FANDOM


Bakınız

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat ALFABETİK BSN/Akademisyenler Bediüzzaman/Annamarie Schimmel BSN/Adalet BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir BSN/Bekir Berk BSN/Ben de savcıyım BSN/Boyun etmediği dört kumandan BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz BSN/Cüppe BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım BSN/Deprem BSN/Ehl-i Kitap RNK/Ekolleri BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti BSN/Hikmet/Ben kimim? BSN/Hüviyetleri BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız BSN/Kabri BSN/Kendi ağzından özgeçmişi BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii BSN/Matematik Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi BSN/Mevlid BSN/Musibet BSN/Nurettin Topçu BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif BSN/Ramazan/Yemesi içmesi BSN/Savunma BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor BSN/Resimleri BSN/Ramazan Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor BSN/Saray BSN/Sanat BSN/Savcı/Tuuh demesi BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi BSN/Ses kaydı BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı? BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza BSN/Temyiz dilekçesi BSN/Turgut Özal BSN/Varisleri HAS TALEBELERİ: BSN/Talebeleri Selanikli Mehmet Kayalar BSN/Mehmet Kayalar BSN/Bekir Berk BSN/Hulusi Yahyagil BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız Sinoplu Hasan Atıf Egemen BSN/Atıf Egemen Tillolu BSN/Said Özdemir BSN/Hüsrev Altınbaşak BSN/Hüsrev Efendi Diğer talebeleri Selami Özer BSN MAHALLERİ Bediüzzaman/İstanbul Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

Bakınız.

D - Drive dan word olarak indirme linki http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/Portal:RNK . RNK . BSN . Risale-i Nur Külliyatı: RNK/Tercümeleri. RNK/English . RNK/Arabi .RNK/Azerice
TARİHÇE-İ HAYAT. SÖZLER . Küçük Sözler. MEKTUBAT . LEM'ALAR . ŞUALAR . ASÂ-YI MUSA - HUTBE-İ ŞAMİYE . İŞARATÜ’L-İ’CAZ - SÜNUHAT - TULÛAT - MÜNAZARAT .MESNEVÎ-İ NURİYE .MEYVE RİSALESİ . GENÇLİK REHBERİ .HANIMLAR REHBERİ. HİZMET REHBERİ. SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ . ZÜLFİKAR . İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ
Lahikalar: Kastamonu Lâhikası .BARLA LÂHİKASI . Emirdağ Lahikası-I . Emirdağ Lahikası-II
Eski Said Dönemi Eserleri (Makalat; İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi; Nutuk; Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı. Münazarat; Münazarat/İlk Baskı Hutbe-i Şamiye; Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli; Nokta; Hutuvat-ı Sitte; Sünuhat; Rumuz; Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi; Tuluat; İşarat; Hakikat Çekirdekleri I ve II; Lemaat)
RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat . Sözler/Fihrist.
RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
WORDS. THE FIRST WORD/English&Turkish for students Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı): http://www.youtube.com/user/nurvideosu Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/ Risale-i Nur Videoları Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari Risale-i Nur Külliyatı'nı mp3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 RNK/Ekolleri RNK/Ansiklopedik bilgiler Necmettin Şahiner BSN/Matematik

Said Nursi'nin “On iki Varisi” vardı…

Varisler arasında ayrılıklar daha o hayatta iken başladı…

1 – “TİLLOLU” Said Özdemir, 1952'de Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu, Mehmet Birinci gibi Nur talebeleriyle, Said Nursi'nin “Sözler”ini latin harfleriyle basımını gerçekleştirdi. Said Nursi'nin hayatta olduğu dönemde basılan Latin huruflu bu eserler, nurun muallimi dediği Mehmet Kay@lar in ısrarı ile yayınlanmıştı.

Yazıcılar ekolüEdit

Said Nursi'nin talebelerinden Hüsrev Altınbaşak, risalelerin latin harflerle yayınlanmasına şiddetle karşı çıktı.

Hüsrev Altınbaşak, Tahiri Mutlu, Hulusi Bey, İslamköylü Hafız Ali, Mübarek Mustafa, Santral Sabri gibi talebeler risaleleri Osmanlıca el yazısıyla çoğaltan ekipti. “Yazıcılar” ekolünü oluşturdular.

Ayrıca… Said Nursi ölünce, Hüsrev Altınbaşak, “Üstad-ı Sanilik” (Said Nursi'den sonraki Üstad) iddiasını taşımaya başladı.

