FANDOM


<Tüketici<Tüketici hakları<Tüketici örgütleri<Tüketici ödülleri

Ödül verilecek programın;

1) Özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2) 07:00-23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3) Radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % 1'inden az olmaması

İç linklerEdit

  • 4077

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.