Adobe Post 20190408 201133.png
Hacet Duası.jpg

Tam sayfa görünümü

Şablon:Hacetbakınız - d {{Hacetbakınız}}
Hacet Hâcet (Cemi Hâcât) İhtiyaç lüzum muhtaçlık ---h Latif duası


Namaz kılamayan, Sıkışan , ağır hasta veya hastası olan, başında belası olan, ağır sınavı olan, belirsiz tayin isteyen, evladının islahını isteyen , evlenmek isteyen hacet namazı kılsın....
Hacet duasında mustazaf
Hacet namazı Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı, bilinmeyen hazine
Hacet Duası Hacet duası/Doç.Dr.Mustafa Karataş evladın ıslahı talebi vardır.
Hâcet duaları Büyük hacet duası - Hz Muhammed as ın Taif dönüşü göz yaşlarıyla yapılan hacet duasıdır. melek gelir. Mekkeye giremez taifde taşlanmıştır
Hacet duası/Hz.Muhammed Hacet duası/İmam Şafii (Secdeli hacet duası) Hacet duası/Abdulkadir Geylani En etkili hacet duası Fetih fereç sebep yüsr talepli hacet duası Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası Hacet duası/evladının ıslahı için Hacet duas/Borcun ifası için Hacet namazı bedenin afiyeti için
Hâcet Namazına Çağrı Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı?
Havayiç Salat-ı tefriciye Hacet tepe Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi
isim (ha:cet) Arapça §¥cet 1 . Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum: Bu kadar külfete hacet yok 2 . Allah'dan yerine getirilmesi beklenen dilek: "Bu devri yüz defa yapabildiniz mi, mutlaka her hacetiniz de yerine gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu. 3 . İdrar veya dışkı. 4 . İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey: "Zile basacaktı, hacet kalmadı."- R. H. Karay. 'Atasözü, deyim ve birleşik fiiller hacet dilemek hacet görmek hacetini yapmak Hacetini görmek haceti olmak hacet kalmamak hacet yok Birleşik Sözler hacet kapısı hacet penceresi hacet tepesi hacet yeri defihacet
Hacet baba
Hacegân Hanları
Ev hacetleri
Dış linkler
Hacet namazı ile yardımcı olunur mu?

Hacet_namazi_nasil_kilinir_?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı?

12.09.2004

Evet, kılınır, kılınmalıdır da. Bir insan için rızâdan daha büyük bir pâye yoktur; eğer olsaydı Allah, Cennet ötesi âlemlerde sevdiklerini onunla pâyelendirirdi.. oysaki, ötelerde sonu olmayan en son nimet "Ve rıdvanun minAllahi Ekber = Hepsinden âlâsı ise Hakk'ın kendilerinden razı olmasıdır." (Tevbe, 9/72) fehvâsınca Hakk'ın hoşnutluğudur.. Öyleyse, biz kullar için ondan daha büyük bir hacet yoktur, ondan daha büyük bir şey de talep edilemez. Dolayısıyla, rıza talebiyle hacet namazı kılınır.

Daha küçük şeyler için kılıyoruz biz hacet namazını: başımız ağrıyor, dişimiz iltihaplanıyor hacet namazı kılıyoruz; dünya adına bir ihtiyacımız hasıl olduğunda hacet namazına koşuyor, dua ediyoruz. Bir insan için mertebe-i kusva Cenab-ı Hakkın rızasıysa, Allah'ın rızası gibi çok önemli bir maksûd, bir matlûba matuf olarak hacet namazı neden kılınmasın ki?

Sadece Allahın rızasını istemek.. rıza-yı îlâhîyi hırs ölçüsünde istemek lazım. Allah rızası mevzuunda ne kadar hırslı olabilirseniz olun; yatmayın sabahlara kadar, O'nun rızası için ağlayın, yalvarıp yakarın. Her gün, her gece salât u selamlarla bezeyerek rıza dilekçeleri gönderin dergâh-ı ilâhîye. Allah'ın rızasını ısrarla istediğiniz zaman dilimlerinde dua ve yakarışlarınızın bir ucuna şu duayı da eklemeyi unutmayın: "Allahummec'alnâ min ıbâdike'l-muhlisîne'l-muhlasîne'z-zâhidîne'l-veriîne'r-râdîne'l-merdıyyîne's-sâfîne'l-muhibbîne'l-mahbûbîne'l-mukarrabîne ve'l-mütehallıkîne biahlâkı'l-Kur'an = Allahım! Bizleri hâlis; ihlâsın zirvesine erdirilmiş; zühdü esas edinen; kılı kırk yararcasına takva hayatı yaşayan; Sen'den razı olmuş, Senin de kendilerinden razı olduğun; nefsin râdiye ve merdıyye mertebelerini aşmış, "sâfiye"ye ulaşmış; Seni deli gibi seven, Senin de kendilerini sevdiğin; kurbiyetine mazhar olmuş ve Kur'ân ahlâkıyla ahlâklanmış kullarından eyle!" deyin.

Çünkü, bu dualardan biri kabul olursa, her birimiz nasiptar olur, kendi payımızı alırız.. Biz aynı gayenin talipleriyiz, vahid-i sahih bir gönüllüler topluluğuyuz. Bir kere vahid-i sahih olunca, birimizin duası hepimiz hakkında geçerlidir. Öyleyse, dua ederken himmet âlî tutulmalı. Hatta, duada dost, kardeş, arkadaşla beraber mütehayyirler, sempati duyanlar ve iyi zamanın dostları da zikredilmeli. Ola ki, birimizin duası makbul olur da herkes o rahmetten istifade eder.

Bu bahsi de İhlas Risalesi'nden bir bölümle şimdilik bitirelim: "Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.