Kamer Rahman Vakıa
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Rahmân
DEN NÅDERIKE
The Beneficent
Öğretti Kur'anı
har lärt [er] Koranen.
Hath made known the Qur’an.
Yarattı insanı
Han har skapat människan
He hath created man.
Belletti ona o güzel beyânı
och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart.
He hath taught him utterance.
Güneş ve Ay hisablı
Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor;
The sun and the moon are made punctual.
Çemen, ağaç secdedan
och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].
The stars and the trees adore.
Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı
Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått,
And the sky He hath uplifted; and He hath set the measure,
Ki taşmayın mizanda
för att ni inte skall överskrida [dessa] mått
That ye exceed not the measure,
Ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı
utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.
But observe the measure strictly, nor fall short thereof.
Arza da bir tavazu' verdi berayı enam
Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande;
And the earth hath He appointed for (His) creatures,
Onda bir meyva, ve ekmamiyle duran nahli benam
där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster
Wherein are fruit and sheathed palm trees
Ve o çimli dâneler ve o hoşbu' reyhan
och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt.
Husked grain and scented herb.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Fağfur gibi bir salsâlden insanı yarattı
Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl,
He created man of clay like the potter's,
Bir maric ateşten de o cannı yarattı
och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga.
And the Jinn did He create of smokeless fire.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Hem iki Meşrikın rabbi hem iki Mağribin rabbi
[Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre.
Lord of the two Easts, and Lord of the two Wests!
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Salmış iki deryayı demâdem çatışırlar
Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas;
He hath loosed the two seas. They meet.
Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân
mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida.
There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other).
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord: that ye deny?
Çıkar onlardan inci ile mercan
Från bådadera kommer pärlor och koraller.
There cometh forth from both of them the pearl and coral stone.
Şimdi rabinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Hem onun denizde akıp giden o münşeâti alemnişan
Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta.
His are the ships displayed upon the sea, like banners.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Üzerindeki her kes fanî
Allt på jorden skall förgå;
Everyone that is thereon will pass away;
Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram
men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.
There remaineth but the countenance of thy Lord of Might and Glory.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Ondan dilenir göklerde hem yerde olan «kulle yevmin huve fi şe'n»
Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].
All that are in the heavens and the earth entreat Him. Every day He exerciseth (universal) power.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Yarın size kalacağınız ey sekalân!
[I SINOM] tid skall Vi ställa er till ansvar, ni syndbelastade varelser av båda slag!
We shall dispose of you, O ye two dependents (man and jinn).
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
[[يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ]]
Ey cinn-ü insin ma'şeri! Gücünüz yeterse geçin gidin aktarı Arz-u Semadan, geçemezsiniz olmazsa ferman
Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]!
O company of jinn and men, if ye have power to penetrate (all) regions of the heavens and the earth; then penetrate (them)! Ye will never penetrate them save with (Our) sanction.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman, kurtulamazsınız deseniz de el'aman
Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.
There will be sent, against you both, heat of fire and flash of brass, and ye will not escape.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran yanan
När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat läder -
And when the heaven splitteth asunder and becometh rosy like red hide
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn
Då skall ingen fråga ställas till vare sig människor eller osynliga väsen om [deras] synder.
On that day neither man nor jinn will be questioned of his sin.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından
De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna.
The guilty will be known by their marks, and will he taken by the forelocks and the feet.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İşte bu, mücrimlerin yalan dedikleri Cehennem
DETTA ÄR helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar;
This is Hell which the guilty deny.
Olacaklar bununla bir kızgın hamîmin arasında pûyan
där skall de vandra av och an mellan [eld] och skållhett vatten.
They go circling round between it and fierce, boiling water.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân
MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar -
But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens.
Şimdi rabbinizin hangi eltâfına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Var her birinde envaı bostan, envaı eğsan
[två lustgårdar] med de lummigaste träd.
Of spreading branches.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda iki kaynak olur revan
I båda flödar två källor -
Wherein are two fountains flowing.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda her meyvadan çifte çifte hân
I båda finns två slag av alla frukter -
Wherein is every kind of fruit in pairs.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan
[I lustgårdarna skall de saliga vila] på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll.
Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both gardens near to hand.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Her iki Cennetin derimi de yakından
Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära -
Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinn will have touched before them,
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
O Cennetlerde öyle kasıratüttarf dilberler, ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cânn
med rubinens och korallens [skönhet].
(In beauty) like the jacinth and the coral stone.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Sanırsın onları yâkut-ü mercan
Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott
Is the reward of goodness aught save goodness?
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İhsânın cezâsı elbette ihsân
Förutom dessa två finns [ytterligare] två lustgårdar, -
And beside them are two other gardens,
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Ötelerinden de diğer Cennetan
två lustgårdar av den djupaste, yppigaste grönska.
Dark green with foliage.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Yağız yeşil ne dilsıtan
I båda flödar två källor;
Wherein are two abundant springs.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlar da püsküren çifte şadravan
I båda finns [alla slags] frukter och dadelpalmer och granatäppelträd.
Wherein is fruit, the date palm and pomegranate
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman
I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] -
Wherein (are found) the good and beautiful.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İçlerinde dilber, hayırlı hûbân
med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar -
Fair ones, close guarded in pavilions
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan
som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära.
Whom neither man nor jinn will have touched before them
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cann
[Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar.
Reclining on green cushions and fair carpets.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel abkarîler üzere şadan
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Şimdi rabbınızdan hangi eltâfına dersiniz yalan? Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram
VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!
Blessed be the of thy Lord, Mighty and Glorious!
Disambig.svg Bakınız: Rahman suresi/MEAL, Rahman suresi/VİDEO, Rahman suresi/TEFSİR, Rahman suresi/TEZHİB, Rahman suresi/HAT, Rahman suresi/FAZİLETİ, Rahman suresi/HİKMETLERİ, Rahman suresi/KERAMETLERİ, Rahman suresi/AUDİO, Rahman suresi/HADİSLER, Rahman suresi/Elmalı orijinali, Rahman suresi/Transkriptleri, Rahman Suresi/NAKİLLER, Rahman Suresi/Elmalılı Tefsiri

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri