Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez.
Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat

ALFABETİK
BSN/Abdulhamid II
BSN/Akademisyenler.
Bediüzzaman/Annamarie Schimmel.
BSN/Adalet.
BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir.
BSN/Avukatları
BSN/Bekir Berk.
BSN/Ben de savcıyım.
BSN/Boyun etmediği dört kumandan.
BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz.
BSN/Cüppe.
BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım.
BSN/Deprem.
BSN/Ehl-i Kitap.
RNK/Ekolleri.
BSN/Ermeniler.
BSN/Hasan Basri Çantay
BSN/Hasan Hüsnü Erdem
BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
BSN/Hikmet/Ben kimim?.
BSN/Hüviyetleri.
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız.
BSN/Kabri.
BSN/Kendi ağzından özgeçmişi.
BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii
BSN/Matematik
Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan
BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi
BSN/Mevlid
BSN/Musibet
BSN/Namaz
BSN/Namaz Beyannamesi
BSN/Nurettin Topçu
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
BSN/Ramazan/Yemesi içmesi
BSN/Salih Özcan
BSN/Savunma
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Resimleri
BSN/Ramazan
Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Saray
BSN/Sanat
BSN/Savcı/Tuuh demesi
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ses kaydı
BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Bediüzzaman'ın Telif Ettiği Eserler Listesi BSN/Turgut Özal
BSN/Varisleri

HAS TALEBELERİ:
BSN/Talebeleri
Selanikli Mehmet Kayalar
BSN/Mehmet Kayalar
BSN/Bekir Berk
Elazığlı BSN/Hulusi Yahyagil
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız
Sinoplu Hasan Atıf Egemen
BSN/Atıf Egemen
Senirkentli BSN/Ali İhsan Tola
Kastamonulu BSN/Mustafa Sungur
Tillolu BSN/Said Özdemir
BSN/Hüsrev Altınbaşak
BSN/Hüsrev Efendi

Diğer talebeleri
Selami Özer
BSN/Emin Çayırlı

BSN MAHALLERİ
BSN/Eskişehir
Bediüzzaman/İstanbul
Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

D - Drive dan word olarak indirme linki
http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/
Portal:RNK . RNK . Şablon:Risale bakınız


RNK
BSN
Şablon:BSN bakınız.
Risale şablonları

Risale-i Nur Külliyatı
TARİHÇE-İ HAYAT.
SÖZLER .
Küçük Sözler.
MEKTUBAT .
LEM'ALAR .
ŞUALAR .
ASÂ-YI MUSA -
HUTBE-İ ŞAMİYE .
İŞARATÜ’L-İ’CAZ -
SÜNUHAT -
TULÛAT -
MÜNAZARAT .[
MESNEVÎ-İ NURİYE .
MEYVE RİSALESİ .
GENÇLİK REHBERİ
HANIMLAR REHBERİ.
HİZMET REHBERİ.
SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ .
ZÜLFİKAR .
İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ

Lahikalar:
Kastamonu Lâhikası
.BARLA LÂHİKASI .
Emirdağ Lahikası-I .
Emirdağ Lahikası-II

Eski Said Dönemi Eserleri;
Makalat;
Kızıl İcaz;
İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi;
Nutuk;
Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı.
Münazarat;
Münazarat/İlk Baskı
Hutbe-i Şamiye;
Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli;
Nokta;
Hutuvat-ı Sitte;
Sünuhat;
Rumuz;
Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi;
Tuluat;
İşarat;
Hakikat Çekirdekleri I ve II;
Lemaat)

RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat .
Sözler/Fihrist.


