Ruhul beyan tefsiri türkçe 10cilt.jpg

Ruhul beyan yeşil.jpg

Bu kıymetli eseri yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir. 1650-1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir. Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserin yazarı büyük bir alimdir. İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Rasülüllah Efendimiz bana ikramda bulundular. Arkamı sığayıp tatlı bir ifade ile Ümmetim için bir tefsir yaz " diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala'dan Ve Rasülüllah Efendimizin ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu cami kürsüsünden Cemaate anlatarak 23 senede tamamlamıştır.

Ruhul beyan tefsiri TAFSEER ROOHUL BAYAN - 15 Volumes 61354 std.jpg

Şablon:RBTbakınız d


Ruh-ul Beyan RBT Ruhul Beyan Tefsiri Rûh-u'l Beyan Tefsiri RBT/linkler
RBT/Giriş Fatiha Suresi/RBT Bakara Suresi/RBT Bakara SUresi/RBT/2 Enam Suresi/RBT Enfal Suresi/RBT Nas Suresi/RBT
Rûh-u'l Beyan Tefsiri/Arapça Nas Suresi/RBT/Arapça Felak Suresi/RBT/Arapça
Online RBT Türkçesi google döküman linki: [1] Maalesef Arabisi yok. Bir ilahiyatçı veya duyarlı bir mümin arabi ibareleri aşağıda geçen Ruhul Beyan Tefsirinin linklerinde doğrudan edit ederek bu sitede ekleyebilir. Bir İHL öğretmeni öğrencilerine de görev verebilir. En azından Arabi harfleri latince okunuşuyla ekleyebilir veya ek-le-te-bi-lir.
RBT/linkler

Şablon:Beyan - d


Beyan Beyanın nevileri Beyanname Bill Beyyine İlm-i beyan
Ruh-ul Beyan İsmail Hakkı Bursevi Google books :[2] Tafsir Ruh al-Bayan
تفسير روح البيان Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi. The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Naqshbandi Mujaddidi order and belonged to the Khalidi branch of this order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "Kernel of kernels".
The Kernel of the Kernel

Bu kıymetli eseri yazarıŞeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir. 1650-1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir. Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserin yazarı büyük bir alimdir. İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor:

"Manevi babam Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Rasülüllah Efendimiz bana ikramda bulundular. Arkamı sığayıp tatlı bir ifade ile Ümmetim için bir tefsir yaz " diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala'dan Ve Rasülüllah Efendimizin ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım."

İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu cami kürsüsünden Cemaate anlatarak 23 senede tamamlamıştır.

Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kurân; Yüce Kitabın özünü anlamak ve gereğini yaşamak için ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir tefsir...

Çünkü onu, İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri Ulu Camii kürsüsünde verdiği vaazlarla oluşturdu.

Onu, tefsirler içinde müstesna mevkie taşıyan husûsiyeti; satırlara yazılmadan evvel, kürsüden mü'min gönüllere arz edilmiş olmasındadır. Ki onda rivayet ve dirayet metodları; gönül sultanlarının ruhlara haya bahşeden işari/tasavvufî yorumlarıyla zenginleştirildi.

Ve Rûhu'l-Beyân bu özelliğiyle sahasında temayüz etti. Tefsirler içinde her zaman hususi bir mevkii oldu. Aksiyonerliği ve riyazata önem veren kişiliğiyle gönüller mimarı nitelemesini hak eden İsmail Hakkı Bursevî'nin bu kıymetli eseri; 23 yıl gibi bir zamanda vucûda getirdi.

Âyet-i kerimeleri ayetlerle ve hadîs-i şeriflerle açıkladı.

Allah dostlarının ibretli menâkıbıyla ve şiirlerle süsledi.

Okuyup tetkik ettiği rivayet tefsirlerinden bir kuyumcu titizliğiyle tercihlerde bulundu.

O sureyi, o ayeti Muhammed Ümmeti layıkınca anlasın, gereğince amel etmenin sevdası içine doğsun diye gayret etti.

