FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile uygulanacak projelerde, projenin kefilsiz yürütülebileceği yönünde karar alındığı takdirde kefil/teminat koşulu aranmaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.