RNK/Tercümeleri.
RNK/English
RNK/Arabi
RNK/Azerice
Wikimedia
Risale:RNK
Risale:Risale-i Nur
Risale:Sözler

* RNK/Ansiklopedik bilgiler
* RNK/Almanca
* RNK/Audio
* RNK/Ayasofya
* RNK/Cemil Meriç
* RNK/Dua
* RNK/Ebter
* RNK/Evrad
* RNK/Farisi
* RNK/Fihrist
* RNK/Gıybet
* RNK/Hata-Savab Cetveli Hata-Savab Cedveli
* RNK/Hayal
* RNK/Hizb
* Hikem-i Ataiye
* RNK/Kedi
* RNK/Şazeli
* RNK/İlk Dönem Eserleri
* RNK/Japonya
* RNK/Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
* RNK/Kürtçe
* RNK/Müdafaaları
* RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
* RNK/Mikrop
* RNK/Rusça
* RNK/Sosyalizm
* RNK/Savunma
* RNK/Talebeleri
* RNK/Tercümeleri
* RNK/Taziye YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A
 * RNK/VİDEO

* Risale:Hizb-ül Hakaik .
* Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) .
* Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî .
* Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri .
* Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
RNK/Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararı
RNK/Ekolleri
BSN/Matematik


RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli

RNK/Rusça
https://risalecomparative.com/?lang=ru
WORDS.
THE FIRST WORD/English&Turkish for students
Kaynaklar:
Karşılaştırmalı web
https://risalecomparative.com/?lang=ru
52 dilde
Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ --- Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/
Audio&Video
Risale-i Nur Videoları
Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari
Youtube RNK Videoları (Altyazılı): [1] MP3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 İndirme
İngilizce PDF ve Word [2] Arabi [3] Azeri:[4] Necmettin Şahiner

Said Nursi'nin “On iki Varisi” vardı…

Varisler arasında ayrılıklar daha o hayatta iken başladı…

1 – “TİLLOLU” Said Özdemir, 1952'de Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu, Mehmet Birinci gibi Nur talebeleriyle, Said Nursi'nin “Sözler”ini latin harfleriyle basımını gerçekleştirdi. Said Nursi'nin hayatta olduğu dönemde basılan Latin huruflu bu eserler, nurun muallimi dediği Mehmet Kay@lar in ısrarı ile yayınlanmıştı.

Yazıcılar ekolü[]

Said Nursi'nin talebelerinden Hüsrev Altınbaşak, risalelerin latin harflerle yayınlanmasına şiddetle karşı çıktı.

Hüsrev Altınbaşak, Tahiri Mutlu, Hulusi Bey, İslamköylü Hafız Ali, Mübarek Mustafa, Santral Sabri gibi talebeler risaleleri Osmanlıca el yazısıyla çoğaltan ekipti. “Yazıcılar” ekolünü oluşturdular.

Ayrıca… Said Nursi ölünce, Hüsrev Altınbaşak, “Üstad-ı Sanilik” (Said Nursi'den sonraki Üstad) iddiasını taşımaya başladı.

İstişare ekolü ve Okuyucular grubu[]

2 – NURCULARIN bir bölümü Altınbaşak'ın tavrından rahatsız oldu. “İstişare Heyeti” kurulmasını ve “Ağabeyler Konseyi”nin cemaati yönlendirmesini uygun buldu. Bu nasıl kurulacaktı; “ilk kuşak” ağabeylerin çoğu dağılmıştı.

Cemaatin tüm yükü; Zübeyir Gündüzalp ve onun yanında bulunan Mustafa Sungur, Mehmet Fırıncı, Bekir Berk gibi genç kuşağa kalmıştı. Bunlar ise “Ağabeylerden” ilk kuşaktı. Yine de…

Said Nursi'nin son dönem en yakınında bulunan Zübeyir Gündüzalp, cemaatin önde gelenlerini topladı.

Tahiri Mutlu, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Yeğin, Bayram Yüksel, Mehmet Fırıncı gibi Nur cemaatinin ağabeyleri, içlerinde “en cevval ve en fedakar” gördükleri Zübeyir Gündüzalp'i bu hareketin başına getirdi. Kendileri de istişare heyeti oluşturdu. Bu ekip, latin harfleriyle basıma karşı değildi. Onlara “Okuyucular” dendi.