İstişare ekolü ve Okuyucular grubuEdit

2 – NURCULARIN bir bölümü Altınbaşak'ın tavrından rahatsız oldu. “İstişare Heyeti” kurulmasını ve “Ağabeyler Konseyi”nin cemaati yönlendirmesini uygun buldu. Bu nasıl kurulacaktı; “ilk kuşak” ağabeylerin çoğu dağılmıştı.

Cemaatin tüm yükü; Zübeyir Gündüzalp ve onun yanında bulunan Mustafa Sungur, Mehmet Fırıncı, Bekir Berk gibi genç kuşağa kalmıştı. Bunlar ise “Ağabeylerden” ilk kuşaktı. Yine de…

Said Nursi'nin son dönem en yakınında bulunan Zübeyir Gündüzalp, cemaatin önde gelenlerini topladı.

Tahiri Mutlu, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Yeğin, Bayram Yüksel, Mehmet Fırıncı gibi Nur cemaatinin ağabeyleri, içlerinde “en cevval ve en fedakar” gördükleri Zübeyir Gündüzalp'i bu hareketin başına getirdi. Kendileri de istişare heyeti oluşturdu. Bu ekip, latin harfleriyle basıma karşı değildi. Onlara “Okuyucular” dendi.

Nurun muallimi grubuEdit

3 – NURCULAR sadece iki parça değildi. Selanik Kayılar doğumlu harp okulu birincisi emekli Yüzbaşı Mehmet Kayalar i Sait Nursi Diyarbakır'a halefim ve Nurun muallimi diye yerleştirdi. Hatta Said Nursi ölmeden önce Ankaraya çağırdı ve 12 varisinden birisi yaptı. Üstelik bu Mehmet Kayaları ikinci görüşü idi. Cuppesini ve o meşhur sepetini ve çaydanlığıni diğer talebelerine değil, ona bırakıyordu. Cübbe teslimi demek benim yerime halef ardıl sensin demekti. Zira Mehmet Kayalar nur ekolunde ilk nur dersaneleri açan, ilk risalelerin Latince yazılmasını talep eden, hatta ustadina israrla kabul ettirerek RNK karın Latince basılmasını saglayan, ilk kampı kuran kişi Mehmet Kayalar idi. Hatta o kadar değerli idi ki 1958 deki Diyarbakır mahkemesinde yargılanan Mehmet Kayalar in mudaafasini Satış Nursi isaretul icaz tefsirinin sonuna koyduracak kadar, hatta geleceğin hakimlerine okusunlar diyecek kadar önem verdigi birisi idi.

Nurculuğun yaygınlaşacağı inancındaydı. Sonradan ülkücülere model olan Tekir yaylasında kamplar yapıyordu.

Said Özdemir'in tenvir ekolüEdit

4 – “TİLLOLU” Said Özdemir Ankara'ya yerleşip Nurculuğun “tenvir” (ışıklandırma) kolunu oluşturdu:

“İhlas Nur Grubu.” Edit

Nurcuların bu Okuyucu grubu 1963'te ilk defa basın-yayın faaliyetlerine başladı. Ankara'da İhlas adıyla dört sayfa haftalık dergi çıkardı. Gazete sıkıyönetim tarafından kapatılınca Zülfikar ve Uhuvvet adlı gazeteleri yayınladılar.

Ankara Mehmet Kurtoğlu ekolüEdit

5 – ANKARA’DA ayrıca Mehmet Kurdoğlu‘nun oluşturduğu Nurcuların en içe kapanık kolu “Kurdoğlu Grubu” vardı. Dershanelere önem veren ilk gruplardan biri buydu.

Ağabeyler heyetini dağınıklığı kaldırma girisimi Edit

6 – NURCULAR paramparça oluyordu. “Ağabeyler Konseyi” buna son vermek istedi. “Yazıcıların”ın lideri Hüsrev Altınbaşak ile görüşmek şarttı; ama reddediliyorlardı.

Avukat Bekir Berk, kırk senedir evinden hiç dışarıya çıkmayıp Cevşen'i (Dua Kitabı) üzerinde çalışan Hüsrev Altınbaşak'ın gönlünü kazanmak için evine hediye olarak düdüklü tencere gönderdi. Aksilik… Düdüklü tencere ile yemek yapılırken tencere patladı. Ortalık karıştı; Hüsrev Altınbaşak, bunu bir işaret olarak yorumladı.

