Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

Sorgulamalar

Herkesin katkıda bulunabildiği Özgür Ansiklopedi
Yenişehir Spor Portalına Hoş geldiniz!

23 Temmuz 2021, Cuma

Yenişehir Wikia'deki madde sayısı: 80.288
 

Header blue.jpg
Yenişehir Nüfus Müdürlüğü Personeli
Personel.gif   

Header gold.jpg
Aylık Faaliyet Raporu
Sporkatagorisi.jpg   

İLİMİZ YENİŞEHİR  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.02.2010 İLE 28.02.2010

TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE
İLÇE ADI DOĞUM ÖLÜM EVLENME BOŞANMA SAKLI NÜFUS KAYIT DÜZELTME EVLAT EDİNME TANIMA ADRES GÜNCELLEME VAT. ALMA ÇIKMA VERİLEN NÜFUS CÜZDANLARI VERİLEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
  ERKEK KADIN  
YENİŞEHİR 208 14 99 0 1 0 0 12 1426 2 824 722 1.710
ANAMUR                          
AYDINCIK                          
BOZYAZI                          
ÇAMLIYAYLA                          
ERDEMLİ                           
GÜLNAR                          
MUT                          
SİLİFKE                          
TARSUS                           
TOPLAM                          
                         
                           
Elvan GÜNEŞ             Bahattin AVCI
V.H.K.İ        Nüfus Müdürü

Aylık Faliyet Raporları[]

Disambig.svg Bakınız: Ocak Ayı Faliyet Raporları , Şubat Ayı Faliyet Raporları , Mart Ayı Faliyet Raporları , Nisan Ayı Faliyet Raporları , Mayıs Ayı Faliyet Raporları, Haziran Ayı Faliyet Raporları , Temmuz Ayı Faliyet Raporları

Header green.jpg
Q Matik
Yildiz.gif   

11 ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 5490 sayılı nüfus kanunun nüfus hizmetlerine ait kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin 29. Maddesinin ( d ) fıkrası uyarınca yapılan servislere göre personel görev dağılımı ve görevlerle ilgili ek açıklamalar.

DOĞUM SERVİSİ[]

Görevliler: ŞERİFE ÖZYAVUZ-CANAN AVUR

Görevleri

• Doğum tutanaklarının tutulması,

• Tescil işlemlerinin yapılarak nüfus cüzdanlarının verilmesi

• Doğum servisine konu olan diğer işlemlerin yapılması;

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir. Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.


NÜFUS CÜZDAN SERVİSİ[]

Görevliler: EMİNE ALTAN-ORHAN ÖZMEN-FATMA UZLAR

Görevleri

• Şef tarafından verilen cüzdanları düzenleyip vatandaşa vermeye, korunmaya kilitli çekmecede muhafaza etmeye ve mesai saati sonunda zamanında şefe teslim etmekle yükümlüdürler.

• Cüzdan talep belgeleri cüzdan düzenlemeden önce dikkatlice incelenmeli ve muhafaza edilmeli ve mesaiye 2 saat kala her gün sırayla şef tarafından görevlendirilecek memur tarafından bütün cüzdan talep belgelerini sıraya koyarak dosyaya konulduktan sonra arşiv sorumlusuna teslim edilecektir.

• Cüzdan servisi dışında cüzdan yazan memurların cüzdanı alacak kişinin o anda orada bulunması, cüzdan tesliminde şahsın kendisine teslim edilmesi konusunda özellikle riayet etmeleri gerekmektedir.

• Cüzdan imha işlemlerinin yapılıp her gün günlük listelerinin dosyalanması .

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir.Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

EVLENME SERVİSİ[]

Görevliler'' FİLİZ KORKMAZ

Görevleri

• Evlenmeyle ilgili gelen bütün evrakları kayıt etmeye

• Evlenme bildirimlerini hatasız bilgisayara ve kütüğe işlenmesini ve dayanak belgelerini zamanında özel kütüklere konularak arşiv sorumlusuna teslim etmekle sorumludurlar.

• Aile cüzdanlarının düzenlenerek ilgilisine verilmesi

• Evlenmeye konu olan diğer işlemlerin yapılması.

• İzinli olduğunda görevi Hanife YAVUZ tarafından yürütülecektir.

• Çok dilli belgeler ve yurtdışında verilen nüfus cüzdanların serilerini bilgisayara kayıtlarına işlemek

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

ÖLÜM-VERASET SERVİSİ[]

Görevliler'' SEMRA EPÖZDEMİR

Görevleri

• Sağlık kurumlarından, savcılıklardan, köy muhtarlarından gelen yerli ve misafir ölüm tutanaklarının tescil edilmesi.

• Nüf.kan.168.mad.uyarınca ölüm işlemlerinin yürütülmesi.

• Ölüme konu olan yazışma ve diğer işlemlerin yapılması.

• Sosyal Güvenlik ve Yeşilkart Yazışmalarını yürütmek.

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

• İzinli olduğunda görevi Elvan GÜNEŞ tarafından yürütülecektir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE ADRES KAYIT SERVİSİ[]

Görevliler'' SABAHAT AKIN-HANDAN DOĞANAY-FATMA TURPÇU-YEŞİM ERGAN

Görevleri

• Vatandaşlar tarafından dilekçe karşılığında ve resmi kurumlar dan çeşitli nedenlerle istenilen nüfus kayıtlarının verilmesi

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir.

• çok dilli belgeler ve yurtdışında verilen nüfus cüzdanların serilerini bilgisayara kayıtlarına işlemek.

• Adres beyanı almak, yurt dışı beyanları bilgisayara geçirmek. Ay sonun işlemleriyle forum D çıkarmak ve muhtarlıklara posta yolu ile göndermek ve takibini yapmak.

• Tahkikat yazışmaları yapmak ve takip etmek ve sonuçlandırmak. Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

SAKLI NÜFUS -DİĞER OLAYLAR SERVİSİ[]

Görevliler'' HANİFE YAVUZ

Görevleri

• Bilgisayar ortamındaki Hatalı kayıtlarının düzeltilmesi.

• Saklı nüfus işlemleri ile ilgili tüm form ve evrakların düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili yazışmaların yapılması.

• Vat. alınma, çıkarılma ve çifte uyr. işlemlerinin tescil edilmesi.

• Diğ. olaylar olarak belirlenen işlemlere ait tescillerin yapılması.

• izinli olduğunda görevi Semra EPÖZDEMİR tarafından yürütülecektir.

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİSAYAR VE YAZIŞMA SERVİSİ[]

Görevliler'' ZEKİYE ÖZÇİFT- ELVAN GÜNEŞ

Görevleri

• Bilgi İşlemle ilgili tüm teknik işlemelerini yapmak.

• Bilgisayarlarda meydana gelen tüm sorunları çözmek .

• Resmi dairelerle yapılan tüm yazışmaları yapmak.

• Vakıf işleri ilgili işlemleri yapmak,

• İl Nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğümüze intikal eden tüm genelgeleri personele okutturduktan sonra dosyalara takmak,

• Tüm personel izin ve yazışmaları takip etmek ,

• Hata doküman çalışmalarını izlemek ve yardımcı olmak,

• Demirbaş defterinin düzgün şekilde tutulması ile demirbaş girişlerinde ve çıkışlarında gerekli işlemlerin sonuçlandırmak.

• Ayrıca müdürün vereceği diğer işlemleri yapmak.


MUTEMET SERVİSİ[]

Görevliler''MUSTAFA YALÇIN

Görevleri

Müdürlüğümüze ait tüm mutemetlik görevlerini yürütmek ve müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

ŞEFLERİN GÖREVLERİ[]

Görevliler''ZEKİYE ÖZÇİFT-İNCİ NARİN

Görevleri

• Vatandaşlarımızın her türlü evrakını ilgili memurlara havalesini yaparak ve işlemin sonuçlandırılmasını sağlamak, çeşitli resmi dairelerden gelen evraklar ile postadan gelen evraklar ilgi memurlara havalesini yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, görevli olduğu serviste yazılan yazılara paraf etmek ,

• Mühürlenmesi gereken ve dayanak belge niteliği olmayan nüfus kayıt örnekleri ile nüfus kütüklerine işlenmek üzere ilçemiz dışına gönderilen VGF formlarını ve Uluslar arası çok dilli kayıt örneklerini Nüfus Müdürü adına mühür ve imza ile onaylamak,

• Muhasebe Müdürlüğünden alınan Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarını ZİMMETLE teslim almak, alanın cüzdanları tarafına iki anahtarı da zimmetli olan tek elden açılan üst kasaya güvenliğini alarak muhafaza etmek.

• Günlük nüfus cüzdanlarının görevli memurlara zimmetle teslim etmek,

• Nüfus ve Uluslar arası Aile cüzdanlarını Nüfus müdürü adına mühür ile onaylamak ve mesai bitiminde satılmayan cüzdanları teslim almak,

• Nüfus cüzdan servisinde günlük imha edilen nüfus cüzdan tutanağını nüfus müdürü adına imza ederek dosyalanmasını sağlamak,

• Nüfus cüzdan servisini tertip ve düzenini sağlamak ve gerektiğinde yardımcı olmak,

• Nüfus ve Aile cüzdanı talep belgelerinin kontrolünün yapılarak düzgün bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.

• Nüfus para ceza tutanaklarını vergi dairesine göndermek Müdürün vereceği diğer işlemleri yapmak,kendisi bulunmadığı zamanlarda görevi Elvan GÜNEŞ ve Semra EPÖZDEMİR yürütecektir.

EK AÇIKLAMALAR[]

1-Her memur kendi servisinden sorumludur. Servise ibraz edilen bütün evrakları en seri şekilde kanuni süre içerisinde bilgisayara ve kütüğü işlemekle yükümlüdür. “Git yarın gel “ kelimesi kullanılmayacaktır. Ancak, bilgisayarın arızalı gibi teknik nedenlerle vatandaşın işi ertelenecekse İlçe Nüfus Müdürünün bilgisi dahilinde olacaktır.

2-Daireye ibraz edilen evraklar ilgili servise havale edilecek, ilgili servis memuru evrakı inceler, herhangi bir eksiklik veya sorun varsa, ilgili servis şefine iletilecek; şayet sorun çözülemez ise İlçe Nüfus Müdürüne bilgi verilecek, diğer servis memurları ile olur olmaz tartışmalara girilmeyecektir.

3-Her servis şefi aktif bir şekilde çalışacak, serviste çıkan veya çıkabilecek sorunların ilçe Müdürüne bildirecektir. Cüzdan servisinde çalışan şefin kısa sureli dahi olsa izin alması veya sevkli olması gibi nedenlerle yerine bakacak şefe cüzdanları zimmetle vermek zorundadır. Aksi takdirde teslim etmeyen şef sorumludur. Maliyeden alınan cüzdanlar, cüzdan servisi şefine zimmetle teslim edilecek. Kasa tek elden açılıp kapatılacaktır. Sabah ve öğleden sonra her cüzdan dağıtımında memurlarına zimmetle verilecektir.

4-Hizmetin akışı ve şartları gerektirmesi halinde yapılan görev dağılım birlikte aksamaya sebep olabilecek izdiham yoğunluğunun bertaraf edilmesi amacıyla bütün personel gerekli önem ve titizliği göstermelidir.

5-Hizmetin temeli olan aile kütüklerinin dairemizin en önemli belgeleri oldukları tartışılmaz. Bunların kullanımlarında gerekli titizliğin ve önemin gösterilmesi şarttır.

6-İşleri takip etmek için gelen vatandaşların bir kısmının yaşlı, hasta, sakat ve haklı bir mazereti olması halinde bunların iş ve işlemlerine öncelik tanınacaktır.

7-Her zaman olduğu gibi işleri nedeni ile dairemize gelen vatandaşlara güler yüz muamele edilecektir. İmkân dâhilinde hiçbir vatandaşın işi bir sonraki güne bırakılmayacaktır.

8-Dairemizdeki personel arasında mevcut bulunan huzur, güven ve arkadaşlık havasının devamlı kalması en büyük amaçtır. Bunun sürekli olması için herkes kendisine düşen çabayı gösterilmelidir.


