FANDOM


(Adding categories)
26. satır: 26. satır:
   
 
*[[2/40]]
 
*[[2/40]]
  +
  +
  +
<p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'Simplified Arabic', 'Arabic Transparent', arabca3, 'MS Sans Serif'; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 2em; ">يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ</p>
  +
  +
<p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; color: rgb(0, 128, 0); font-size: 1.8em; ">Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).</p>
  +
  +
  +
  +
{| align="center" width="100%"
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''1.'''
  +
| width="30%"|'''yâ'''
  +
|: ey
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''2.'''
  +
| width="30%"|'''benî isrâîle'''
  +
|: İsrailoğulları
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''3.'''
  +
| width="30%"|'''uzkurû'''
  +
|: zikredin, hatırlayan, anın
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''4.'''
  +
| width="30%"|'''ni'metiye'''
  +
|: ni'metimi
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''5.'''
  +
| width="30%"|'''elletî'''
  +
|: ki o
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''6.'''
  +
| width="30%"|'''en'amtu'''
  +
|: ben ni'metlendirdim
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''7.'''
  +
| width="30%"|'''aleykum'''
  +
|: size, sizi
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''8.'''
  +
| width="30%"|'''ve evfû'''
  +
|: ve vefa edin, ifa edin, hakkıyla yerine getirin
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''9.'''
  +
| width="30%"|'''bi ahdî'''
  +
|: ahdimi
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''10.'''
  +
| width="30%"|'''ûfi'''
  +
|: ifa edeyim, yerine getireyim
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''11.'''
  +
| width="30%"|'''bi ahdi-kum'''
  +
|: sizin ahdinizi, size olan ahdimi
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''12.'''
  +
| width="30%"|'''ve'''
  +
|: ve
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''13.'''
  +
| width="30%"|'''iyyâ-ye'''
  +
|: yalnız benden, sadece benden
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''14.'''
  +
| width="30%"|'''fe'''
  +
|: o zaman, böylece, artık
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" width="5%"|'''15.'''
  +
| width="30%"|'''erhebûne'''
  +
|: korkun
  +
|}
  +
  +
  +
{| border="1" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; " width="100%"
  +
|- bgcolor="#f0f0f0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap"|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
  +
|''':'''
  +
|'''Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimetimi hatırlayın ve ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim, ve benden korkun artık benden'''
  +
|}
  +
  +
   
 
=={{Dil|Türkçe}}==
 
=={{Dil|Türkçe}}==

16:16, Ağustos 3, 2011 tarihindeki hâli

  • Âbid .
  • Allah'tan (C.C.) korkan.
  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papaz ı.
  • Aslan .
  • Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.
  • Rahib Bol, geniş.
  • Obur, çok yiyen kişi.
  1. RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.
  • RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet )(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhban ları taklid için bürhan ı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet )

Örnekler :


يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).


1. : ey
2. benî isrâîle : İsrailoğulları
3. uzkurû : zikredin, hatırlayan, anın
4. ni'metiye : ni'metimi
5. elletî : ki o
6. en'amtu : ben ni'metlendirdim
7. aleykum : size, sizi
8. ve evfû : ve vefa edin, ifa edin, hakkıyla yerine getirin
9. bi ahdî : ahdimi
10. ûfi : ifa edeyim, yerine getireyim
11. bi ahdi-kum : sizin ahdinizi, size olan ahdimi
12. ve : ve
13. iyyâ-ye : yalnız benden, sadece benden
14. fe : o zaman, böylece, artık
15. erhebûne : korkun


Elmalılı Hamdi Yazır : Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimetimi hatırlayın ve ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim, ve benden korkun artık benden


Ico libri Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.