Nurun muallimi grubu[]

3 – NURCULAR sadece iki parça değildi. Selanik Kayılar doğumlu harp okulu birincisi emekli Yüzbaşı Mehmet Kayalar i Sait Nursi Diyarbakır'a halefim ve Nurun muallimi diye yerleştirdi. Hatta Said Nursi ölmeden önce Ankaraya çağırdı ve 12 varisinden birisi yaptı. Üstelik bu Mehmet Kayaları ikinci görüşü idi. Cuppesini ve o meşhur sepetini ve çaydanlığıni diğer talebelerine değil, ona bırakıyordu. Cübbe teslimi demek benim yerime halef ardıl sensin demekti. Zira Mehmet Kayalar nur ekolunde ilk nur dersaneleri açan, ilk risalelerin Latince yazılmasını talep eden, hatta ustadina israrla kabul ettirerek RNK karın Latince basılmasını saglayan, ilk kampı kuran kişi Mehmet Kayalar idi. Hatta o kadar değerli idi ki 1958 deki Diyarbakır mahkemesinde yargılanan Mehmet Kayalar in mudaafasini Satış Nursi isaretul icaz tefsirinin sonuna koyduracak kadar, hatta geleceğin hakimlerine okusunlar diyecek kadar önem verdigi birisi idi.

Nurculuğun yaygınlaşacağı inancındaydı. Sonradan ülkücülere model olan Tekir yaylasında kamplar yapıyordu.

Said Özdemir'in tenvir ekolü[]

4 – “TİLLOLU” Said Özdemir Ankara'ya yerleşip Nurculuğun “tenvir” (ışıklandırma) kolunu oluşturdu:

“İhlas Nur Grubu.”[]

Nurcuların bu Okuyucu grubu 1963'te ilk defa basın-yayın faaliyetlerine başladı. Ankara'da İhlas adıyla dört sayfa haftalık dergi çıkardı. Gazete sıkıyönetim tarafından kapatılınca Zülfikar ve Uhuvvet adlı gazeteleri yayınladılar.

Ankara Mehmet Kurtoğlu ekolü[]

5 – ANKARA’DA ayrıca Mehmet Kurdoğlu‘nun oluşturduğu Nurcuların en içe kapanık kolu “Kurdoğlu Grubu” vardı. Dershanelere önem veren ilk gruplardan biri buydu.

Ağabeyler heyetini dağınıklığı kaldırma girisimi[]

6 – NURCULAR paramparça oluyordu. “Ağabeyler Konseyi” buna son vermek istedi. “Yazıcıların”ın lideri Hüsrev Altınbaşak ile görüşmek şarttı; ama reddediliyorlardı.

Avukat Bekir Berk, kırk senedir evinden hiç dışarıya çıkmayıp Cevşen'i (Dua Kitabı) üzerinde çalışan Hüsrev Altınbaşak'ın gönlünü kazanmak için evine hediye olarak düdüklü tencere gönderdi. Aksilik… Düdüklü tencere ile yemek yapılırken tencere patladı. Ortalık karıştı; Hüsrev Altınbaşak, bunu bir işaret olarak yorumladı.

Bu olaydan sonra, evine gönderilen -yıllarca beraber olduğu ve yazı dersi verdiği öğrencisi- Bayram Yüksel'i ve hep sevdiği Mehmet Kırkıncı'yı bile kovdu.

Düdüklü tencere bu iki Nurcu grubun bir daha yan yana gelmesine engel oldu…

(Hüsrev Altınbaşak 1977'de ölünce yerine Mehmet Sait Ertürk geçti.)

Ağabeyler Ekolü[]

7 – “AĞABEYLER ekolü” Hüsrev Altınbaşak'ı ikna edemeyince tabanına yöneldi. “Yazıcılar”; Denizli, Kütahya, Eskişehir, İzmir gibi yerlerde ağırlıklarını hissettiriyordu. Zübeyir Gündüzalp, Mehmet Fırıncı ve Bekir Berk Ege bölgesine gitti. Tartışmalar, kavgalar yaşandı, kimi yerlerde ağır hakaretlere maruz kaldılar. Düdüklü tencereli suikast herkesin dilindeydi!