9-Hizmetin olumsuz yönde aksamaması için mesai saatlerine riayet edilmesi, Görev yerine geldiğinizi belirleyen imza defterine mutlaka tarafınızdan imzalanmasına, giyim konusunda kılık kıyafet yönetmeliğin uyulması gerekmektedir.

10-Bilgisayarların günlük olarak tozunun alınması ve mesai bitiminde mutlaka kılıflarının örtülmesi, Cuma günleri ise mesai sonunda bilgisayarları ve yazıcıların genel temizliği yapılacaktır. Herkes kendi bilgisayarından sorumlu olduğundan bir başka arkadaşın bilgisayarını kullanılacağında izin istenilmesi.

11-Havalesiz hiçbir evrak yapılmayacaktır. Servisler kendilerine intikal eden tüm evrakları bilgisayar ortamındaki evrak kayıt defterine kendileri kayıt edecektir. Çıkışı yapılan evrakların ilgili yerlere zimmetle gönderilmesi, posta zimmetlerinin yapılması ve postalanması kendi servisleri sorumluluğundadır.

12-Bu görev dağılımı yapılmadan önce servisinde birikmiş evrakların bitirilmesi ve evraklarının tümünün dosyalanması, arşiv evraklarının arşive teslim edilmesi sağlanacaktır.

13- İlçe Nüfus Müdürünün servis dışında vereceği diğer görevleri de yapmaya özen gösterilecektir.

14-Hizmetin aksamaması için izinli ve raporlu olacağı zamanlarda, servisine bakacak uygun Personelin izin dilekçesinde belirtildiği takdirde istenilen izin verilebilecektir.

15-Nüfus hizmetlerinin yerine getirilmesi ilgili olarak tüm personelin Nüfus Müdürüne karşı sorumlu olduğu Nüfus Kanununda ve kanunun ilişkin Yönetmelikte belirtilmiştir. Hizmetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için dikkatli ve titiz olmak şarttır. Ayrıca servis harici yapılacak işlemlerde İlçe Nüfus Müdürünün talimatı doğrultusunda işlem yapılmasını, 657 sayılı Devlet Memurları ve 5490 Sayılı Nüfus kanununda belirtilen diğer hususlara dikkat edilmesini rica eder, görevlerinizde başarılar dilerim. 11 Ocak 2010


Header orange.jpg
Nüfus Müdürlüğü Brifing
Haber.gif   

YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU[]

GİRİŞ[]

: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 1. maddesinin 36. fıkrasına göre Yenişehir ilçesi kurulmuştur. 5747 Sayılı Kanunla kurulan Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü 11.11.2008 tarihinde Faaliyete başlamış olup, İlçe Merkezinde 23 Mahalle, Değirmençay Beldesinde 2 Mahalle ve 8 Köy olmak üzere 46 adet idari birime ait 100 adet Aile Kütüğü ve bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlarla hizmetini sürdürmektedir.

KURULUŞUN GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLARI[]

İçişleri Bakanlığı, Mersin-Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak görev yapılmaktadır.

HİZMET BİNASI, PERSONEL ARAÇ GEREÇ DURUMU[]

Yenişehir Kaymakamlığına ait hizmet binasında zemin katta 1 müdür odası ve 2 adet Servis salonda hizmet verilmektedir. Personel olarak 1 adet İlçe Nüfus Müdürü, 2 Şef , 12 adet VHKİ toplam 15 adet kadrosu mevcuttur.1 adet Müdür, 2 Adet Şef, 12 adet kadrolu personel, 1 adet VHKİ ve 1 adet Sözleşmeli Memur geçici görevlendirme ile çalışan 17 adet personelle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

2009 YILI HİZMET VE FAALİYETLERİ[]

100 Adet Aile Kütüklerinde kayıtlı künyelerin tamamı bilgisayara yüklü olup; İş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce gönderilen hata dökümleri ve adresle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Müdürlüğümüz nüfus olaylarına ilişkin yapılan aylık faaliyet çizelgesi istatistiği örneği (EK-1) sunulmuştur. İş ve işlemlerimiz Kamu Hizmetleri Standardına göre yapılmakta olup, standarda ilişkin hazırlanan tablo örneği Kaymakamlığımız panosunda asılı tutulmaktadır. Kamu Hizmeti Standardına ilişkin tablo örneği (EK -2) aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