Kur'ân-ı Kerim'e severek sahiplenmenin yolunu adım adım işledi.

Eserleri asırlarca okunan söz ustalarının dirayet metodunda ortaya koyduklarını inceledi.

Bütün bunları Mü'min gönülleri ihya edecek evliya menakıbıyla besledi.

Şiirin doyumsuz akışında gizli özün özü kelimelerle tezyin etti.

Ve böylece sahasında yektâ olan Rûhu'l-Beyân'ı inşa etti. .

Tefsirin Türkçe baskısı hakkında[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu tefsirde başta müfessirlerin üstadı sayılan İbn Abbas olmak üzere müfessir sahabi ve tabiînin sözlerine yer verilmiştir.

Taberî, Maturîdi, İbn Atiyye, Razî, Kurtubî, Beyzâvî, Süyûtî ve Ebu's-Suud gibi meşhur müfessirlerin tefsirlerinden alıntılar yapılmış ve âyetleri açıklayan hadislerden, meşhur tasavvuf erbabının sözlerinden faydalanılmıştır.

Dinî şuur veren kıssalar kaydedilmiş, en önemlisi âyetlerden çıkarılması gereken dersler "Bil ki… akıllı insan vs." gibi girişlerle pek güzel belirtilmiştir.

Bu tefsir, şimdiye kadar Türkçeye hiç tercüme edilmemiştir. Bu tefsir, irşad yönü güçlü, tasavvufî yönüyle gönülleri doyuran, sağlam kaynaklara dayanan bir eserdir.

İsmail Hakı Bursevî Hazretleri'nin Rûhu'l-Beyân isimli büyük tefsiri rivayet, dirâyet ve işaret yollarını cem'eden bir tefsirdir.

Kendisi bu milletten olduğu hâlde tefsirini Arapça-Farsça yazan İsmail Hakkı Merhumun ilim ve irfanından, bu milletin çocuklarının istifade edememesi şüphesiz bir mahrumiyet idi.

Artık değil!..

Allah'ın kitabı Kur'an'ın mânâsını ve hayatıma nasıl etki etmesi gerektiğini öğrenmek için bu tefsiri almalıyım.

 • Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe)
 • 5800 s. -- 1. Hamur-- Ciltli -- 18 x 24 cm
 • İstanbul, 2013
 • ISBN : 9789753811170
 • Genel Yayın Yönetmeni : H. Hüseyin Doğru
 • Editör : Mehmet Doğru

İsmail Hakkı Bursevi - English - Nakşibendi olduğu yanlış...[düzenle | kaynağı değiştir]

Language: Arabic

Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes.

It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi.

The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Naqshbandi Mujaddidi order and belonged to the Khalidi branch of this order.

One of his Turkish books has been translated into English with the name "kernel of kernels".

Türkçe tercümesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Ruhul beyan tefsiri türkçe 10cilt.jpg

Ruhu'l-Beyan Tefsiri (10 Cilt Takım)

İsmail Hakkı Bursevi

Damla Yayınevi / İslam ve İlim Dizisi

Bu tefsiri niçin almalıyım?

Bu tefsirde başta müfessirlerin üstadı sayılan İbn Abbas olmak üzere müfessir sahabi ve tabiînin sözlerine yer verilmiştir.

Taberî, Maturîdi, İbn Atiyye, Razî, Kurtubî, Beyzâvî, Süyûtî ve Ebu's-Suud gibi meşhur müfessirlerin tefsirlerinden alıntılar yapılmış ve âyetleri açıklayan hadislerden, meşhur tasavvuf erbabının sözlerinden faydalanılmıştır.

Dinî şuur veren kıssalar kaydedilmiş, en önemlisi âyetlerden çıkarılması gereken dersler "Bil ki… akıllı insan vs." gibi girişlerle pek güzel belirtilmiştir.

Bu tefsir, şimdiye kadar Türkçeye hiç tercüme edilmemiştir.

Bu tefsir, irşad yönü güçlü, tasavvufî yönüyle gönülleri doyuran, sağlam kaynaklara dayanan bir eserdir. İsmail Hakı Bursevî Hazretleri'nin Rûhu'l-Beyân isimli büyük tefsiri rivayet, dirâyet ve işaret yollarını cem'eden bir tefsirdir.

