Rahib Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.

Aslan.

Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

Rahib Bol, geniş.

Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan. * Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş. * Aslan.

RAHİB Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

RAHİB Bol, geniş. * Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.

RAHİBAN (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBE Kadın rahib.

RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet)(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

Ico libri.png Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.