Bu olaydan sonra, evine gönderilen -yıllarca beraber olduğu ve yazı dersi verdiği öğrencisi- Bayram Yüksel'i ve hep sevdiği Mehmet Kırkıncı'yı bile kovdu.

Düdüklü tencere bu iki Nurcu grubun bir daha yan yana gelmesine engel oldu…

(Hüsrev Altınbaşak 1977'de ölünce yerine Mehmet Sait Ertürk geçti.)

Ağabeyler EkolüEdit

7 – “AĞABEYLER ekolü” Hüsrev Altınbaşak'ı ikna edemeyince tabanına yöneldi. “Yazıcılar”; Denizli, Kütahya, Eskişehir, İzmir gibi yerlerde ağırlıklarını hissettiriyordu. Zübeyir Gündüzalp, Mehmet Fırıncı ve Bekir Berk Ege bölgesine gitti. Tartışmalar, kavgalar yaşandı, kimi yerlerde ağır hakaretlere maruz kaldılar. Düdüklü tencereli suikast herkesin dilindeydi!

Kirazlı mescid cemaati ekolüEdit

Zübeyir Gündüzalp ekibi İstanbul'a döndü. Süleymaniye Kirazlı Mescit Sokağı'nda bulunan 46 numaralı evi, Nurcuların merkezi olarak belirledi. Öyle bir zaman geldi ki, cemaat bu evle anılır oldu: Kirazlı Mescit Cemaati…

Bu arada bir yayın çıkarmak için kolları sıvadı. (Bunun sebeplerinden biri de, Necip Fazıl Kısakürek‘in “Son Devrin Din Mazlumları” eserinde, Said Nursi'yi aşağılaması idi. Zübeyir Gündüzalp'in Necip Fazıl'a haddini bildirmesini Mehmet Fırıncı ve Mehmet Emin Birinci güçlükle önledi.) “İttihad gazetesi" böyle doğdu. Ardından… Her yerde “Nur Dershaneleri” açıldı; pek çok “Nurcu şakirtleri” yetiştirildi.

Siyasi parti kurmaya karşı çıkanlaein meşveret ekolüEdit

8 – BU kez siyaset Nurcuları böldü… Nurcuların Ankara'daki “Parlamenterler Dershanesi”nde yapılan toplantıda; Tevfik Paksu, Hüsameddin Akmumcu gibi bazı AP milletvekilleri, İslami partinin kurulmasına karar verdi. Yeni partinin liderliği için düşündükleri isim, Nakşibendi Necmettin Erbakan idi.

Zübeyir Gündüzalp toplantıyı duyunca kızdı; AP varken yeni bir partinin kurulmasına onay vermedi. Çünkü S. Demirel, Said Nursi'nin oy verdiği A. Menderes'in devamıydı.

Çünkü, Demirel, Said Nursi'nin küçükken başını okşayıp “ileride büyük adam olacak” dediği seçilmiş politikacıydı!

“Ağabeyler Konseyi”ni ve bu işe kalkışan Tevfik Paksu gibi isimleri toplantıya çağırdı. Mehmet Fırıncı ve Mustafa Sungur yeni partiye karşı çıktı.

Tevfik Paksu ve Hüsamettin Akmumcu ise parti kurmakta kararlı olduklarını belirttiler. Yollar ayrıldı. Parti kurmak isteyenlere “Meşveret Grubu” dendi.

Yazıcılar ekolü ve bir kesimin milliyetçiliğe kayışlarıEdit

9 – MHP ise Nurcu bölünmeyi keskinleştirdi. Parti yönetimi, Hüsrev Altınbaşak'la görüştü ve

“Yazıcıların” desteğini aldı. Isparta, Kastamonu, Ankara, Adana, Yozgat ve Elazığ'daki Nurcular MHP'ye destek verdi.

Zübeyir Gündüzalp, MHP'yi gözden düşürmek için, “Tarihi vesikaların ışığı altında İslami hareket ve Türkeş” adlı bir kitap yayınlattı. Bu, Nurcuların ilk siyasi kitabıydı.

