FANDOM


Ömer Dinçer

İnsani Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı Yönetim Kurulları temsilcileriyle 17 Nisan Salı günü saat 15:30 da Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ömer DİNÇER’i Makamında ziyaret etti. Sayın DİNÇER’e Dernek ve Vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi arz edildi ve Yeni Anayasa Raporu sunuldu. Genel Başkanımız Mehmet BOZDEMİR 4+4+4 olarak anılan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6287 Sayılı Kanunun ülkemize hayırlı olmasını diledi ve Sayın Bakanı kutladı. Genel Başkanımız İDD ve DE-VA nın faaliyetleri ile igili bilgi arz etti, insanı ve insani değerleri esas alan Yeni Anayasa raporunu Sayın Bakana takdim etti. Değerler Eğitimi ile ilgili olarak Bakanlığın ve özellikle Antalya ve Ankara Milli eğitim Müdürlüklerinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini, değerler eğitimi ile ilgili olarak Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalamak üzere olduklarını söyledi. Ayrıca STK’lar ve bürokrasi ile ilgili geniş açıklamalarda bulundu.  Bakan DİNÇER, MEB ’da çok köklü değişikliklere gidildiğini, birçok genelge ve yönetmeliğin yürürlükten kaldırılarak bürokrasinin azaltıldığını, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki 320 üst yönetici sayısının 80’e indirildiğini, okulları bulundukları mahalle ve çevre ile bütünleştirme çalışmalarının devam ettiğini, okul aile birliklerinin okulun bir parçası haline getirildiğini söyleyerek Bakanlık çalışmaları ile ilgili oldukça kapsamlı bilgi verdi ve STK’ların demokrasilerdeki önemini vurguladı.  Ziyarete; İDD Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Hayrani ALTINTAŞ, Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Ali BİLGİLİ,  Genel Sekreter Mustafa TOSUN, DE-VA Başkan Vekili Nizamettin AYDOĞDU, Genel Sayman Metin ÇINAR, GYK Üyesi Hafize ŞAHİNER veDoç.Dr.Abdulkadir GÜLLÜ, Genel Sayman Yardımcısı Serkan USLU ve İDD Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hüseyin DAĞLI katıldı. Bir saati aşıp saat 16:40 kadar devam eden ziyaret her bakımdan oldukça faydalı geçti.


Wikipedia-logo-tr
'den Prof.Dr. Ömer Dinçer ile ilgili bir şeyler var
İmagebirlik vakfı kurucular kurulu
İmagekurucu üyeler birlik vakfı
İbirlikvakfı kurucuları
İmagekurucular kurulu birlikvakfının
Osmankadrikeskin birlik vakfı vefat edenlerimage

Osman Kadri keskin

İmagebirlik vekfı ve fetullah gülen

Birlik vakfı ve Fethullah gülen

Bakınız

Şablon:Bir - d


Bir
Birlik - İttihad - İttihat
Vahdet - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Birlikler Birlik Bağı Birlik bağı Birlik Destanı Birlik Tüzüğü Birlik Vakfı KHGB
Tevhid - Tevhid (din)

Tevhid-i Ef’al - Tevhid-i Sıfat
Tevhid-i Zât -
Tevhid Bahri -
Tevhid Yâhud Feryâd/1 - Tevhid Yâhud Feryâd/2 - Tevhid Yâhud Feryâd/3 - Tevhid Yâhud Feryâd/4

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

px

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.