FANDOM


Kamer Rahman

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Vakıa
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Rahmân
Mərhəmətli Allah
The Beneficent
Öğretti Kur'anı
Quranı öyrətdi.
Hath made known the Qur’an.
Yarattı insanı
İnsanı yaratdı,
He hath created man.
Belletti ona o güzel beyânı
ona danışmağı öyrətdi.
He hath taught him utterance.
Güneş ve Ay hisablı
Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir.
The sun and the moon are made punctual.
Çemen, ağaç secdedan
Otlar da, ağaclar da səcdə edir.
The stars and the trees adore.
Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı
Allah göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki,
And the sky He hath uplifted; and He hath set the measure,
Ki taşmayın mizanda
çəkidə həddi aşmayasınız.
That ye exceed not the measure,
Ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı
Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin.
But observe the measure strictly, nor fall short thereof.
Arza da bir tavazu' verdi berayı enam
O, yeri məxluqat üçün döşədi.
And the earth hath He appointed for (His) creatures,
Onda bir meyva, ve ekmamiyle duran nahli benam
Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır.
Wherein are fruit and sheathed palm trees
Ve o çimli dâneler ve o hoşbu' reyhan
Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır.
Husked grain and scented herb.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Fağfur gibi bir salsâlden insanı yarattı
O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı,
He created man of clay like the potter's,
Bir maric ateşten de o cannı yarattı
cinləri də təmiz oddan yaratdı.
And the Jinn did He create of smokeless fire.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Hem iki Meşrikın rabbi hem iki Mağribin rabbi
Allah iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir.
Lord of the two Easts, and Lord of the two Wests!
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Salmış iki deryayı demâdem çatışırlar
O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu.
He hath loosed the two seas. They meet.
Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân
Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər.
There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other).
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord: that ye deny?
Çıkar onlardan inci ile mercan
Onlardan mirvari və mərcan çıxır.
There cometh forth from both of them the pearl and coral stone.
Şimdi rabinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Hem onun denizde akıp giden o münşeâti alemnişan
Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də Onundur.
His are the ships displayed upon the sea, like banners.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Üzerindeki her kes fanî
Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur.
Everyone that is thereon will pass away;
Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram
Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir.
There remaineth but the countenance of thy Lord of Might and Glory.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Ondan dilenir göklerde hem yerde olan «kulle yevmin huve fi şe'n»
Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi Ondan diləyir. O hər gün bir işdədir.
All that are in the heavens and the earth entreat Him. Every day He exerciseth (universal) power.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Yarın size kalacağınız ey sekalân!
Ey ağır yükü olan insan və cin tayfası! Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq.
We shall dispose of you, O ye two dependents (man and jinn).
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
[[يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ]]
Ey cinn-ü insin ma'şeri! Gücünüz yeterse geçin gidin aktarı Arz-u Semadan, geçemezsiniz olmazsa ferman
Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz.
O company of jinn and men, if ye have power to penetrate (all) regions of the heavens and the earth; then penetrate (them)! Ye will never penetrate them save with (Our) sanction.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman, kurtulamazsınız deseniz de el'aman
Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz.
There will be sent, against you both, heat of fire and flash of brass, and ye will not escape.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran yanan
Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı olacaqdır.
And when the heaven splitteth asunder and becometh rosy like red hide
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn
O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır.
On that day neither man nor jinn will be questioned of his sin.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından
Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.
The guilty will be known by their marks, and will he taken by the forelocks and the feet.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İşte bu, mücrimlerin yalan dedikleri Cehennem
Budur günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!
This is Hell which the guilty deny.
Olacaklar bununla bir kızgın hamîmin arasında pûyan
Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar.
They go circling round between it and fierce, boiling water.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân
Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki Cənnət bağı gözləyir.
But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens.
Şimdi rabbinizin hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Var her birinde envaı bostan, envaı eğsan
İkisində də növbənöv meyvələrlə dolu budaqlar vardır.
Of spreading branches.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda iki kaynak olur revan
İkisində də iki axar bulaq vardır.
Wherein are two fountains flowing.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Onlarda her meyvadan çifte çifte hân
İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.
Wherein is every kind of fruit in pairs.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan
Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır.
Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both gardens near to hand.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Her iki Cennetin derimi de yakından
Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinn will have touched before them,
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
O Cennetlerde öyle kasıratüttarf dilberler, ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cânn
Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.
(In beauty) like the jacinth and the coral stone.
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Sanırsın onları yâkut-ü mercan
Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?
Is the reward of goodness aught save goodness?
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İhsânın cezâsı elbette ihsân
Bu ikisindən başqa daha iki Cənnət bağı da vardır.
And beside them are two other gardens,
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Ötelerinden de diğer Cennetan
Hər ikisi tünd yaşıldır.
Dark green with foliage.
Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Yağız yeşil ne dilsıtan
İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır.
Wherein are two abundant springs.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlar da püsküren çifte şadravan
İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır.
Wherein is fruit, the date palm and pomegranate
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman
Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır.
Wherein (are found) the good and beautiful.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
İçlerinde dilber, hayırlı hûbân
Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır.
Fair ones, close guarded in pavilions
Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan
Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
Whom neither man nor jinn will have touched before them
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cann
Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkcələrə dirsəklənəcəklər.
Reclining on green cushions and fair carpets.
Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel abkarîler üzere şadan
Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Şimdi rabbınızdan hangi eltâfına dersiniz yalan? Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram
Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.
Blessed be the of thy Lord, Mighty and Glorious!
Rahman Suresi/NAKİLLER - Rahman Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri