FANDOM


Rahman Suresi/26-45-Rahman Suresi/Elmalı/26-45 Rahman Suresi/46-78 Vakıa Suresi/1-38-Vakıa Suresi/Elmalı/1-38
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân
Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens.
Şimdi rabbinizin hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Var her birinde envaı bostan, envaı eğsan
İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
Of spreading branches.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda iki kaynak olur revan
İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Wherein are two fountains flowing.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda her meyvadan çifte çifte hân
İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.
Wherein is every kind of fruit in pairs.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan
Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both gardens near to hand.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Her iki Cennetin derimi de yakından
Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinn will have touched before them,
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
O Cennetlerde öyle kasıratüttarf dilberler, ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cânn
Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
(In beauty) like the jacinth and the coral stone.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Sanırsın onları yâkut-ü mercan
İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
Is the reward of goodness aught save goodness?
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İhsânın cezâsı elbette ihsân
Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
And beside them are two other gardens,
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Ötelerinden de diğer Cennetan
(Bu cennetler) yemyeşildirler.
Dark green with foliage.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Yağız yeşil ne dilsıtan
İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.
Wherein are two abundant springs.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlar da püsküren çifte şadravan
İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.
Wherein is fruit, the date palm and pomegranate
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman
İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
Wherein (are found) the good and beautiful.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İçlerinde dilber, hayırlı hûbân
Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
Fair ones, close guarded in pavilions
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan
Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
Whom neither man nor jinn will have touched before them
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cann
Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
Reclining on green cushions and fair carpets.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel abkarîler üzere şadan
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Şimdi rabbınızdan hangi eltâfına dersiniz yalan? Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram
Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Blessed be the of thy Lord, Mighty and Glorious!
Disambig Bakınız: RahmanSuresi, RahmanSuresi/MEALRahmanSuresi/VİDEO, RahmanSuresi/TEFSİR, RahmanSuresi/TEZHİB, RahmanSuresi/HAT, RahmanSuresi/FAZİLETİ, RahmanSuresi/HİKMETLERİ, RahmanSuresi/, RahmanSuresi/KERAMETLERİ, RahmanSuresi/AUDİO, RahmanSuresi/HADİSLER, RahmanSuresi/NAKİLLER, RahmanSuresi/EL YAZMALARI, RahmanSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Rahman_Suresi/46-78?oldid=111172" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.