Gulen grubunu oluşum sureciEdit

10 – SİYASET Nurcuları bölerken “Erzurum'lu vaiz” olarak tanınan Fethullah Gülen, İzmir ve Ege bölgesinde vaazlarıyla ağırlığını hissettirmeye başladı. Nurculuğun Erzurum'da en etkili ismi Mehmet Kırkıncı sayesinde 1957'de cemaatle tanışmıştı. “Okuyuculuk”, “Yazıcılık” dışında politik@ dışında kalarak “hitabet” yoluyla kitlelerin etkilenmesini kendine yol seçmişti. Zamanla…

Artık Nurcu Ağabeylerin tavsiyelerine kulak asmamaya başladı.

Yeni Asya'nın Türkeş ve CHP karşıtı olmasını doğ=u bulmadi.

RNK kitapları ve kendi hitabetini öne çıkarıyordu. Abdullah Yeğin, Hulusi Efendi, Şerafettin Kartal, Bayram Yüksel ve diğer önemli Nurcu Ağabeylerin “kasetle hizmet olmaz” sözünü dinlemedi.

Ve kendilerine istişare heyeti adını veren “Ağabeyler Konseyi” ile arası açıldı. Ağabeyler İzmir'e gittiklerinde yanına uğramaz oldu.

Ağabeyci ekolun Yeni Asya ekolune dönüşmesiEdit

11 – “AĞABEYLER Konseyi” Nur tabanının AP dışına kaymaması için günlük gazete çıkarmaya karar verdi. Yeni Asya adı verilen gazete, 21 Şubat 1970'te yayınına başladı. Gazetenin başına Mehmet Kutlular getirildi. Yeni Asya ismi zamanla cemaatle bütünleşti. Artık bu gruba, “Yeni Asyacılar” denildi. O günlerde… 2 Nisan 1971'de Zübeyir Gündüzalp öldü. Zübeyir Gündüzalp'ten boşluğu kim dolduracaktı? Mehmet Kutlular adı ön plana çıktı…

Turdav veya Hekimoğlu İsmail in İştisare grubuEdit

12 – YENİ Asya gazetesinin AP'yi desteklemesine köşe yazarı, emekli Astsubay Ömer Okçu (Hekimoğlu İsmail) karşı çıktı; hareketten koptu. TÜRDAV yayınlarını kurdu. Sur dergisini yayınlamaya başladı. Ama Hekimoğlu İsmail bir cemaat lideri olamadı.

Sakarya grubu veya Zafer grubuEdit

13 – YENİ Asyacıların “Köprü” adlı dergisi vardı. Cemaat içinden, Sakarya'dan bir grup “Zafer” adında bir dergi çıkardı. Bu dergi, Köprü'den daha çok satmaya başladı. Mehmet Kutlular, Zafer dergisinin kapatılmasını istedi. Zafer dergisini çıkaranlar kabul etmedi. Bir yığın tartışmalardan sonra Sakarya grubu, ayrı bir grup haline dönüşerek, Yeni Asya grubundan koptu.

Med Zehracilar ekolüEdit

14 – 1970'LERDE de çalkantılar durmadı. Said Nursi'nin eserlerinden Kürtlerle ilgili bölümlerin sansürlenmesinden rahatsız olan kimi Kürtler yollarını ayırdı. “Med-Zehracılar”, Nurculuğun Kürt kanadıydı ve başlarında M.Sıddık Dursun (Sıddık Şeyhanzade) vardı.

Zehra vakfı ekolüEdit

15 – KÜRT-NURCU Med-Zehra grubundan ayrılıp Zehra Vakfı'nı kuran ve Yeni Zemin dergisini çıkaran grubun lideri İzzettin Yıldırım, 1999'da Hizbullah tarafından kaçırılıp 2000'de öldürüldü.

Gülen Grubu/cemaati veya ekolü diye adlandirilmalari donemiEdit

16 – YENİ Asyacılar, Fethullah Gülen'i kazanmak için onun vaazlarını “Hitabet Çiçekleri” adıyla kitaplaştırdı. Mehmet Kırkıncı, Mustafa Sungur, Mustafa Bayram gibi ileri gelenler Fethullah Gülen'i İzmir'de ziyaret etti. İstenilen yakınlık kurulamadı. Artık kemikleşmiş bir çevre oluşturan ve bu[un partilere uzak duran özilliklede MSP li milli gorusculerle arasına mesafe koyanFethullah Gülen, Yeni Asyacılar ile yollarını kesin olarak ayırdı. Şubat 1978'de Sızıntı dergisini çıkardılar. Artık “Gulen grubu” deniyordu bu gruba.

