FANDOM


raportör:bir raporun usule uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını denetleyen kişi.

raportör: bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye resmi dilde herhangi bi raporu hazırlayan, bu rapor için türlü görüşmeler, araştırmalar yapan, gecesini gündüzüne katan kişi, bir nevi dedektif.

Ekşi Sözlük Tıklayınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.