Kendisi bu milletten olduğu hâlde tefsirini Arapça-Farsça yazan İsmail Hakkı Merhumun ilim ve irfanından, bu milletin çocuklarının istifade edememesi şüphesiz bir mahrumiyet idi. Artık değil!.. Allah'ın kitabı Kur'an'ın manasını ve hayatıma nasıl etki etmesi gerektiğini öğrenmek için bu tefsiri almalıyım.

(Tanıtım Bülteninden)

Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe) 5800 s. -- 1. Hamur-- Ciltli -- 18 x 24 cm İstanbul, 2013 ISBN : 9789753811170

Urduca tercümesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Author: Ismail Haqqi Keywords: Urdu; Tafsir; Quran; Ruh; Haqqi; Owaisi Collection: opensource Description Para 3, 4 and 5 of Tafsir Ruh-ul-Bayan by Allama Ismail Haqqi (d. 1137 AH) Translated in Urdu by Allama Faiz Ahmad Owaisi Digitized by www.marfat.com 929 pages Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Be the first to write a review Downloaded 4,173 times Reviews Selected metadata Mediatype: texts Licenseurl: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Identifier: TafsirRuh-ul-bayanUrduTranslationJuz345 Identifier-access: http://archive.org/details/TafsirRuh-ul-bayanUrduTranslationJuz345 Identifier-ark: ark:/13960/t22c05f4k Ppi: 600 Ocr: ABBYY FineReader 8.0

Fuyudh-ar-Rahman Urdu Tarjummah Ruh-al-Bayan

Mawlana Mufti Faydh Ahmad Uwaysi demonstrates his skill and understanding in translating one of the most dynamic works of theAhl-as-Sunnah wal Jama'ah, into the Urdu language.


It highligts the different exegesis (tafsir) of the Noble Qur'an usingtasawwuf, grammar, the Arabic language, with quotes from the pious predecessors as well as ahadith to help in the understanding of the Qur'an, a pleasure for the reader.


With 15 volumes of this epic work, one will realise that he has truly invested in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala after the purchase of this great, and only, translation into Urdu, of the epic by 'Allama Isma'il Haqqi alayhir Rahman.

New Edition of Tafsir Ruh Al Bayan[düzenle | kaynağı değiştir]

All praise is for Allah, Lord of all the worlds, and blessings and peace upon His servant Sayyiduna Muhammad (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam), upon his family, his companions, his wives and those who follow them for the best until the Day of the judgment.

The great Turkish Imam and wali of Allah Imam Ismail Haqqi al-Barousawi al naqshbandi (died 1127 AH) wrote tafsir of the quran Ruh Al Bayan Fi Tafsir Al Quran. It is available in 30 volumes.

This tafsir has been widenly accepted by the scholars of Ahlus sunnah, in particular those who have inclination towards tasawwuf.

One can be benifited from this tafsir a lot. However , there are certain daif and mawdu hadith present in it. One thing about which we can be sure is that , Imam Haqqi [ Rh] was ceratinly not aware that these hadith were mawdu, othersiwe he would not have mentioned those hadith in his tafsir.

Recently, Shaykh Muhammad Ali al –sabuni , has publsihedRuh Al Bayan after removingmawdu hadith.

Shaykh Noor Mohammed kotawli[Pakistan]has foundout two such narrations whichhas been removed from this new edition.There are many other narrations which are absent in the new edition. Those interestedcan compare these two editions for academic interest.

Imam Ismail Haqqi has mentioned a hadith , narratedby Abu Hurayra (Radiallahutala) that he said: the Prophet (sal allahu alayhi wa sallam) asked Jibraeel ( alayhis salam), O Jibraeel, how old are you? He replied: O Messenger of Allah, I do not know except that in the fourth veil (Ḥijāb) there is a star that appears once every 70,000 years. I have seen it 72,000 times. The Prophet then said: by the Glory of my Lord, I am that heavenly body .

