Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.301
pages

Reşat Mimaroğlu (d. 1880), Türk bürokrat.

Mekteb-i Mülkiye'yi bitirmiş, 1925-1927 yılları arasında Adana valiliği yapmıştır. Danıştay'ın kuruluşunda 23 Haziran 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Tanzimat Dairesi Reisliğine, 22 Mart 1931 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 29 Aralık 1938 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Önce gelen:
Nusret Metya
Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanı
1931 - 1938
Sonra gelen:<br./>İsmail Hakkı Göreli