FANDOM


Rahib Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.

Aslan.

Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

Rahib Bol, geniş.

Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
  • Aslan.

RAHİB Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

RAHİB Bol, geniş.

  • Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.

RAHİBAN (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBE Kadın rahib.

RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak.

(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.