FANDOM


Refik Fersan, (d. 1893, İstanbul, Şehzadebaşı - ö. 1965, İstanbul) Türk sanat müziği bestecisi, tanbur sanatçısı, şarkı sözü yazarı.

1893 İstanbul doğumlu olan sanatçı, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’ni (Galatasaray Lisesi) bitirdi. İlk müzik bilgilerini babasından alan Refik Bey, 1905’ten başlayarak yedi yı l boyunca Tamburi Cemil Bey’den ders aldı. 1914’te kimya öğrenimi görmek üzere İsviçre’ye gitti. Öğrenimini tamamlayamadan 1917’de İstanbul’a döndü ve aynı yıl Darülelhan’da tambur öğretmeni oldu. 1919’da yüzbaşı rütbesiyle Muzıka-yı Hümayun’un Türk müziği bölümüne geçti. 1924’te Riyaseti cumhur (Cumhurbaşkanlığı) İncesaz Heyeti şefliğine getirildi ve ilk plağını bu görevden ayrıldığı 1927’de doldurdu. İstanbul Radyosu’nun ilk yayımlarına katıldı, eşi Fahire Hanım (Fersan) ve Münir Nurettin Selçuk ile yurtiçinde ve Mısır, Yunanistan, Irak gibi ülkelerde konserler verdi, Macaristan Radyosu’nda solo programlar gerçekleştirdi. 1938’de yeni bir konservatuvar kurmak üzere davet edildiği Şam’a gitti. 1950-1957 yılları arasında, atandığı İstanbul Radyosu ve İstanbul Belediye Konservatuvarında icracı, ilmi kurul başkanı ve icra heyeti şefi olarak çalıştı. 1950’de getirildiği Konservatuvar Tasnif Heyeti başkanlığı görevini ölümüne değin sürdürdü. Türk müziğinin eski metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınan Refik Fersan, Hamparsum notasıyla yazılmış çok sayıdaki besteyi Batı notasına aktardı. Refik Fersan 13 Haziran 1965’te İstanbul’da öldü.

İcracılığının yanı sıra klasik Türk müziğinin dinsel ve dindışı hemen her formunda besteler yaptı ve özellikle saz yapıtları bestecisi olarak öne çıktı. Saz yapıtları ezgilerinin özgürlüğü ve kuruluşlarındaki sağlamlıkla dikkati çekti. Sözlü yapıtlarında ise güfte-beste uyumuna büyük özen gösterdi. En tanınmış saz yapıtları rast makamındaki medhal; rast, şedd-i araban ve acem-kürdi makamlarındaki peşrevleri; nükriz ve sultanıyegah makamlarındaki saz semaileridir. Mahur makamındaki “Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül” ve “Dün yine günümüz geçti beraber”, acemkürdi makamındaki “Rüzgar uyumuş ay dalıyor, her taraf ıssız” ve segah makamındaki “Düştü enginlere bir ince hüzün” en bilinen şarkılarından birkaçıdır.

Bilinen besteleriEdit

  • Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül
  • Dün yine günümüz geçti beraber
  • Rüzgar uyumuş ay dalıyor, her taraf ıssız
  • Düştü enginlere bir ince hüzün


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.