; [8] 75; [9] 86; [11] 116; [13] 19; [14] 52; [24] 22; [27] 33; [33] 6; [38] 29; [39] 9, 18; [46] 35 ﻲِﺃﹸﻭﻟ : (26) [2] 179, 197; [3] 13, 190; [4] 59, 83, 95; [5] 100; [9] 113; [12] 111; [17] 5; [20] 54, 128; [24] 22, 31, 44; [28] 76; [35] 1; [38] 43, 45; [39] 21; [40] 54; [48] 16; [59] 2; [65] 10; [73] 11 2) [65] 4, 6) : ﺃﹸ ﻭ ﻻ ﺕُ ِﺀ ﻻ ﻭ ﺃﹸ : (2) [3] 119; [20] 84 ِﺀ ﻻ ُﺆ َﻫ : (46) [2] 31, 85; [3] 66; [4] 41, 51, 78, 109, 143; [5] 53; [6] 53, 89; [7] 38, 49, 139; [8] 49; [10] 18; [11] 18, 78, 109; [15] 66, 68, 71; [16] 86, 89; [17] 20, 102; [18] 15; [21] 44, 65, 99; [25] 17; [26] 54; [28] 63; [29] 47; [34] 40; [38] 15; [39] 51; [43] 29, 88; [44] 22, 34; [47] 38; [76] 27; [83] 32 ,204) [2] 5, 16, 27) : ﺃﹸ ﻭ ﻟﹶ ﺌِ ﻚَ 39, 81, 82, 86, 114, 121, 157, 159, 160, 161, 174, 175, 177, 202, 217, 218, 221, 229, 257, 275; [3] 10, 22, 77, 82, 87, 90, 91, 94, 104, 105, 114, 116, 136, 199; [4] 17, 18, 52, 63, 69, 97, 99, 121, 124, 146, 151, 152, 162; [5] 10, 41, 43, 44, 45, 47, 60, 86; [6] 70, 82, 89, 90; [7] 8, 9, 36, 37, 42, 157, 178, 179; [8] 4, 37, 72, 74, 75; [9] 10, 17, 18, 20, 23, 69, 71, 88; [10] 8, 26, 27; [11] 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23; [13] 5, 18, 22, 25; [14] 3; [16] 105, 108; [17] 19, 36, 57, 71; [18] 31, 105; [19] 58, 60; [20] 75; [21] 101; [22] 51, 57; [23] 7, 10, 61, 102, 103; [24] 4, 13, 26, 47, 50, 51, 52, 55, 62; [25] 34, 70, 75; [27] 5; [28] 54; [29] 23, 52; [30] 16, 38, 39; [31] 5, 6; [33] 19; [34] 4, 5, 37, 38; [35] 10; [37] 41; [38] 13; [39] 18, 22, 33, 63; [40] 40; [41] 44; [42] 41, 42; [45] 9; [46] 14, 16, 18, 32; [47] 16, 23; [49] 3, 7, 11, 15; [56] 11; [57] 10, 19; [58] 17, 19, 20, 22; [59] 8, 9, 19; [60] 9; [63] 9; [64] 10, 16; [70] 31, 35; [72] 14; [80] 42; [83] 4; [90] 18; [98] 6, 7 2) [4] 91; [54] 43) : ﺃﹸ ﻭ ﻟﹶ ﺌِ ﻜﹸ ﻢْ ٌﻩ ﺍ ﻭﱠ ﺃﹶ : (2) [9] 114; [11] 75 ﻯَﺃﹶﻭ : (1) [18] 10 1) [18] 63) : ﺃﹶﻭَﻳْﻨَﺎ ﻱِﺁﻭ : (2) [11] 43, 80 ﻭﺍُﻓﹶﺄﹾﻭ : (1) [18] 16 ﻯَﺁﻭ : (3) [12] 69, 99; [93] 6 1) [8] 26) : ﻓﹶ ﺂ ﻭَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ ﺍْﻭَﺁﻭ : (2) [8] 72, 74 1) [23] 50) : ﺁﻭَﻳْﻨَﺎﻫُﻤَﺎ 1) [33] 51) : ﺗُﺆْﻭِﻱ 1) [70] 13) : ﺗُﺆْﻭِﻳﻪِ ﻯَﺄﹾﻭَﺍﻟﹾﻤ : (4) [32] 19; [53] 15; [79] 39, 41 [3) [29] 25; [45) : ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻛﹸ ﻢُ 34; [57] 15