== EK-1 ==


İLİMİZ YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2009 İLE 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR

ÇİZELGE
 
 

AYLARA GÖRE DAĞILIM

DOĞUM

ÖLÜM

EVLENME

BOŞANMA

SAKLI NÜFUS

KAYIT DÜZELTME

EVLAT EDİNME

TANIMA

ADRES GÜNCELLEME

VAT. ALMA ÇIKMA

VERİLEN NÜFUS CÜZDANLARI

VERİLEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 

 

ERKEK

KADIN

 
OCAK

290

33

64

0

0

0

0

12

913

1

865

881

971
 
ŞUBAT

245

33

121

0

0

0

0

10

1113

0

933

971

1040
 
MART

201

47

94

0

0

0

0

9

1246

2

2976

3896

1824
 
NİSAN

205

8

89

0

0

0

0

6

1254

3

904

853

1023
 
MAYIS

100

22

224

0

0

0

0

5

1320

3

916

810

1048
 
HAZİRAN

222

13

195

0

0

0

0

7

2049

0

1192

1082

1563
 
TEMMUZ

217

14

174

0

0

0

0

11

1715

3

1068

742

1365
 
AĞUSTOS

226

15

169

0

0

0

0

3

1982

2

1060

899

3762
 
EYLÜL

261

8

103

0

0

0

0

11

2426

0

1013

840

3186
 
EKİM

252

10

133

0

0

0

0

17

1477

0

898

728

2875
 
KASIM

201

10

124

0

0

0

0

7

1028

2

761

570

2150
 
ARALIK

169

24

112

0

0

0

0

10

1306

0

760

672

1.980
 
TOPLAM

2.589

237

1.602

0

0

0

0

108

17.829

16


13.346

12.944

22.787
 EK-2[]

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)  

1-

  NÜFUS CÜZDANI -Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise Nüfus Cüzdanı ve cüzdan fotokopisi ile müracaatı;

-2 adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı alınması mümkündür.


-Nüfus cüzdanındaki cüzdan seri numarası sistemde yer almıyorsa; Cüzdan Talep Belgesi

- Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlıklardan Cüzdan Talep Belgesi

-Ehliyet veya Pasaport Fotokopisi… Vb


  2 dakika

2- DOĞUM -Anne veya babanın şahsi başvurusu ile

-Doğum Raporu

  5 dakika 3- ÖLÜM -Mernis Ölüm Tutanağı

2 dakika -Tahkikatlı Ölümlerde Dilekçe

 

 30 gün

4- EVLENME CÜZDANI -Eski Evlenme Cüzdanı -Uluslararası Evlenme Cüzdan Talep Belgesi -Fotoğraf   5 dakika 5- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ     Başvuru Belgeleri: -İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde -Nüfus cüzdanı -İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet. vasi…vb -Matbu Dilekçe - Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot. -Vasi kararına ilişkin karara fot    

   30 saniye

6- DOĞUM VE EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ -Matbu Dilekçe -Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot.  - Vasi kararına ilişkin karara fot 2 dakika 7- ADRES KAYDI - Şahsi Başvuru

-Adresin Boş olması durumunda Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Adresin sistemde dolu görünmesi durumunda

-Tapu örneği

-Kira Kontratı noter onaylı

-Elektrik, su. Telefon faturası veya sözleşmesi

 - Şahsi başvuru olmaması halinde;

-Özel vekâletname

 


1 dakika


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :İnci Narin İsim : Bahattin AVCI Unvan : Nüfus Şefi Unvan : Nüfus Müdürü Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü Tel :0324-3271607 Tel : 0324-3271606 Faks : 0324-3271607 Faks : 0324-3271607 E-Posta :inci.narin@icisleri.gov.tr E-Posta :bahattin.avci@icisleri.gov.tr


Header blue.jpg
2007-2008-2009 Adres Kayıt Sistemi Sonuçlar
Personel.gif   

2007.jpg 2008.jpg 2009.jpg