Kirazlı mescid cemaati ekolü[]

Zübeyir Gündüzalp ekibi İstanbul'a döndü. Süleymaniye Kirazlı Mescit Sokağı'nda bulunan 46 numaralı evi, Nurcuların merkezi olarak belirledi. Öyle bir zaman geldi ki, cemaat bu evle anılır oldu: Kirazlı Mescit Cemaati…

Bu arada bir yayın çıkarmak için kolları sıvadı. (Bunun sebeplerinden biri de, Necip Fazıl Kısakürek‘in “Son Devrin Din Mazlumları” eserinde, Said Nursi'yi aşağılaması idi. Zübeyir Gündüzalp'in Necip Fazıl'a haddini bildirmesini Mehmet Fırıncı ve Mehmet Emin Birinci güçlükle önledi.) “İttihad gazetesi" böyle doğdu. Ardından… Her yerde “Nur Dershaneleri” açıldı; pek çok “Nurcu şakirtleri” yetiştirildi.

Siyasi parti kurmaya karşı çıkanlaein meşveret ekolü[]

8 – BU kez siyaset Nurcuları böldü… Nurcuların Ankara'daki “Parlamenterler Dershanesi”nde yapılan toplantıda; Tevfik Paksu, Hüsameddin Akmumcu gibi bazı AP milletvekilleri, İslami partinin kurulmasına karar verdi. Yeni partinin liderliği için düşündükleri isim, Nakşibendi Necmettin Erbakan idi.

Zübeyir Gündüzalp toplantıyı duyunca kızdı; AP varken yeni bir partinin kurulmasına onay vermedi. Çünkü S. Demirel, Said Nursi'nin oy verdiği A. Menderes'in devamıydı.

Çünkü, Demirel, Said Nursi'nin küçükken başını okşayıp “ileride büyük adam olacak” dediği seçilmiş politikacıydı!

“Ağabeyler Konseyi”ni ve bu işe kalkışan Tevfik Paksu gibi isimleri toplantıya çağırdı. Mehmet Fırıncı ve Mustafa Sungur yeni partiye karşı çıktı.

Tevfik Paksu ve Hüsamettin Akmumcu ise parti kurmakta kararlı olduklarını belirttiler. Yollar ayrıldı. Parti kurmak isteyenlere “Meşveret Grubu” dendi.

Yazıcılar ekolü ve bir kesimin milliyetçiliğe kayışları[]

9 – MHP ise Nurcu bölünmeyi keskinleştirdi. Parti yönetimi, Hüsrev Altınbaşak'la görüştü ve

“Yazıcıların” desteğini aldı. Isparta, Kastamonu, Ankara, Adana, Yozgat ve Elazığ'daki Nurcular MHP'ye destek verdi.

Zübeyir Gündüzalp, MHP'yi gözden düşürmek için, “Tarihi vesikaların ışığı altında İslami hareket ve Türkeş” adlı bir kitap yayınlattı. Bu, Nurcuların ilk siyasi kitabıydı.

Gulen grubunu oluşum sureci[]

10 – SİYASET Nurcuları bölerken “Erzurum'lu vaiz” olarak tanınan Fethullah Gülen, İzmir ve Ege bölgesinde vaazlarıyla ağırlığını hissettirmeye başladı. Nurculuğun Erzurum'da en etkili ismi Mehmet Kırkıncı sayesinde 1957'de cemaatle tanışmıştı. “Okuyuculuk”, “Yazıcılık” dışında politik@ dışında kalarak “hitabet” yoluyla kitlelerin etkilenmesini kendine yol seçmişti. Zamanla…

Artık Nurcu Ağabeylerin tavsiyelerine kulak asmamaya başladı.

Yeni Asya'nın Türkeş ve CHP karşıtı olmasını doğ=u bulmadi.

RNK kitapları ve kendi hitabetini öne çıkarıyordu. Abdullah Yeğin, Hulusi Efendi, Şerafettin Kartal, Bayram Yüksel ve diğer önemli Nurcu Ağabeylerin “kasetle hizmet olmaz” sözünü dinlemedi.

