FANDOM


Razımı Sana Direm


Hani bana sabr-u karar, senin sözünü dinleyem?

Hani bana akl-u bili, duyubanı seni sevem?


Hani bana havsala ki halimi bilmeyeler,

Hani bana zor-u kuvvet ki senin aşkına doyam.


Canım seni seveliden benim halim hale döner,

Hani bana usul-i din, ilmin edebin bekleyem.


İzzet-ü erkan iyi ad, aşk yoluna noksan durur,

Ben n'iderim iyi adı, çün terbiyet aşktan yerem.


Gerçek sana aşık isem, arlanmaklık nemdir benim?

Şükrane canımı verem, ger melamet donun giyem.


Zühdtaat usul-i din aşk haddinden taşra durur,

Nisbet değildürür bana secde vü rükut'u kıyam.


Dost sureti gözgüdürür, bakan kendi yüzün görür,

Gelsin o kendüsüz gelen, ben razımı ona derem.


Can gözüyle bakar görür Yunus gözüyle gördüğün,

Yoksa yaban gözü ile kimesneye ne söyleyem


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.