Yenişehir Wiki
Advertisement

Risale-i Nur — İslam alimi Səid Nursinin ilham qaynağı olan Quran və imani həqiqətləri əks etdirən Quran təfsiri.

Risale-i Nur XX əsrdən bu günə qədər dövrün idrakına uyğun olan öz üslubu ilə Quran və iman həqiqətlərini izah edərək ən sadə insandan alimlərə qədər geniş oxucu kütləsi qazanmışdır. Orijinal variantı osmanlı türkcəsi ilə yazılmış bu kitab ümumi səhifə sayı 6000 səhifəyə yaxın 15 kitabdan ibarətdir ("Sözlər", "Məktubat", "Ləm'ələr", "Şüalar", "İşarat-ül İ'caz", "Məsnəvi-i Nuriyə", "Tarixçə-i Həyat", "Barla lahiqəsi", "Qəstəmonu lahiqəsi", "Əmirdağ lahiqəsi", "Sikkə-i Təsdiq-i Qeybi","Əsa-yi Musa", "Zülfiqar", "Sirac-ün Nur", "Tilsimlər").

Kitab 50 dilə tərcumə olunmuşdur.

Risale-i Nurdan: Sual: Satıcı hökmünde olan insanlara bir qiymət verir. Görəsən əsil mal sahibi olan Allah, nə qiymət istiyir?

Əlcavab: Bəli o Mün'im-i Həqiqi, bizden o qıymeəttar ne'mətlərə, mallara qarşı istədiyi qiymət isə; üç şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: Fikir'dir. Başta "Bismillah" zikirdir. Axırda "Əlhamdülillah" şükürdür. Ortada, bu qiyməttar harika-yi sənət olan nemətlər Əhad-ü Saməd'in mö'cize-i qudrəti ve Hədiye-i rəhməti olduğunu düşünmək və dərk etmək fikirdir. Bir padşahın qıyməttar bir hədiyəsini sənə gətirən bir misgin adamın ayağını öpüp, hədiyə sahibini tanımamaq nə dərcə belâhet isə, elədə ; zahirî mün'imlrə medih ve məhəbbət edip, Mün'im-i Həqiqi'yi unutmaq; ondan min dərəcə daha bələhəttir.

Kitab siyahısı[]

 • Sözlər
 • Məktubat
 • Ləmalar
 • Şualar
 • Barla Lahiqəsi
 • Qəstəmonu Lahiqəsi
 • Əmirdağ Lahiqəsi
 • Tarixçə-i Həyat
 • İşaratü'l-İ'caz
 • Məsnəvi-i Nuriyə
 • Sikkə-i Təsdiq-i Ğəybi
 • Əsa-yı Musa
 • Zülfiqar
 • Siracü'n-Nur
 • TılsımlarKateqoriya:Türk dilində kitablar


Advertisement