Ve kendilerine istişare heyeti adını veren “Ağabeyler Konseyi” ile arası açıldı. Ağabeyler İzmir'e gittiklerinde yanına uğramaz oldu.

Ağabeyci ekolun Yeni Asya ekolune dönüşmesi[]

11 – “AĞABEYLER Konseyi” Nur tabanının AP dışına kaymaması için günlük gazete çıkarmaya karar verdi. Yeni Asya adı verilen gazete, 21 Şubat 1970'te yayınına başladı. Gazetenin başına Mehmet Kutlular getirildi. Yeni Asya ismi zamanla cemaatle bütünleşti. Artık bu gruba, “Yeni Asyacılar” denildi. O günlerde… 2 Nisan 1971'de Zübeyir Gündüzalp öldü. Zübeyir Gündüzalp'ten boşluğu kim dolduracaktı? Mehmet Kutlular adı ön plana çıktı…

Turdav veya Hekimoğlu İsmail in İştisare grubu[]

12 – YENİ Asya gazetesinin AP'yi desteklemesine köşe yazarı, emekli Astsubay Ömer Okçu (Hekimoğlu İsmail) karşı çıktı; hareketten koptu. TÜRDAV yayınlarını kurdu. Sur dergisini yayınlamaya başladı. Ama Hekimoğlu İsmail bir cemaat lideri olamadı.

Sakarya grubu veya Zafer grubu[]

13 – YENİ Asyacıların “Köprü” adlı dergisi vardı. Cemaat içinden, Sakarya'dan bir grup “Zafer” adında bir dergi çıkardı. Bu dergi, Köprü'den daha çok satmaya başladı. Mehmet Kutlular, Zafer dergisinin kapatılmasını istedi. Zafer dergisini çıkaranlar kabul etmedi. Bir yığın tartışmalardan sonra Sakarya grubu, ayrı bir grup haline dönüşerek, Yeni Asya grubundan koptu.

Med Zehracilar ekolü[]

14 – 1970'LERDE de çalkantılar durmadı. Said Nursi'nin eserlerinden Kürtlerle ilgili bölümlerin sansürlenmesinden rahatsız olan kimi Kürtler yollarını ayırdı. “Med-Zehracılar”, Nurculuğun Kürt kanadıydı ve başlarında M.Sıddık Dursun (Sıddık Şeyhanzade) vardı.

Zehra vakfı ekolü[]

15 – KÜRT-NURCU Med-Zehra grubundan ayrılıp Zehra Vakfı'nı kuran ve Yeni Zemin dergisini çıkaran grubun lideri İzzettin Yıldırım, 1999'da Hizbullah tarafından kaçırılıp 2000'de öldürüldü.

Gülen Grubu/cemaati veya ekolü diye adlandirilmalari donemi[]

16 – YENİ Asyacılar, Fethullah Gülen'i kazanmak için onun vaazlarını “Hitabet Çiçekleri” adıyla kitaplaştırdı. Mehmet Kırkıncı, Mustafa Sungur, Mustafa Bayram gibi ileri gelenler Fethullah Gülen'i İzmir'de ziyaret etti. İstenilen yakınlık kurulamadı. Artık kemikleşmiş bir çevre oluşturan ve bu[un partilere uzak duran özilliklede MSP li milli gorusculerle arasına mesafe koyanFethullah Gülen, Yeni Asyacılar ile yollarını kesin olarak ayırdı. Şubat 1978'de Sızıntı dergisini çıkardılar. Artık “Gulen grubu” deniyordu bu gruba.

1989 darbesi ve Yeni Asya grubunun darbeyi desteğine karşı çıkan Şura ekolü[]

17 – 12 Eylül 1980 askeri darbesi Nurcuları böldü. Yeni Asya içindeki Mehmet Kırkıncı, Osman Demirci, Rahmi Erdem, Ahmet Şahin, Necmettin Şahiner gibi isimler darbeyi destekledi.

