FANDOM


Pranga İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.

Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.

Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.