1989 darbesi ve Yeni Asya grubunun darbeyi desteğine karşı çıkan Şura ekolüEdit

17 – 12 Eylül 1980 askeri darbesi Nurcuları böldü. Yeni Asya içindeki Mehmet Kırkıncı, Osman Demirci, Rahmi Erdem, Ahmet Şahin, Necmettin Şahiner gibi isimler darbeyi destekledi.

Bu durum Mehmet Kutlular, Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci gibi Yeni Asyacıları kızdırdı. Darbenin kapattığı Yeni Asya gazetesi yerine çıkarmaya başladıkları Yeni Nesil gazetesinde, Mehmet Kırkıncı, “Cengiz Han'ın Hocası” ilan edildi. (Cengiz Han yanında bulundurduğu bazı Müslümanlar sayesinde İslam ülkelerini ele geçirmişti.) Şartlar ne olursa olsun S.Demirel'in yanında olunmalıydı.

Sonuçta bölünme kaçınılmaz oldu. Mehmet Kırkıncı, Mustafa Sungur, Rahmi Erdem, Osman Demirci, Ahmet Şahin, Mehmet Dikmen, Necmettin Şahiner gibi isimler koptu. Yeni Asyacılar, askeri darbeciyi destekleyenlere “Konseyciler” adını taktı.

Mehmet Kırkıncı ekibi ise kendilerine “Şura Grubu” adını verdi.

1999 Yeni Asya nin bolunmesi ve Yeni Nesil EkolüEdit

1990'IN başında Yeni Asyacılar yine bölündü. Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci gibi Ağabeyler ile Bekir Berk, Yavuz Bahadıroğlu gibi cemaatin saygı duyduğu isimler; Mehmet Kutlular'ın sinirli kişilik yapısından, cemaati yönetememesinden, neredeyse bir partinin (DYP) derneğine dönüştürmesinden ve hiç gereği yokken “Yakın Tarih Ansiklopedisi” adı altında Atatürk'e ve İnönü'ye çok sert eleştiriler yapılmasından şikayetçiydi.

Bekir Berk avukattı; ve Kutlular'dan kurtulmak için hukuki yol buldu; Mehmet Fırıncı ve M. Emin Birinci'nin üzerinde olan gazete, bina ve yayınevini koz olarak kullandı. Bir sabah gazete binasına gelen Mehmet Kutlular ekibi, polislerle karşı karşıya geldi. Binaya sokulmadı.

Yeni Nesil; Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci, Yavuz Bahadıroğlu, Safa Mürsel, Haluk İmamoğlu, Bekir Berk, Mehmet Paksu, İhsan Atasoy gibi isimlerin eline geçti. Onlar artık “Nesilciler” grubuydu!

Yeniden Yeni AsyaEdit

19 – KOVULAN Mehmet Kutlular'a Nur cemaatinin siyasete düşkün kismi destek verdi. Kutlular kısa bir süre Yeni Asya gazetesini yeniden yayınladı. Yeni Asyacı Nurcu cemaatinin lideri Mehmet Kutlular'ın 17 yaşındaki kızı Vildan'ın uyuşturucudan ölmesi kopuşa neden oldu.

İttihad grubuEdit

20 – Yeni Asya cemaatini bu kez İran Cumhurbaşkanı Rafsancani böldü! Rafsancani, Türkiye'yi ziyaretinde Anıtkabir'e gitmeyi reddedince Yeni Asya tepki gösterdi.

Gazetenin bu tavrına karşı çıkan Mustafa Kaplan, Bünyamin Ateş, Burhan Bozgeyik, Hüseyin Demirel gibi isimler Yeni Asya'dan ayrıldı.

Hüseyin Demirel “İttihadcılar” grubunu oluşturdu.

Tahşiyeciler ekolüEdit

Yeni Asya yazarlarından Mustafa Kaplan, Burhan Bozgeyik ve Bünyamin Ateş, Said Nursi'nin ilk talebelerinden Hulusi Yahyagil'in öğrencisi “Molla Muhammed” diye bilinen ve Muşlu Mehmet Doğan'ın “Tahşiyeciler” grubuna katıldı.

Bu cemaat, Fethullah Gülen'in Dinler Arasında Diyalog projesinden rahatsızdı ve Mehmet Doğan bu konuda bir kitap yazmıştı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.