Bu durum Mehmet Kutlular, Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci gibi Yeni Asyacıları kızdırdı. Darbenin kapattığı Yeni Asya gazetesi yerine çıkarmaya başladıkları Yeni Nesil gazetesinde, Mehmet Kırkıncı, “Cengiz Han'ın Hocası” ilan edildi. (Cengiz Han yanında bulundurduğu bazı Müslümanlar sayesinde İslam ülkelerini ele geçirmişti.) Şartlar ne olursa olsun S.Demirel'in yanında olunmalıydı.

Sonuçta bölünme kaçınılmaz oldu. Mehmet Kırkıncı, Mustafa Sungur, Rahmi Erdem, Osman Demirci, Ahmet Şahin, Mehmet Dikmen, Necmettin Şahiner gibi isimler koptu. Yeni Asyacılar, askeri darbeciyi destekleyenlere “Konseyciler” adını taktı.

Mehmet Kırkıncı ekibi ise kendilerine “Şura Grubu” adını verdi.

1999 Yeni Asya nin bolunmesi ve Yeni Nesil Ekolü[]

1990'IN başında Yeni Asyacılar yine bölündü. Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci gibi Ağabeyler ile Bekir Berk, Yavuz Bahadıroğlu gibi cemaatin saygı duyduğu isimler; Mehmet Kutlular'ın sinirli kişilik yapısından, cemaati yönetememesinden, neredeyse bir partinin (DYP) derneğine dönüştürmesinden ve hiç gereği yokken “Yakın Tarih Ansiklopedisi” adı altında Atatürk'e ve İnönü'ye çok sert eleştiriler yapılmasından şikayetçiydi.

Bekir Berk avukattı; ve Kutlular'dan kurtulmak için hukuki yol buldu; Mehmet Fırıncı ve M. Emin Birinci'nin üzerinde olan gazete, bina ve yayınevini koz olarak kullandı. Bir sabah gazete binasına gelen Mehmet Kutlular ekibi, polislerle karşı karşıya geldi. Binaya sokulmadı.

Yeni Nesil; Mehmet Fırıncı, M. Emin Birinci, Yavuz Bahadıroğlu, Safa Mürsel, Haluk İmamoğlu, Bekir Berk, Mehmet Paksu, İhsan Atasoy gibi isimlerin eline geçti. Onlar artık “Nesilciler” grubuydu!

Yeniden Yeni Asya[]

19 – KOVULAN Mehmet Kutlular'a Nur cemaatinin siyasete düşkün kismi destek verdi. Kutlular kısa bir süre Yeni Asya gazetesini yeniden yayınladı. Yeni Asyacı Nurcu cemaatinin lideri Mehmet Kutlular'ın 17 yaşındaki kızı Vildan'ın uyuşturucudan ölmesi kopuşa neden oldu.

İttihad grubu[]

20 – Yeni Asya cemaatini bu kez İran Cumhurbaşkanı Rafsancani böldü! Rafsancani, Türkiye'yi ziyaretinde Anıtkabir'e gitmeyi reddedince Yeni Asya tepki gösterdi.

Gazetenin bu tavrına karşı çıkan Mustafa Kaplan, Bünyamin Ateş, Burhan Bozgeyik, Hüseyin Demirel gibi isimler Yeni Asya'dan ayrıldı.

Hüseyin Demirel “İttihadcılar” grubunu oluşturdu.

Tahşiyeciler ekolü[]

Yeni Asya yazarlarından Mustafa Kaplan, Burhan Bozgeyik ve Bünyamin Ateş, Said Nursi'nin ilk talebelerinden Hulusi Yahyagil'in öğrencisi “Molla Muhammed” diye bilinen ve Muşlu Mehmet Doğan'ın “Tahşiyeciler” grubuna katıldı.

Bu cemaat, Fethullah Gülen'in Dinler Arasında Diyalog projesinden rahatsızdı ve Mehmet Doğan bu konuda bir kitap yazmıştı.


Advertisement