Shaykh Muhammed Ali al – sabuni has deleted this narration from his edition , as it has been agreedand called mawdu by the scholars of hadith.

Another deletion is the statement of Imam Wasti [Rh] which Imam Ismail Haqqi has mentioned while explaining verse 10 of sura 48 [Surat Al-Fath]. Imam Ismail Haqqi writes

“قال الواسطى اخبر الله بهذه الآية ان البشرية في نبيه عارية واضافة لا حقيقة يعنى فظاهره مخلوق وباطنه حق”

Narrated Al wasti: Allah has informed in this verse that the humanhood ( bashariyat) of my prophet (nabi) is temporary and hissecret( batin) ishaqq ( truth).

This can be seen on the internet edition of tafsir ruh al bayan .

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=36&tSoraNo=48&tAyahNo=10&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&LanguageId=1

Shaykh Muhammed Ali al sabuni has mentioned in the foreward that he has edited the original Tafsir Ruh Al Bayan and has deleted many mawdu/ unauthentic narrations. However, it would have been better that instead of deleting whatImam Ismail Haqqi wrote, the learned Shaykh Muhammed Ali al –sabuni would have mentioned in the foot note that these narrations are mawdu or not authentic or its origin could not be traced. In this way the coming generation can read what Ismail Haqqi [Rh] wrote.

May Allah help all of us to remain steadfast and die on Islam. Ameen

Abdullah Sabri Chisti

7th Zil Qadah 1430

27thOct 2009

Önemli tefsir değerlendirmeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Qur'an's_Miracle_of_the_Female_Honey_Bees-0

Qur'an's Miracle of the Female Honey Bees-0

Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

RBT/Türkçe/PDF

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Kitap taraması linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Volume 0: Title page - Read / Download
 2. Volume 1: 506 pages - Read / Download
 3. Volume 2: 532 pages - Read / Download
 4. Volume 3: 698 pages - Read / Download
 5. Volume 4: 568 pages - Read / Download
 6. Volume 5: 614 pages - Read / Download
 7. Volume 6: 508 pages - Read / Download
 8. Volume 7: 508 pages - Read / Download
 9. Volume 8: 534 pages - Read / Download
 10. Volume 9: 626 pages - Read / Download
 11. Volume 10: 558 pages - Read / Download

Online tefsirin linki[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Türki:
 • TÜRKÇEKK/RBT[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha Suresi/RBT - Bakara Suresi/RBT - Bakara Suresi/1-7/RBT -Bakara SUresi/RBT/2 - Bakara Suresi/RBT/3 - Bakara Suresi/RBT/4 - Bakara Suresi/RBT/5 - Bakara Suresi/RBT/6 - Bakara Suresi/RBT/7 - Bakara Suresi/RBT/8 - Al-i İmran Suresi/RBT - Al-i İmran Suresi/RBT/1 - Al-i İmran Suresi/RBT/2 - Al-i İmran Suresi/RBT/3 Al-i İmran Suresi/RBT/4 - Nisa Suresi/RBT - Nisa Suresi/RBT/1 - Nisa Suresi/RBT/2 - Nisa Suresi/RBT/3 - Nisa Suresi/RBT/4 - Nisa Suresi/RBT/5 - Maide Suresi/RBT/1 - Maide Suresi/RBT/2 - Maide Suresi/RBT/3 - Maide Suresi/RBT/4 - En'am Suresi/RBT/1 - En'am Suresi/RBT/2 - En'am Suresi/RBT/3 - En'am Suresi/RBT/4 - En'am Suresi/RBT/5 - Araf Suresi/RBT/1 - Araf Suresi/RBT/2 - Araf Suresi/RBT/3 - Araf Suresi/RBT/4 - Araf Suresi/RBT/5 - Araf Suresi/RBT/6 - Enfal Suresi/RBT


Ruhul Beyan/10


Linkler

Tefsirin adı[düzenle | kaynağı değiştir]

Şablonlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Tefsir linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Ruhul beyan: http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=36&tSoraNo=114&tAyahNo=3&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.