Yenişehir Wiki
Advertisement

D


حزب -Hizb-Hizib-Litany-
Hizip. Parti içi hizip. Hizipcilik. Hizibler- Ahzab-Muttefikler-Allied
Kavramlar Cemaat - Takım - Kısım -Fırka - Parti
Türemiş kavramlar Ahzab-Hizibçi - Tezhib - Zehab , Azab- Nasr-
Kısım anlamı Kur'ân, 30 cüze ayrilir. Her cüzde 20 sayfa vardir. Her cüz, 4 hizbe ayrılır Her hizib de beş sayfa kuran içerir. Gunde 1 hizib okunmayan kuranı terk etmiş sayılır.
Cemaat anlamı Âlim ve sâlih bir zâtın re'yine tâbi olup onunla bir gaye uğrunda beraber çalışanlar.
RNK RNK/Hizb . Risale:Hizb-ül Hakaik . Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) . Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî . Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri . Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
Askerlik Azab Ağa - Azab askerleri
Kur'an Ahzab suresi-Sure-i Ahzab Hizb-üş Şeytân- Hizb-uş şeytan-Ela inne hizballah-
Mecmua Mecmuatul ahzab (Dua mecmuası)-
Nasr Hizb un nasr - Hizbun nasr Nusret duası- itilaf Devletleri ing fransa rusya abd - ittifak devletleri Almanya Osmanli vs *Hizbun nasr duası *Hizbü'n-Nasr/İmam Şâzili (k.s) - Arabi Listen to حزب النصر by Omar Abunnor on https://soundcloud.com/omar-abunnor/biuh3uj6z8kv Hizbü'n-Nasr/İmam Şâzili/Türkçe *Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbu'n Nasr Duası Listen to حزب النصر الإمام عبدالقادر الجيلاني أداء المنشد حكيم خيزران - الطريقة القادرية البودشيشية by tariqa.portail on #SoundCloud https://soundcloud.com/tariqa-portail/1i2fclu8z40m
Nasr duası Dua-i nasr vel galebe-
Hıfz Hizbu'l Hıfz Duası
Bahr Hizb'ul bahr - Hizb'ul bahr/Hasan-ı Şazeli-Ebu'l-Hasan Şazilî حزب البحر لسيدنا أبي الحسن الشاذلي Hizb al-Bahr (Litany of the Sea), Abu'l-Hasan al-Shadhili
Hasin Hizbü'l Hasîn İmam Gazali - bismillahi ala yemini
Azam Hizb-i Azam Duası
Şablon:Ahzab - Şablon:Ahzabbakınız - Şablon:Hizbbakınız

D - Drive dan word olarak indirme linki
http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/
Portal:RNK . RNK . Şablon:Risale bakınız


RNK
BSN
Şablon:BSN bakınız.
Risale şablonları

Risale-i Nur Külliyatı
TARİHÇE-İ HAYAT.
SÖZLER .
Küçük Sözler.
MEKTUBAT .
LEM'ALAR .
ŞUALAR .
ASÂ-YI MUSA -
HUTBE-İ ŞAMİYE .
İŞARATÜ’L-İ’CAZ -
SÜNUHAT -
TULÛAT -
MÜNAZARAT .[
MESNEVÎ-İ NURİYE .
MEYVE RİSALESİ .
GENÇLİK REHBERİ
HANIMLAR REHBERİ.
HİZMET REHBERİ.
SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ .
ZÜLFİKAR .
İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ

Lahikalar:
Kastamonu Lâhikası
.BARLA LÂHİKASI .
Emirdağ Lahikası-I .
Emirdağ Lahikası-II

Eski Said Dönemi Eserleri;
Makalat;
Kızıl İcaz;
İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi;
Nutuk;
Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı.
Münazarat;
Münazarat/İlk Baskı
Hutbe-i Şamiye;
Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli;
Nokta;
Hutuvat-ı Sitte;
Sünuhat;
Rumuz;
Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi;
Tuluat;
İşarat;
Hakikat Çekirdekleri I ve II;
Lemaat)

RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat .
Sözler/Fihrist.


RNK/Tercümeleri.
RNK/English
RNK/Arabi
RNK/Azerice
Wikimedia
Risale:RNK
Risale:Risale-i Nur
Risale:Sözler

* RNK/Ansiklopedik bilgiler
* RNK/Almanca
* RNK/Audio
* RNK/Ayasofya
* RNK/Cemil Meriç
* RNK/Dua
* RNK/Ebter
* RNK/Evrad
* RNK/Farisi
* RNK/Fihrist
* RNK/Gıybet
* RNK/Hayal
* RNK/Hizb
* Hikem-i Ataiye
* RNK/Kedi
* RNK/Şazeli
* RNK/İlk Dönem Eserleri
* RNK/Japonya
* RNK/Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
* RNK/Kürtçe
* RNK/Mikrop
* RNK/Sosyalizm
* RNK/Talebeleri
* RNK/Tercümeleri
* RNK/Taziye YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A
 * RNK/VİDEO
* Risale:Hizb-ül Hakaik .
* Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) .
* Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî .
* Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri .
* Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
RNK/Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararı
RNK/Ekolleri
BSN/Matematik


RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli

WORDS.
THE FIRST WORD/English&Turkish for students
Kaynaklar:
52 dilde Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ --- Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/
Audio&Video
Risale-i Nur Videoları
Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari
Youtube RNK Videoları (Altyazılı): [1] MP3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 İndirme
İngilizce PDF ve Word [2] Arabi [3] Azeri:[4] Necmettin Şahiner

RNK


Advertisement