3) [3] 162; [5] 72)
ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻩُ

[8] 16

12) [3] 151, 197)
ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻫُ ﻢُ

[4] 97, 121; [9] 73, 95; [10] 8; [13] 18; [17] 97; [24] 57; [32] 20; [66] 9 ﻱِﺇ : (1) [10] 53 ﺔَﺁﻳ : (84) [2] 106, 118, 145, 211, 248, 259; [3] 13, 41, 49, 50; [5] 114; [6] 4, 25, 35, 37, 109, 124; [7] 73, 106, 132, 146, 203; [10] 20, 92, 97; [11] 64, 103; [12] 105; [13] 7, 27, 38; [15] 77; [16] 11, 13, 65, 67, 69, 101; [17] 12; [19] 10, 21; [20] 22, 47, 133; [21] 5, 91; [23] 50; [25] 37; [26] 4, 8, 67, 103, 121, 128, 139, 154, 158, 174, 190, 197; [27] 52; [29] 15, 35, 44; [30] 58; [34] 9, 15; [36] 33, 37, 41, 46; [37] 14; [40] 78; [43] 48; [48] 20; [51] 37; [54] 2, 15; [79] 20 َﻚ ُﺘ َﻳ ﺁ : (2) [3] 41; [19] 10 1) [17] 12) : ﺁ ﻳَ ﺘَ ﻴْ ﻦِ ﺎﺕَﺁﻳ : (148) [2] 61, 99, 118, 164, 219, 231, 252, 266; [3] 4, 7, 19, 21, 58, 70, 97, 98, 101, 108, 112, 113, 118, 190, 199; [4] 140, 155; [5] 75; [6] 4, 27, 33, 46, 55, 65, 97, 98, 99, 105, 109, 126, 157, 158; [7] 26, 32, 58, 126, 133, 174; [8] 52, 54; [9] 9, 11; [10] 1, 5, 6, 24, 67, 71, 95, 101; [11] 59; [12] 1, 7, 35; [13] 1, 2, 3, 4; [14] 5; [15] 1, 75; [16] 12, 79, 104, 105; [17] 59, 101; [18] 17, 57, 105; [19] 58; [20] 54, 127, 128; [22] 16; [23] 30, 58; [24] 1, 18, 34, 46, 58, 61; [25] 73; [26] 2; [27] 1, 12, 86; [28] 2, 87; [29] 23, 24, 49, 50; [30] 10, 21, 22, 23, 24, 28, 37; [31] 2, 31; [32] 22, 26; [33] 34; [34] 19; [36] 46; [39] 42, 52, 63, 71; [40] 4, 35, 56, 63, 69, 81; [42] 33; [44] 33; [45] 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 35; [46] 26, 27; [51] 20; [53] 18; [57] 9, 17; [58] 5; [62] 5; [65] 11 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 23 َﻚِﺎﺗَﺁﻳ : (3) [2] 129; [20] 134; [28] 47 ﺎَﺎﺗﻨَﺁﻳ : (92) [2] 39, 151; [3] 11; [4] 56; [5] 10, 86; [6] 39, 49, 54, 68, 150, 157; [7] 9, 36, 40, 51, 64, 72, 103, 136, 146, 147, 156, 175, 176, 177, 182; [8] 31; [10] 7, 15, 21, 73, 75, 92; [11] 96; [14] 5; [15] 81; [17] 1, 98; [18] 9; [19] 73, 77; [20] 23, 56, 126; [21] 77; [22] 51, 57, 72; [23] 45; [25] 36; [26] 15; [27] 13, 81, 82, 83; [28] 35, 36, 45, 59; [29] 47, 49; [30] 16, 53; [31] 7, 32; [32] 15, 24; [34] 5, 38, 43; [40] 23; [41] 15, 28, 40, 53; [42] 35; [43] 46, 47, 69; [45] 9, 25; [46] 7; [54] 42; [57] 19; [64] 10; [68] 15; [74] 16; [78] 28; [83] 13; [90] 19 ﺎﺗﻪَﺁﻳ : (37) [2] 73, 187, 221, 242; [3] 103, 164; [5] 89; [6] 21, 93, 118; [7] 37; [8] 2; [9] 65; [10] 17; [11] 1; [22] 52; [24] 59; [27] 93; [30] 20, 21, 22, 23, 24, 25, 46; [31] 31; [38] 29; [40] 13, 81; [41] 3, 37, 39, 44; [42] 29, 32; [45] 6; [62] 2 1) [21] 32) : ﺁﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ﻲِﺎﺗَﺁﻳ : (14) [2] 41; [5] 44; [6] 130; [7] 35, 146; [18] 56, 106; [20] 42; [21] 37; [23] 66, 105; [27] 84; [39] 59; [45] 31 َﺏ ﻮ ﻳﱡ ﺃﹶ : (4) [4] 163; [6] 84; [21] 83; [38] 41 1) [5] 110) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪْ ﺗُ ﻚَ 1) [8] 62) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻙَ 1) [8] 26) : ﺃﹶ ﻳﱠﺪَ ﻛﹸ ﻢْ 1) [61] 14) : ﺃﹶﻳﱠﺪْﻧَﺎ ُﺎﻩَﻧْﺃﹶﻳﱠﺪ : (2) [2] 87, 253 1) [9] 40) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻩُ 1) [58] 22) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻫُ ﻢْ 1) [3] 13) : ﻳُ ﺆَ ﻳﱢ ﺪُ 1) [38] 17) : ﺍ ﻷَ ﻳْ ﺪِ 1) [51] 47) : ﺃﹶ ﻳْ ﺪٍ [4) [15] 78; [26) : ﺍ ﻷَ ﻳْ ﻜﹶ ﺔِ 176; [38] 13; [50] 14 1) [24] 32) : ﺍﻷَ ﻳَ ﺎ ﻣَ ﻰ ﺍﻟﹾﺂﻥ : (8) [2] 71, 187; [4] 18; [8] 66; [10] 51, 91; [12] 51; [72] 9 ﺃﹶﻳﱠﺎﻥﹶ : (6) [7] 187; [16] 21; [27] 65; [51] 12; [75] 6; [79] 42 َﻦ ْﻳ ﺃﹶ : (7) [6] 22; [16] 27; [28] 62, 74; [41] 47; [75] 10; [81] 26 ﺎَﻤَﻨْﺃﹶﻳ : (19) [2] 115, 148; [3] 112; [4] 78; [7] 37; [16] 76; [19] 31; [26] 92; [33] 61; [40] 73; [57] 4; [58] 7 ﺃﻱ : (45) [6] 19, 81; [7] 185; [18] 12; [19] 73; [26] 227; [31] 34; [40] 81; [45] 6; [53] 55; [55] 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; [77] 12, 50; [80] 18; [81] 9; [82] 8 ﺎﺃﹶﻳ : (1) [17] 110 ﺎَﻬُﺃﹶﻳﱠﺘ : (2) [12] 70; [89] 27 ْﻢ ﻜﹸ ﻳﱡ ﺃﹶ : (4) [9] 124; [11] 7; [27] 38; [67] 2 ْﺃﹶﻳﻴﱢﻜﹸﻢ : (1) [68] 6 ﺎَﺃﹶﻳﱠﻤ : (1) [28] 28 1) [20] 71) : ﺃﹶ ﻳﱡﻨَﺎ ﺎَﺃﹶﻳﱡﻬ : (153) [2] 21, 104, 153, 168, 172, 178, 183, 208, 254, 264, 267, 278, 282; [3] 100, 102, 118, 130, 149, 156, 200; [4] 1, 19, 29, 43, 47, 59, 71, 94, 133, 135, 136, 144, 170, 174; [5] 1, 2, 6, 8, 11, 35, 41, 51, 54, 57, 67, 87, 90, 94, 95, 101, 105, 106; [7] 158; [8] 15, 20, 24, 27, 29, 45, 64, 65, 70; [9] 23, 28, 34, 38, 73, 119, 123; [10] 23, 57, 104, 108; [12] 43, 46, 78, 88; [15] 6, 57; [18] 19; [22] 1, 5, 49, 73, 77; [23] 51; [24] 21, 27, 31, 58; [27] 16, 18, 29, 32, 38; [28] 38; [31] 33; [33] 1, 9, 28, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 59, 69, 70; [35] 3, 5, 15; [36] 59; [39] 64; [43] 49; [47] 7, 33; [49] 1, 2, 6, 11, 12, 13; [51] 31; [55] 31; [56] 51; [57] 28; [58] 9, 11, 12; [59] 18; [60] 1, 10, 12, 13; [61] 2, 10, 14; [62] 6, 9; [63] 9; [64] 14; [65] 1; [66] 1, 6, 7, 8, 9; [73] 1; [74] 1; [82] 6; [84] 6; [109] 1 ْﻢ ُﻬ ﻳﱡ ﺃﹶ : (6) [3] 44; [4] 11; [17] 57; [18] 7; [19] 69; [68] 40 َﻳﱠﺎﻙِﺇ : (2) [1] 5 ْﻳﱠﺎﻛﹸﻢِﺇ : (6) [4] 131; [17] 31; [29] 60; [34] 24, 40; [60] 1

بEdit

تEdit

ثEdit

جEdit

حEdit

خEdit

دEdit

ذEdit

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن


ه Edit

و Edit

ى Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.